Selenstatus och hiv-infektioner

HIV (human immunodeficiency virus) is still very much a public health problem. Deficiency of certain micronutrients is known to play a role in the progression from HIV infections to AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). In particular, an adequate intake of selenium is important due to selenium’s antioxidative and anti-inflammatory properties in HIV infection (Pourmoradian 2023).

Paraplystudie av systematiska översikter av selen- och HIV-studier

Symtom på AIDS Affisch(
Selennivåerna är ofta låga hos individer som är infekterade med hiv-virus. Tillskott av selen kan sakta ner minskningen av antalet CD4-celler, minska risken för sjukhusvistelse, förhindra ökning av hiv-1-virusmängden samt sakta ner utvecklingen av att infektionen övergår till aids.

In a 2023 umbrella study of systematic reviews of studies of selenium in HIV patients, Pourmoradian et al found the following evidence:

  •  Fyra granskningar visade att tillskott av 200 mikrogram selen per dag var effektivt för att fördröja CD4-minskning hos hiv-infekterade patienter.
  • Tre granskningar visade att selentillskott på 200 mikrogram per dag signifikant minskade hiv-virusmängden.
  • Forskarna antyder att den underliggande mekanismen för seleneffekten på hiv-virusets framfart är en förbättring av immunresponsen och antioxidantförsvarssystemet.
  • I synnerhet minskar det selenberoende glutationperoxidas (GSH-Px) enzymsystemet omfattningen av oxidativ stress, det stärker indirekt immunförsvaret och bromsar utvecklingen av sjukdomen.

Notera: CD4-celler är lymfocyter som hjälper till att koordinera immunsvaret mot infektioner. Om en hiv-patients CD4-cellantal är under 200 celler per kubikmillimeter blod anses hiv-infektionen ha utvecklats till aids-stadiet. Hos friska individer kommer CD4-talet att vara mellan 500 och 1 600 celler per kubikmillimeter blod. Läs mer

HIV-infektion och selentillskott

HIV-infektion är förknippad med en högre risk för tuberkulos och död. Selenbrist är förknippat med en ökad risk för HIV-infektion. Flera studier har visat att selentillskott till patienter med HIV är associerat med fördelaktiga resultat (Muzembo 2022).

HIV-symtom
HIV = humant immunbristvirus.

Muzembo et al genomförde en systematisk genomgång av sex randomiserade kontrollerade studier av selentillskott till HIV-infekterade patienter. De kom fram till följande slutsatser (Muzembo 2022):

  • Dagligt tillskott med 200 milligram selen bromsade förlusten av CD4-celler hos patienter med HIV-infektion.
  • Längden på selentillskott- och HIV-infektionsstudierna varierade från 9 till 24 månader.
  • Selentillskotten tolererades väl i alla sex studierna.
  • Ytterligare utredning av effekterna av dagligt selentillskott till HIV-infekterade patienter är motiverat.

Observera: CD4-celler är en speciell typ av vita blodkroppar som hjälper immunsystemet att bekämpa infektioner. CD4-celler är också kända som CD4-lymfocyter och T-hjälparceller (MedlinePlus 2022).

Om en HIV-patient inte behandlas kommer HIV-viruset att förstöra många CD4-celler, och immunsystemet kommer inte att kunna bekämpa opportunistiska infektioner (MedlinePlus 2022). Läs mer

Selentillskott och hivinfektion: En granskning

Symptoms of AIDS
De sex studierna på selen och hivinfektion visar att ett dagligt tillskott på 200 mikrogram selen har en gynnsam effekt på immunfunktionen, särskilt på antalet CD4-celler som är en sorts vita blodkroppar. Samma fördelaktiga effekt på immunsystemet kan skydda mot andra former av infektion, inklusive mot covid-19-infektioner.

Sex randomiserade och kontrollerade studier visar att när ett dagligt selentillskott ges till hivinfekterade vuxna ökar antalet CD4-celler, risken för svår/sjuklig diarré minskar och även antalet sjukhusvistelser minskade av hivrelaterade tillstånd och opportunistisk infektion hos vuxna med hiv (Kayode 2020).

Alexander et al (2020) har insett vikten av selen för immunsystemets funktion och har rekommenderat initiering av lämpligt selentillskott i högriskområden för covid-19, och detta så snart som möjligt efter att en misstänkt covid-19-infektion uppstått.

Richie et al (2014) har visat att selentillskott i form av selenberikad jäst ger signifikant större skydd mot oxidativ stress än vad tillskott med enbart selenmetionin gör. Läs mer

Selentillskott och HIV-infektion

Selentillskott till HIV-infekterade patienter kan bromsa virusutvecklingen, öka antalet CD4-celler och minska mortalitetsrisken. Det behövs mer forskning om formen och dosen av selentillskott. I dagsläget verkar ett tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst per dag mest lovande, men dosen varierar beroende på den regionala variationen i seleninnehåll i jord och livsmedel.

Det är högre sannolikhet att personer med låga koncentrationer av selen i blodet har nedsatt immunfunktion och snabb mutation av godartade varianter av RNA-viruset till mer virulenta former. Låga blodkoncentrationer av selen är koncentrationer under 1 mikromol selen per liter blod = mindre än 78 mikrogram selen per liter blod [Harthill].

Om en virusinfekterad person med selenbrist får selentillskott minskar virusets mutationshastighet och immunförsvarets funktion förbättras [Harthill].

Det innebär att en infekterad persons selenstatus kan ha stor effekt på utvecklingen av en virusinfektion. Vid selenbrist kan ett virus som normalt är icke-virulent bli virulent. Ett virus kan bli sjukdomsframkallande genom att replikeras i en person som får för lite selen i kosten [Beck]. Läs mer

Selen och HIV och opportunistiska infektioner

Personer som smittats av humant immunbristvirus (HIV) som orsakar AIDS (förvärvad immunbrist) brukar ha låga mängder selen i kroppen. Selentillskott kan förhindra eller skjuta upp försvagningen av immunsystemet och skydda mot opportunistiska infektioner.

Selentillskott – särskilt selen som ingår i en cocktail av flera mikronäringsämnen – kan bidra till att skjuta upp försvagningen av immunsystemet och minska risken att avlida hos den som smittats av HIV.  De flesta uppgifter vi har kommer från randomiserade kontrollerade studier i Afrikanska länder, men resultaten gäller även för USA och Europa.  Resultat från studier av HIV-smittade patienter talar dessutom för att en adekvat selenkoncentration skyddar mot mikrober och även ger ett antioxidativt skydd.

Selen och HIV och CD4-värdet
CD4-celler är vita blodkroppar som ingår i immunsystemet.  CD4-cellerna bekämpar infektioner i kroppen.  HIV-viruset dödar CD4-celler.  Om man har få CD4-celler löper man större risk att få en infektion. Läs mer

Hur vi vet att supplementering med selentillskott är viktigt

Tillräckliga intag av selen behövs för att säkra optimal funktion hos selenoproteinerna i kroppen. Selenoproteiner ger skydd mot utveckling av cancer och hjärtsjukdomar; de är viktiga för immunförsvaret; de skyddar mot skador orsakade av tungmetaller, kemiska gifter och strålning. Och, det finns bevis för att några av selenoproteinerna har antivirala egenskaper.

Selen? Ett spårämne? Du kan säkert fråga dig: Hur vet vi att tillräckliga mängder av kostselen och kompletterande selen är viktigt för oss? Det första svaret är: För att vi kan se att selenbrist gör människor sjuka. Ett ytterligare svar är att vi nu vet att selen är en viktig del av antioxidant-enzymer, och på grundval av resultaten från randomiserade, kontrollerade studier, vet vi att selentillskott minskar risken för cancer, minskar risken för hjärtsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Selen är också mycket användbart för att minska de toxiska effekterna av tungmetaller i kroppen.

Anledning nummer ett: selenbrist-sjukdomar:
Keshan-sjukdom

På 1960-talet och 1970-talet dog tusentals människor i en kinesisk region med selenfattig jord (och därmed selenfattig mat) av effekterna från en form av hjärtsjukdom. Sjukdomen, som fick sitt namn från Keshandistriktet i det drabbade området, kännetecknas av inflammation, förstoring av hjärtmuskeln och vätskeansamling i lungorna. Den primära orsaken till sjukdomen var selenbrist. Läs mer

Funktionerna av selentillskott

Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.
Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.

Varför intresset för fakta om selen? Så här i början av selenmangel.se vill vi gå igenom vad vi vet selentillskott och dess funktioner. Vi är särskilt intresserade av selen som antioxidant samt dess antiinflammatoriska effekter i människokroppen.

Selen är ett essentiellt spårämne i den mänskliga kosten och i många delar av världen är det ett absolut nödvändigt kosttillskott. Det har många och olika funktioner i människokroppen.

En av de intressanta sakerna med selen är att det inte är verksamt i kroppen som ett grundämne eller en jon. Istället ingår selen som en komponent i mer komplexa föreningar. Framför allt är det en viktig del av selenocystein – den 21a aminosyran. Läs mer