Selen och coenzym Q10 ger långvarigt skydd för hälsan

Studien KiSel-10 utfördes i Sverige, som är känt för sina selenfattiga jordar och livsmedel med lågt seleninnehåll. Därför ansågs 200 mikrogram av ett selenberikat jästpreparat vara ett lämpligt tillskott till den dagliga kosten. I geografiska områden med högre selenhalt i jorden och maten kan det räcka med lägre doser selen. Selen är ett essentiellt mikronäringsämne med antioxiderande funktioner i kroppen. Det är kopplat till god sköldkörtelhälsa och ett gott immunförsvar.

Genom att kombinera selenberikad jäst och coenzym Q10 kan äldre personer i selenfattiga områden få ett gott skydd mot hjärtsjukdomar.  Detta verkar vara det viktigaste resultatet av den 12-årig uppföljningen av den svenska KiSel-10-studien [Alehagen 2018].

Skyddseffekter av selen och coenzym Q10 kvarstår i 12 år

Professor Urban Alehagen med forskarkollegor vid Linköpings universitet rekryterade inledningsvis 443 äldre svenskar som bodde i ett område med känt lågt selenintag via kosten. Studiedeltagarna tilldelades slumpmässigt antingen en kombination av 200 mikrogram selen i form av selenberikade jästtabletter och 200 mg coenzym Q10 dagligen, eller matchande placebo.  Studien varade i fyra år [Alehagen 2013].

Efter de fyra åren hade deltagarna i gruppen som fick aktiv behandling signifikant bättre hjärthälsa:

  • Minskad risk att dö i hjärtsjukdom.
  • I större omfattning en bibehållen hjärtfunktion, konstaterad med ekokardiografi.
  • Lägre nivåer av biomarkörer som tyder på oxidativ stress, inflammation och fibros.
  • Mindre behov av sjukhusinläggning.
  • Bättre livskvalitet.

Långvarigt skydd för hjärthälsan med selen och CoQ10

Med hjälp av offentliga hälsoregister och dödsfallsregister kunde de svenska forskarna fortsätta följa upp studiedeltagarna efter att de slutat ta sitt dagliga kosttillskott.  Vid 10-årsuppföljningen, och nu också 12-årsuppföljningen, kunde forskarna rapportera att de positiva effekterna på hjärthälsan i gruppen som fick selenberikad jäst och CoQ10 kvarstår.  12 år efter studiens slut har de deltagare som hade turen att få aktiv behandling en signifikant lägre risk att dö i hjärtsjukdom [Alehagen 2018].

Fördelarna med att ha ingått i den aktiva behandlingsgruppen verkar faktiskt öka med tiden.  Dessutom rapporterar forskarna att fördelarna med den aktiva behandlingen, till skillnad från placebo, gäller även om studiedeltagarna hade diabetes, högt blodtryck eller ischemisk hjärtsjukdom under tiden de deltog i ursprungsstudien [Alehagen 2018].

Hur kan man förklara de långvariga positiva hälsoeffekterna av selen och CoQ10?

En förklaring skulle kunna vara att studiedeltagarna, när studien väl avslutats, bestämde sig för att köpa och fortsätt använda selen- och CoQ10-tillskott.  Man vet inte i vilken omfattning detta har skett.  Dock stod det ju fritt för deltagarna i båda grupperna, såväl den med aktiv behandling som den med placebo, att fortsätta använda selen och CoQ10 när studien var slut.

En annan förklaring kan vara att just detta område i Sverige är känt för att vara selenfattigt, och blotta tillskottet av tillräckliga mängder selen till kosten i fyra år kan ha fått en varaktig närings- och hälsomässig effekt.

Kan det finnas epigenetiska effekter av tillskottet av selen och CoQ10?

Dr Mark Miller, citerad i en bloggartikel, spekulerar i om den kvarstående skyddande effekten av selenberikad jäst och CoQ10 kan bero på en omställning av det genetiska ”programmet” som reglerar hjärthälsa och hjärtsjukdomar [Daniells 2018].

Epigenetisk förklaring till effekten av selen och CoQ10

Dr Miller spekulerar i att epigenetik kan vara en förklaring till de skilda resultaten mellan deltagarna i gruppen med aktiv behandling och deltagarna i kontrollgruppen med placebo.

Epigenetik är den biomedicinska termen för de biokemiska mekanismer som gör att gener slås på (uttrycks) eller slås av (blir vilande).

Dr Millers tankar går ut på att den genetiska regleringen av sådana hälsofaktorer som mitokondriefunktion, oxidativ stress och inflammation påverkades positivt av kombinationstillskottet av selenberikad jäst och coenzym Q10 [Daniells 2018].

Åldrande och tillskott av selen och coenzym Q10

Enligt dr Millers tolkning fortsatte de studiedeltagare som slumpmässigt fick placebo med stor sannolikhet framåt på den välkända vägen mot åldrande, dvs. försämrad mitokondriefunktion och gradvis förlust av fysiska och kognitiva funktioner.

Studiedeltagarna som hade turen att delta i den aktiva behandlingsgruppen med selen och coenzym Q10 i fyra år, kan däremot ha genomgått fysiska förändringar som påverkade den genreglering (hur gener slås på och av) som har betydelse för hjärthälsan [Daniells 2018].

Det är viktigt att notera att sådana faktorer som manligt kön, diabetes och högt blodtryck är kopplade till högre risk att dö i hjärtsjukdom.  Om du tillhör en av dessa riskgrupper är anledningen desto större att motionera och att äta och dricka med måtta, samt ta tillskott av selen och coenzym Q10 varje dag.

Varför sådant fokus på selenberikade jästpreparat?

Det finns ett par saker som man bör komma ihåg.

Den ena är att äldre deltagare i den svenska studien hade selenkoncentrationer i serum som låg betydligt under den nivå som anses vara nödvändig för optimal aktivitet hos selenproteinerna.  Därför bedömdes 200 mikrogram av ett selenberikat jästpreparat vara ett lämpligt dagligt tillskott.

Om man bor i ett område med selenrik jord och äter livsmedel med högt seleninnehåll kan det kanske räcka att ta 50 eller 100 mikrogram selen dagligen.  Det bästa är att testa sitt selenvärde i blodet.

Bättre upptag, kvarstannande och effekt med selenberikad jäst

Selenet i selenberikad jäst tas upp väl och stannar kvar länge i kroppen [Bügel 2008].

Selenberikad jäst är den form av selenpreparat som har just den sammansättning och mångfald av selentyper som oftast sätts i samband med positiva effekter på hälsan [Richie 2014].

Källor

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120. doi:10.1371/journal.pone.0193120

Bügel, S., Larsen, E. H., Sloth, J. J., Flytlie, K., Overvad, K., Steenberg, L. C., & Moesgaard, S. (2008). Absorption, excretion, and retention of selenium from a high selenium yeast in men with a high intake of selenium. Food & Nutrition Research, 52doi:10.3402/fnr.v52i0.1642

Daniells, S. (2018, Aug. 20).  A major reset of the drivers for disease and health: Protective effects of selenium + CoQ10 may persist for years.  Nutra-ingredients-USA.com. Retrieved from https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2018/08/20/A-major-reset-of-the-drivers-for-disease-and-health-Protective-effects-of-selenium-CoQ10-may-persist-for-years

Richie, J. J., Das, A., Calcagnotto, A. M., Sinha, R., Neidig, W., Liao, J., & … El-Bayoumy, K. (2014). Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 7(8), 796-804. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-14-0042

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *