Selenbrist och covid-19-infektion

Selen är ett naturligt spårämne som har en viktig roll i immunsystemets funktion.

SARS-CoV-2 är ett enkelsträngat RNA-virus som orsakar covid-19-infektioner. Covid-19-infektioner har en komplex metabolism som är jämförbar med RNA-virusinfektioner som coxsackievirus, influensavirus, hantavirus och HIV-virusinfektioner.

Corona virus
Individer med låga selenkoncentrationer i serum, till exempel under 70 mcg/L, har större risk att få covid-19 och en större risk för ett allvarligare förlopp. Selentillskott kan ge terapeutiska fördelar.

Selenbrist främjar mutationer, replikering och ökad virulens hos RNA-virus

Selenbrist – ofta definierad som serumselenstatus under 70 mcg/L – ger ökad risk för infektion med RNA-virus:

  • Coxsackievirus:

Beck och Levander har visat att ett milt Coxsackievirus kan bli mycket virulent hos möss med brist på selen. På liknande sätt visade en normalt mild stam av influensavirus – influensa A – också ökad virulens när den gavs till möss med selenbrist. Den ökade virulensen följdes av flera förändringar i virusgenomet i ett segment som tidigare ansågs vara relativt stabilt (Beck 2003). Läs mer