Selenstatus och Covid-19-patienter

Patienter med allvarlig covid-19-sjukdom har signifikant lägre koncentrationer av selen och selenoprotein P och signifikant högre nivåer av oxidativ stress. Det vill säga, det sker en mer intensiv bildning av skadliga fria radikaler hos patienter med svårare covid-19 (Skesters 2022).

Corona virus
En tillräcklig tillgång på selen, zink och vitamin-D är avgörande som skydd mot coronavirus och andra virusinfektioner. Här visar Skesters et al att covid-19-patienter har signifikant lägre nivåer av plasmaselen och selenoprotein P och signifikant högre nivåer av oxidativ stress.

Notera: Oxidativ stress är den biomedicinska termen för en obalans mellan en aktivitet av skadliga fria radikaler och en skyddande antioxidantaktivitet. Selen är en nyckelkomponent i antioxidantselenoproteiner som glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser.

Selen och selenoprotein P:s roll i covid-19 sjukdom

Forskare har undersökt vilken roll selen kan spela för att minska svårighetsgraden och dödligheten i covid-19-infektion. Studier har visat ett nära samband mellan låg selenstatus, selenoprotein P-brist, oxidativ stressnivå och uppkomsten av sjukdom, svårighetsgrad och prognos för covid-19 (Skesters 2022). Läs mer

Selentillskott stärker immunsvaret mot covid-19

De tillgängliga vaccinerna verkar inte klara uppgiften att förhindra infektion av den fjärde vågen av covid-19-viruset. Följaktligen kan personer i högriskgrupper vilja börja på en kur med kosttillskott för att åtgärda eventuella brister på selen, zink och D-vitamin för att stärka deras immunsvar (Alexander 2020).

Covid-19 vaccine
Resistens mot covid-19 och andra virusinfektioner, stärkande av immunsystemets funktion och minskning av kronisk inflammation beror alla på tillräckligt intag av zink, selen och vitamin D (Alexander 2020).

I den här artikeln kommer vi att ta upp vikten av tillräckligt intag av selen. Läsare uppmanas att googla på zink och covid-19 och vitamin D och covid-19 på egen hand.

En tidig start av en tillföra en tillräcklig nivå av tillskott med selen, zink och D-vitamin hos högriskindivider och i högriskområden och säkerligen så snart som möjligt efter misstänkt infektion med covid-19-viruset, kan hjälpa immunförsvaret (Alexander 2020]. Läs mer

Covid-19, selen och coenzym Q10

En individs selen- och Q10-status kan vara en avgörande faktor för immunsystems svar på SARS-CoV-2-viruset som orsakar akuta andningssvårigheter vid en covid-19-infektion.

Corona virus
En forskningsgenomgång visar att selen- och Q10-tillskott har positiva effekter på oxidativ stress orsakad av fria radikaler och inflammation hos patienter med covid-19.

Immunsystemets celler kräver i synnerhet tillräckligt med selen och Q10 för att skydda mot oxidativ stress och för att modulera den inflammatoriska effekten.

Detta är slutsatsen av författarna till en granskning 2021 av relevant forskningslitteratur (Hargreaves & Mantle).

Iain R. Hargreaves, en biokemisk fakultetsmedlem vid avdelningen för farmaci och biomolekylära vetenskaper vid Liverpool John Moores University, har tillsammans med läkaren David Mantle skrivit att en tillräcklig selen- och Q10-status kan vara viktiga faktorer: Läs mer

Selenbrist och covid-19-infektion

Selen är ett naturligt spårämne som har en viktig roll i immunsystemets funktion.

SARS-CoV-2 är ett enkelsträngat RNA-virus som orsakar covid-19-infektioner. Covid-19-infektioner har en komplex metabolism som är jämförbar med RNA-virusinfektioner som coxsackievirus, influensavirus, hantavirus och HIV-virusinfektioner.

Corona virus
Individer med låga selenkoncentrationer i serum, till exempel under 70 mcg/L, har större risk att få covid-19 och en större risk för ett allvarligare förlopp. Selentillskott kan ge terapeutiska fördelar.

Selenbrist främjar mutationer, replikering och ökad virulens hos RNA-virus

Selenbrist – ofta definierad som serumselenstatus under 70 mcg/L – ger ökad risk för infektion med RNA-virus:

  • Coxsackievirus:

Beck och Levander har visat att ett milt Coxsackievirus kan bli mycket virulent hos möss med brist på selen. På liknande sätt visade en normalt mild stam av influensavirus – influensa A – också ökad virulens när den gavs till möss med selenbrist. Den ökade virulensen följdes av flera förändringar i virusgenomet i ett segment som tidigare ansågs vara relativt stabilt (Beck 2003). Läs mer