Könsskillnad i selenmetabolism och selenoproteiner

Couple on the beach
Män och kvinnor är olika på sätt som går bortanför morfologin i deras könsorgan. Denna könsdimorfism påverkar kritiska aspekter av selenmetabolismen hos djur och människor. Här granskade Seale et al. tillgänglig information om påverkan av biologiska könsparametrar på selenmetabolismen och effekten av selen och selenoproteiner på könshormoner.

En sak som covid-19 har lärt oss är att biologiska könsskillnader påverkar hur vi reagerar på viruset. Dr. Sabra Klein, som är biolog vid Johns Hopkins universitetet, säger att män är mer benägna att dö av covid-19, de är också mer benägna att läggas in på sjukhus med allvarligare sjukdomsbild.

Detta verkar vara sant, även om kvinnor är lika benägna att smittas och även när forskare kontrollerar effekten av faktorer som ålder och region.

Kvinnor verkar ha ett starkare immunsvar mot patogener – bakterier, virus, parasiter – och också ha en högre antikroppsproduktion efter vaccination. Å andra sidan löper kvinnor större risk att utveckla autoimmuna sjukdomar.

Det är inte känt varför män och kvinnors immunsystem verkar svara olika på en smittsam sjukdom. Förklaringen kan mycket väl komma från könsrelaterade skillnader i genuttryck och hormonaktivitet. Läs mer