Serumselenstatus och risken att dö för personer med hypertoni

Serumselenkoncentrationer visar ett U-format samband med dödlighet av alla orsaker och med kardiovaskulär mortalitet hos personer med högt blodtryck (Tan 2021).

Mätning av blodtryck Den här slutsatsen baseras på en analys av data från 929 personer som fått diagnosen hypertoni (Tan 2021).

  • Medelåldern var 63 år plus/minus 13 år.
  • Något fler än hälften var män: 53 procent.
  • Forskarna följde individerna under en genomsnittlig period på drygt 10 år: 121 månader plus/minus 41 månader.
  • Under uppföljningsperioden dog 307 personer, varav 56 personer dog i hjärt-kärlsjukdom.
Kvartiler av serumselenstatus

För att nå ändamålet till analyserna kategoriserade forskarna individerna med hypertoni i kvartiler av serumselenkoncentrationen (Tan 2021):

Q1: Lika med eller mindre än 124 mikrogram per liter.

Q2: 125–135 mikrogram per liter.

Q3: 136–147 mikrogram per liter.

Q4: Högre än 148 mikrogram per liter.

Optimala serumselennivåer hos individer med högt blodtryck

Forskarna jämförde data från serumselenkvartilerna och fann att risken för dödsfall av alla orsaker och dödsfall i hjärtsjukdom var lägst i den tredje kvartilen (serumselenkoncentrationer mellan 136 och 147 mikrogram per liter) (Tan 2021). Läs mer