Selentillskott och reumatoid artrit

Arthritic hands
Patienter med reumatoid artrit har oftast lägre serumselenstatus än friska individer. Vissa studier visar att selenstillskott är förknippat med minskad svullnad och stelhet i lederna och mindre svår smärta hos patienter med reumatoid artrit.

En metaanalys visar en signifikant koppling mellan låga selenkoncentrationer i serum och reumatoid artrit (RA) (Yu 2016).

Studier på selen och reumatoid artrit

Sahebari et al (2019) rapporterade om 13 studier som bedömde selenstatus hos patienter med reumatoid artrit.

Tillräckligt med selen för patienter med reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar lederna i händer och fötter och som ger funktionsproblem.

  • En diagnos av reumatoid artrit är associerad med förhöjda nivåer av blodbiomarkörer för oxidativ stress och med minskade blodnivåer av antioxidanter som normalt neutraliserar skadliga fria radikaler (Sahebari 2019).
  • Till exempel är blodnivåerna av det selenberoende antioxidantenzymet glutationperoxidas betydligt lägre hos patienter med reumatoid artrit än hos friska kontroller (Sahebari 2019).

Blandade resultat från kliniska studier av selen och RA

Vissa studier av patienter med reumatoid artrit som tar ett selentillskott har visat minskad inflammation, vilket syns i reducerad svullnad och stelhet i lederna samt mindre svår smärta (Sahebari 2019).

Andra studier har inte visat en statistiskt signifikant effekt av selentillskott på symtomen vid reumatoid artrit (Sahebari 2019).

De motstridiga resultaten från kliniska prövningar anses vara relaterade till skillnader i de typer och doser av selen som används i experimenten (Sahebari 2019). Läs mer

Selen för att höja motståndet mot covid-19

COVID-19 Virus Infection
Virusinfektionen vid covid-19 utvecklas som en överdriven aktivering av det medfödda immunsystemet, av gradvis ökande inflammation och av cytokinstormar. En genomgång av medicinsk tidskrifts-litteratur visar att ett tillräckligt utbud av mikronäringsämnena selen, zink och vitamin D är nödvändigt för att stärka immunfunktionen och för att minska inflammation.

Tillräckligt intag av selen, zink och D-vitamin är viktigt för att säkerställa motståndskraften mot virusinfektioner, för att främja en stark immunfunktion och för att minska nivåerna av inflammation. Ett team av norska, svenska och ryska forskare rekommenderar lämpliga tillskott med ovan nämnda mikronäringsämnen för de i högriskområden och vid misstänkt exponering för SARS-CoV-2 (Alexander 2020).

Selentillskott för att skydda mot hyperinflammation associerad med covid-19

Efter att ha granskat tillgänglig medicinsk litteratur drog forskargruppen slutsatsen att ett tillräckligt selenintag/status kan skydda mot hyperinflammation i samband med coronavirusinfektioner.

Individer som tillhör en högriskgrupp och som har en selenstatus under 100 mikrogram per liter bör överväga att ta ett daglig selentillskott på 100–200 mikrogram (Alexander 2020). Läs mer

Selen och autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar är tillstånd där personens immunsystem felaktigt attackerar delar av personens egna kropp som exempelvis leder eller hud. Det finns så många som 14 vanliga autoimmuna sjukdomar. Vissa attackerar endast ett organ, andra attackerar hela kroppen. Selen kan därför, genom sin roll i upprätthållandet av sköldkörtel-funktionen och i antioxidantförsvaret av celler och DNA, ha en skyddande effekt vid hanteringen av autoimmuna sjukdomar. Dock behövs mer klinisk forskning.

Selen är ett mikronäringsämne som spelar en viktig roll i det oxidativa försvaret av celler och DNA mot skador
orsakade av skadliga fria radikaler. Selen är huvudkomponenten i selenoproteinerna som spelar en viktig
roll i fortplantningen, immunsystemet och för sköldkörtelhormonsyntesen [Sahebari].

Låga selenkoncentrationer i serum och autoimmuna sjukdomar

Minskade serumselennivåer har satts i samband med ökad förekomst av vissa autoimmuna sjukdomar. Dessutom kan låga selennivåer vara en riskfaktor för en systemisk inflammation, (när flera organ i kroppen inflammeras samtidigt) och vara starten av vissa autoimmuna sjukdomar [Sahebari]:

  • Reumatoid artrit
  • Sjögrens syndrom
  • Bechets sjukdom
  • Sklerodermi (systematisk skleros)

Selentillskott och autoimmuna sjukdomar

Det har visat sig att selenstillskott har haft gynnsamma effekter i hanteringen av reumatoid artrit och sklerodermi [Sahebari]. Läs mer