Selentillskott och bröstcancer

Studier visar att selenintag och selenstatus har samband med risken för bröstcancer.  Låg selenstatus tyder på ökad risk för bröstcancer.

I många länder är bröstcancer den cancerform som oftast diagnostiseras och behandlas.  En meta-analys av 16 studier, utförd 2014, visade att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan selenstatus i serum och risken för bröstcancer.  Ju lägre selenkoncentration, desto högre risk för bröstcancer [Babaknejad].

Vad vet vi om selen och bröstcancer?
Bröstcancer är ett frustrerande ämne för den som forskar om selen.  Det finns inte tillräckliga belägg för att dra några definitiva slutsatser om effekten av selentillskott när det gäller att förhindra bröstcancer.

Ett exempel är studien Nutritional Prevention of Cancer (NPC-studien) – där man kunde påvisa signifikanta samband mellan selentillskott och lägre risk för cancer i tjock- och ändtarm, lungor, prostata och total cancerrisk – men där inte tillräckligt många kvinnor deltog för att man skulle kunna studera effekten på bröstcancer [Clark]. Läs mer