Låga selennivåer i serum och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar

I en nyligen genomförd studie fann man en relativt hög dödlighetsrisk hos äldre svenska försökspersoner med lågt selenstatus. Tillskott av selenberikad jäst och coenzym Q10 under fyra år ledde till en signifikant lägre risk att dö i hjärtsjukdom, bättre bevarad hjärtfunktion och bättre livskvalitet för äldre personer. De positiva effekterna av tillskottet kvarstod vid 12-årsuppföljningen.

Låga selenkoncentrationer i plasma/serum är kopplat till ökad risk att dö i hjärtsjukdom och generellt ökad dödsrisk, oavsett orsak. Professor Urban Alehagen och ett forskarteam vid Linköpings universitet har undersökt sambandet mellan låga selenvärden och risken för hjärtsjukdom.

Selentillskott rekommenderas till äldre med mycket låga selennivåer

Den svenska studien visar att vuxna med en selenkoncentration under 57 mikrogram per liter löper signifikant högre risk att avlida av någon orsak (43 % högre risk) och att avlida specifikt av hjärtsjukdom (56 % högre risk) [Alehagen 2016].
57 mikrogram selen per liter selen är verkligen ett mycket lågt värde.

Sambanden kvarstod även efter att forskarna hade korrigerat de faktorer som kunde tänkas påverka resultatet:

 • manligt kön
 • rökning
 • ischemisk hjärtsjukdom
 • diabetes
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
 • försämrad hjärtfunktion [Alehagen 2016].

Enligt professor Alehagen bör vuxna med selennivåer under 57 mikrogram rekommenderas selentillskott.

Inga skillnader i cancerdödlighet

Den svenska studien visade inte på några signifikanta skillnader i cancerdödlighet mellan de fyra grupperna (kvartilerna) studiedeltagare. Observera att de genomsnittliga serumkoncentrationerna i samtliga fyra kvartiler som jämfördes i studien var låga:

 • Kvartil 1: <57,2 mikrogram/l
 • Kvartil 2: 57,2–67,1 mikrogram/l
 • Kvartil 3: 67,1–76,1 mikrogram/l
 • Kvartil 4: >76,1

Kom ihåg: Den bästa beräkningen vi har för vad som har en skyddande effekt mot prostatacancer är en selenkoncentration på mellan 120 och 170 mikrogram per liter [Hurst 2012].

Dödlighetstalen i samtliga fyra kvartiler i den här studien kanske inte skiljer sig avsevärt från varandra, men alla är höga i jämförelse med kohorter som har selennivåer på över 120 mikrogram per liter.

Varför behövs selentillskott?

Professor Alehagen förklarar att seleninnehållet i jorden och därmed i livsmedel varierar betydligt mellan olika områden i världen. Dessutom varierar kostvanorna, vilket får till följd att man får i sig olika mängd selen beroende på var man bor.

Selen är ett nödvändigt ämne för flera olika cellfunktioner. Spårelementet selen hittar man sällan som ett enskilt ämne i kroppen, utan det utför sina viktiga biologiska funktioner som komponent i aminosyran selencystein.

Selencystein är i sin tur en nödvändig komponent i 25 kända selenproteiner. Många av dessa selenproteiner, särskilt glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser, skyddar våra celler och vävnader mot de skadliga effekterna av oxidativ stress [Alehagen 2016].

Med tanke på de regionala variationerna när det gäller upptaget av selen och vikten av tillräckliga selenkoncentrationer i serum för ett längre liv och bättre livskvalitet, kan det vara klokt att kontrollera sin selenkoncentration och se hur man ligger till i jämförelse med de svenska studiedeltagarna.

Hur mycket selentillskott ska man ta?

Professor Fairweather-Tait med kollegor i Storbritannien har rapporterat resultat från en tilläggsstudie av friska medelålders män och kvinnor (50 till 64 år). Studiedeltagarnas genomsnittliga selenkoncentration i plasma var i utgångsläget strax över 95 mikrogram per liter [Hurst].

 • Tillskott av en daglig 50 mg-tablett med selenberikad jäst i 10 veckor ökade studiedeltagarnas selenkoncentration i plasma till i genomsnitt 118,3 mikrogram per liter.
 • Tillskott av en daglig 100 mg-tablett med selenberikad jäst i 10 veckor ökade studiedeltagarnas selenkoncentration i plasma till i genomsnitt 152 mikrogram per liter.

Sammanfattning av den svenska studien av selennivåer i serum och dödlighet

I professor Alehagens studie fann man en signifikant högre risk att dö i hjärtsjukdom och av alla orsaker hos studiedeltagare vars selennivå låg under 57,2 mikrogram per liter. Andra studier har visat liknande samband mellan låga selennivåer i serum och högre dödlighet:

 • En dansk studie: En studie på över 3 000 män med selenkoncentrationer i serum som understeg 60 mikrogram per liter visade på ökad risk för hjärtinfarkt [Suadicani 1992].
 • Finska studier: Studier från 1970-talet, innan man i Finland började tillsätt selen i gödningsmedel, visade på ett samband mellan låga serumselennivåer och ökad risk att dö i hjärtsjukdom [Salonen 1982].
 • Fransk studie: I en fransk studie med äldre deltagare rapporterades ett samband mellan lågt plasmaselen och ökad dödlighet [Akbaraly 2005].

Skyddande effekter av selentillskott

Selen i tillräcklig mängd är viktigt för antioxidativa funktioner och funktionen hos immunsystemet. Sannolikt beror den skyddande effekten av tillräckliga selenkoncentrationer i plasma/serum på att selenproteinerna:

 • minskad oxidativ stress
 • minskar inflammation.

 

Källor

Akbaraly, N.T., Arnaud, J., Hininger-Favier, I., Gourlet, V., Roussel, A.M. & Berr, C.  92005). Selenium
and mortality in the elderly: results from the EVA study. Clin Chem, 51:2117–2123.

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Hurst, R., Hooper, L., Norat, T., Lau, R., Aune, D., Greenwood, D. C., & Fairweather-Tait, S. J. (2012). Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(1), 111-122.

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Salonen, J.T., Alfthan, G., Huttunen, J.K., Pikkarainen, J. & Puska, P. (1982). Association between cardiovascular death and myocardial infarction and serum selenium in a matched-pair longitudinal study. Lancet, 2: 175–179.

Suadicani, P., Hein, H.O. & Gyntelberg, F. (1992). Serum selenium concentration and risk of ischaemic heart disease in a prospective cohort study of 3000 males. Atherosclerosis, 96: 33–42.

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *