Selen och glukosomsättningen

När vi tänker på kost och hälsa måste vi luta oss mot den vetenskapligt utförda forskningen.  Resultat från randomiserade kontrollerade studier ger bästa bevis för ett möjligt orsakssamband mellan behandling med selen (eller coenzym Q10) och positiva hälsoeffekter.

För ett tag sedan sökte jag i databasen Medline  på ämnet selentillskott och dess effekt, eller icke-effekt, på glukosomsättning, insulinresistens, glykemisk kontroll osv. Jag begränsade sökresultatet till rapporter från randomiserade kontrollerade studier.

Totalt gav Medline-sökningen 48 träffar.  När jag läst igenom sammanfattningarna av de 48 artiklarna kunde jag eliminera 30 av dem.  De 30 studierna innehöll visserligen mina söktermer men mätte inte selentillskottets effekt på alla aspekter av glukosomsättningen.

18 bra studier av selentillskott
Kvar hade jag 18 bra interventionsstudier som uppfyllde mina sökkriterier.  Jag läste dessa studier och delade in dem i tre grupper beroende på hur selentillskottet påverkat glukosomsättning och insulinkänslighet: Läs mer

Selenintag och typ 2-diabetes

I många områden i världen är det inte möjligt att få i sig tillräckligt med selen via maten. Seleninnehållet i vår mat beror på hur mycket selen som finns i jorden. Områden som man vet innehåller lite selen är stora delar av Europa och Mellanöstern, Kina, Korea, Japan och Nya Zeeland. I USA finns det mindre selen i kustområdena än längre in i landet.

2013 gjorde dr Margaret Rayman, University of Surrey i Storbritannien, en genomgång av publicerade rapporter från randomiserade kontrollerade prövningar där man hade använt selentillskott som enda behandling och gjort en uppföljande analys eller undergruppsanalys av effekten av selentillskottet på risken för typ 2-diabetes.

Dr Rayman fann fem sådana studier.  Jag kommer att sammanfatta dr Raymans granskning och sedan se vilka studier som gjorts efter 2013.

Studier av selen och diabetes
Studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC)
2007 publicerade dr Saverio Stranges resultaten av en post hoc-analys av data från Nutritional Prevention of Cancer-studien.  I NPC-studien resulterade tillskott av 200 mikrogram selenberikat jästpreparat under i genomsnitt 4,5 år i signifikanta minskningar av risken för lungcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer [Clark 1996].  De flesta av deltagarna i studien var 63 år, plus-minus 10 år. Läs mer

Selen och HIV och opportunistiska infektioner

Personer som smittats av humant immunbristvirus (HIV) som orsakar AIDS (förvärvad immunbrist) brukar ha låga mängder selen i kroppen. Selentillskott kan förhindra eller skjuta upp försvagningen av immunsystemet och skydda mot opportunistiska infektioner.

Selentillskott – särskilt selen som ingår i en cocktail av flera mikronäringsämnen – kan bidra till att skjuta upp försvagningen av immunsystemet och minska risken att avlida hos den som smittats av HIV.  De flesta uppgifter vi har kommer från randomiserade kontrollerade studier i Afrikanska länder, men resultaten gäller även för USA och Europa.  Resultat från studier av HIV-smittade patienter talar dessutom för att en adekvat selenkoncentration skyddar mot mikrober och även ger ett antioxidativt skydd.

Selen och HIV och CD4-värdet
CD4-celler är vita blodkroppar som ingår i immunsystemet.  CD4-cellerna bekämpar infektioner i kroppen.  HIV-viruset dödar CD4-celler.  Om man har få CD4-celler löper man större risk att få en infektion. Läs mer

Selen och risken för preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Preeklampsi är ett allvarligt tillstånd som orsakar högt blodtryck hos gravida kvinnor som inte hade högt blodtryck före graviditeten. Det höga blodtrycket utvecklas oftast efter den 20:e graviditetsveckan. Forskningsstudier visar att ett dagligt tillskott av selen kan minska risken för preeklampsi.

Det finns ett tydligt samband mellan en gravid kvinnas selenstatus och hennes risk för preeklampsi.   Observationsstudier visar att en låg selenkoncentration har samband med en högre risk för preeklampsi.  Studier av tillskott av selen har visat färre fall av preeklampsi [Xu].

Vad är preeklampsi?
Preeklampsi är ett komplicerat tillstånd med följande symtom, som brukar visa sig runt vecka 20 i graviditeten:

  • onormalt höga proteinnivåer i urinen (tecken på att njurarna kan vara skadade)
  • systoliskt (övre) blodtryck över 140 mmHg eller diastoliskt (undre) blodtryck över 90 mmHg, uppmätt två gånger med minst 4–6 timmars intervall och med högst 7 dagars mellanrum [Uzan]
  • kraftig huvudvärk
  • dimsyn
  • minskat antal blodplättar i blodet [Mayo Clinic].

Preeklampsi verkar vara orsakat av en onormal utveckling av de nya blodkärl som behövs för att transportera blod till moderkakan.  De nya blodkärlen är trängre än de borde vara och reagerar på ett annat sätt på hormonsignalerna [Mayo Clinic].

Preeklampsi är en allvarlig sjukdom vid graviditet; den kan orsaka för tidig förlossning, moderns död, eller barnets död vid eller runt tidpunkten för förlossning [Uzan]. Läs mer

Selen och manlig infertilitet

Det selen som innehåller selenproteinet glutationperoxidas 4 (GPx4) finns i spermier i förvånande stora mängder. Biokemisterna anser att GPx4 har två funktioner i spermierna. Det skyddar spermierna mot oxidativa skador av toxiska peroxider under deras utveckling, och senare bidrar det till korrekt uppbyggnad av de mogna spermierna [Strauss].
I människans testiklar finns höga koncentrationer av ett av de viktiga selener som innehåller antioxiderande enzymer, nämligen glutationperoxidas nr 4 (GPx4).  Testiklarna har också särskilda receptorer för ett annat viktigt selenprotein, selenprotein P [Rayman 2012].

För att kunna bilda mogna och livskraftiga spermier krävs det ett tillräckligt intag av selen.  Selenprotein GPx4 verkar vara absolut nödvändigt för:

  • spermiernas utveckling och mognad
  • spermiernas antioxidativa skydd
  • uppbyggnad av spermiernas struktur
  • spermiernas rörlighet och livskraft [Foresta].

Selen och sädesvätskans kvalitet
Vad är det egentligen vi talar om här?  Låt oss definiera några termer som rör mannens fertilitet.

Kroppen producerar sädesvätska genom att blanda spermier från testiklarna med olika vätskor från sädesblåsorna, prostatan och de två små körtlarna som kallas Cowpers körtlar.  Sädesvätskan måste innehålla stora mängder spermier – kanske över 200 miljoner – och spermier som har god motilitet om en av dem ska kunna nå fram till och befrukta kvinnans ägg. Läs mer

Selen och sköldkörtelsjukdomar

Sköldkörteln är den lilla endokrina körteln som sitter längst ner på halsens framsida.  Den producerar hormoner som påverkar nästan alla organ i vår kropp.  En särskilt viktig funktion har de sköldkörtelhormoner som reglerar cellernas ämnesomsättning (metabolism). Både jod och selen behövs i tillräckliga mängder för optimal funktion i sköldkörteln.

Jod är en viktig komponent i sköldkörtelhormoner.  Näst efter jod är selen det mikronäringsämne som är viktigast för sköldkörteln. Proportionellt sett finns det mer selen i sköldkörteln än i något annat organ i kroppen. Det finns goda skäl till att det finns selen i sköldkörteln.  Såväl jod som selen behövs för sköldkörtelhormonernas produktion och funktion.

Kroppen kan inte själv tillverka selen utan vi måste få det selen vi behöver från mat och kosttillskott. Det selen vi tar upp i kroppen finns inbyggt i aminosyran selencystein. Selencystein är en nödvändig komponent i de cirka 25 selenproteiner som behövs för olika biologiska funktioner.

Selenproteiner och sköldkörtelfunktion
Några av de selenproteiner som är viktiga för sköldkörtelns funktion är följande: Läs mer

Hur mycket selen behöver vi varje dag?

God hälsa beror på goda gener, det är sant. Men även bra kost, motion, sömn och tillräckligt med essentiella biologiska näringsämnen som selen och coenzym Q10 har betydelse.

Vad är en lämplig dygnsdos selen för en normal person?   Normal person?  Hur många av oss är normala, på ett ungefär?  68 procent kanske?  Ja, på många sätt är vi människor mer lika varandra än vi är olika, men det finns viktiga biokemiska skillnader mellan oss.  Därför är det svårt att säga vem som är genomsnittlig och normal och vad som är en idealisk daglig selendos.

Vilka mängder har man kommit fram till i studier av selen?
Låt oss titta på en del forskningsdata och se vad vi kan få fram för siffror.  Kom ihåg att vi människor behöver ha tillräckligt med selen i blodet för att ha ett optimalt antioxidant-skydd samt för bästa skydd mot virus och cancer [Schrauzer 2009]. Läs mer

Selen och prostata

Näst efter hudcancer är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män i USA. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna i cancer hos män, oavsett ras och etnisk bakgrund. Låg selenstatus har samband med ökad risk för prostatacancer.

På senare tid har det kommit en del nya forskningsresultat om selentillskott och prostatakörteln.  Forskare i Nederländerna har publicerat resultat som visar att fem veckor med ett dagligt tillskott av selenberikat jästpreparat, 300 mikrogram dagligen, har samband med en nedreglering av de gener som medverkar vid cellers tillväxt och förökning, i det cellulära immunförsvaret, och vid inflammationer.  När man ger selentillskott nedregleras även aktiviteten hos de gener som är aktiva vid sårläkning [Kok 2017].

Studien i Nederländerna var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad.  Intressant var att forskarna såg den omvända effekten i placebogruppen.  I placebogruppen uppreglerades de gener som medverkar i det cellulära immunförsvaret [Kok 2017]. Läs mer

Selenstatus och risken för prostatacancer

Selentillskott i form av jästtabletter med hög koncentration av organiskt selen ger det bästa skyddet mot cancer. Dessa kosttillskott framställs från jästarten Saccharomyces cerevisiae i ett selenberikat tillväxtmedium. Jästcellerna som producerar de selenberikade jästtabletterna görs sedan inaktiva. De avdödas genom uppvärmning. Andra stammar av samma jästart används när man brygger öl och bakar bröd.

Selentillskott och risken för prostatacancer?  Vad vet vi?  Vi måste tolka resultaten med försiktighet (och det behövs mer forskning), men visst finns det belägg för ett omvänt samband mellan risken för prostatacancer och selenstatus [Hurst 2012].

När detta skrivs (i april 2017) verkar selenets skyddande effekt mot prostatacancer ligga inom ett relativt smalt intervall av plasmakoncentrationer [Hurst 2012].  Det verkar också finnas ett U-format samband mellan selenstatus och skyddet mot prostatacancer.

Om selenkoncentrationen i plasma är för låg är risken för prostatacancer högre.  Detta ger anledning till stor oro i många områden i världen.

Om selenkoncentrationen i plasma är för hög ser man inte ett lika bra skydd mot prostatacancer. Läs mer

Selen och lägre cancerrisk

Prövningen ”Nutritional Prevention of Cancer” som genomfördes av dr Larry Clark visade att ett tillskott av selen minskade risken för cancer i tjocktarmen, lungorna och prostata. En meta-analys av 69 studier visar nu att en hög selenexponering har samband med minskad risk för bröstcancer, lungcancer och prostatacancer.

Författarna till en nyligen genomförd meta-analys av 69 studier av selenexponering och cancerrisk drog slutsatsen att hög selenexponering kan minska cancerrisken, särskilt om den höga exponeringen återspeglas i höga selenkoncentrationer i plasma, serum eller tånaglar [Cai 2016].  Det är erkänt att ett högre selenintag (jämfört med ett lågt) kan påverka olika typer av cancer på olika sätt.  Det behövs mer forskning för att ta reda på i vilken form och vid vilken dos selentillskottet har störst effekt när det gäller att minska cancerrisken.  I den här artikeln sammanfattar jag resultaten av den forskning som utförts av dr Xianlei Cai med kollegor.

Vad är en meta-analys av selenexponering och cancerrisk?
En meta-analys är en forskningsmetod där man kombinerar data från flera utvalda forskningsstudier för att komma fram till slutsatser med högre statistisk styrka.  I just det här faller valde Cai med kollegor ut 69 studier som uppfyllde deras kriterier.  Var och en av de 69 valda studierna uppfyllde följande villkor: Läs mer