Att uppnå optimal plasmaselenstatus

Hurst et al. administrerade 50 mikrogram, 100 mikrogram eller 200 mikrogram selen dagligen i tio veckor till 119 friska män och kvinnor i åldern 50–64 år som bor i Storbritannien.

Facial mask
Ett hälsosamt immunsystem är beroende av en optimal selenstatus för att främja biosyntesen av de antioxidativa selenoproteinerna.

Forskarna testade effekten av de olika dagliga doserna på plasmaselenstatus och plasmaselenoprotein P-status. De använde ett selenberikat jästpreparat av farmaceutisk kvalitet med en dokumenterad absorption på 88,7 procent (Bügel 2004).

Männen och kvinnorna i studien hade ett dagligt intag av selen i kosten på cirka 55 mikrogram/dag. Intaget av selen i Storbritannien hade minskat från i genomsnitt 60 mikrogram/dag 1991 till ett minimum av 30 till 40 mikrogram/dag 1995–2000; 2010 var medelintaget 48–58 mikrogram/dag (Hurst 2010). Läs mer

Egenskaper hos ett selenberikat jästpreparat

Grundämnet selen förekommer sällan ensamt och obundet. I kroppen utgör det en del av aminosyrorna selenmetionin och selencystein och är en komponent i omkring 25 selenproteiner. Den selenberikade jäst som finns i näringstillskott får man fram genom att tillsätta selen till Saccharomyces cerevisiae-jäst (även kallat bakjäst eller öljäst). I takt med att jästen växer tar den upp selenet. Resultatet blir en organisk jästprodukt som är rik på selen, med relativt gott upptag och biotillgänglighet i kroppen. Jästen ger flera olika selentyper som är nödvändiga för många av kroppens cellfunktioner. Den jäst som finns i de selenberikade jästtabletterna är död. Den kan inte orsaka jästinfektioner.

Kliniska studier visar att selenberikade jästpreparat ger de bästa hälsoeffekterna (Alehagen; Blot; Clark; Yu).

I dag tänkte jag berätta om de dokumenterade egenskaperna hos det selenberikade jästpreparat som togs fram för PRECISE-studierna. PRECISE står för PREvention of Cancer by Intervention with SElenium. Syftet med PRECISE-studierna vara att testa vilken effekt ett selentillskott har när det gäller att förebygga cancer.

Detta är samma selenberikade jästpreparat som användes i KiSel-10-studien där man kombinerade ett tillskott av selen och coenzym Q10 till friska äldre personer för att ge skydd mot hjärtsjukdomar. Professor Urban Alehagen och forskarna vid Linköpings universitet har skrivit om det ömsesidiga beroendet mellan selen och coenzym Q10: våra celler behöver selen i tillräcklig mängd för att få optimala koncentrationer av coenzym Q10, och våra celler behöver tillräckligt med coenzym Q10 för att selenproteinerna ska fungera optimalt (Alehagen). Läs mer