Selenstatus och risk för icke alkoholrelaterad fettlever

Data från en observationsstudie gjord i USA har visat följande samband (Reja 2020):

Upper right abdomen pain
Smärta i levern brukar kännas som en dunkande smärta i övre högra buken. Icke alkoholrelaterad fettlever (NAFLD) är den vanligaste formen av leversjukdom. Det kännetecknas av att för mycket fett lagras i levervävnader, på grund av inflammation och fibros. Leverfibros är en degenerativ sjukdom där levervävnad skadas och ersätts av ärrvävnad.

Högre serumselenstatus är kopplad till lägre risk för avancerad leverfibros.

 • Detta samband är särskilt tydligt hos leverpatienter som är äldre, icke-latinamerikanska vita eller kvinnor.
 • Patienter med fettleversjukdom, som inte är alkoholrelaterad (NAFLD), och som hade högre serumselenhalter hade också 28 procent lägre risk för dödsfall på grund av alla orsaker jämfört med NAFLD-patienter med de lägsta serumselenhalterna.
 • Serumselenennivåer och risken för avancerad leverfibros och dödlighet på grund av alla orsaker hos NAFLD-patienter
  Vad baserades studien på?

  De data som analyserades i studien kom från 33 944 NAFLD -patienter som identifierades i den tredje nationella hälso- och näringsundersökningen (NHANES). Läs mer

  Selen och levercancer: resultaten av Qidong-studien

  Kina är ett land med många selenfattiga områden. Människorna som bor där har fått betala priset i form av en hög frekvens hjärtsjukdomar, skelettsjukdomar och olika former av cancer. Ett tillskott av selen har visat sig ha god effekt i Kina.

  För ungefär 50 år sedan började de kinesiska forskarna inse hälsoriskerna med att ha låg selenstatus.  Tvärsnittsstudier visade att det fanns ett samband mellan låg selenkoncentration i spannmål, låg selenstatus hos medborgarna, och antalet fall av Keshans sjukdom, en hjärtsjukdom som ofta leder till döden.  När man gav selentillskott i interventionsstudier blev resultatet en signifikant minskning av antalet fall av Keshans sjukdom [Chen 2012].  Selenstatus är en av de viktigaste faktorerna som bidar till utveckling av Keshans sjukdom.

  Selen och Kashin-Becks sjukdom
  Inte långt därefter upptäckte de kinesiska forskarna att skelettsjukdomen Kashin-Becks sjukdom förekommer i synnerhet i selenfattiga områden i Kina och Tibet.  Forskarna såg att brist på selen och jod var en gemensam faktor i områden med Kashin-Becks sjukdom [Yao 2011]. Läs mer