Egenskaper hos ett selenberikat jästpreparat

Grundämnet selen förekommer sällan ensamt och obundet. I kroppen utgör det en del av aminosyrorna selenmetionin och selencystein och är en komponent i omkring 25 selenproteiner. Den selenberikade jäst som finns i näringstillskott får man fram genom att tillsätta selen till Saccharomyces cerevisiae-jäst (även kallat bakjäst eller öljäst). I takt med att jästen växer tar den upp selenet. Resultatet blir en organisk jästprodukt som är rik på selen, med relativt gott upptag och biotillgänglighet i kroppen. Jästen ger flera olika selentyper som är nödvändiga för många av kroppens cellfunktioner. Den jäst som finns i de selenberikade jästtabletterna är död. Den kan inte orsaka jästinfektioner.

Kliniska studier visar att selenberikade jästpreparat ger de bästa hälsoeffekterna (Alehagen; Blot; Clark; Yu).

I dag tänkte jag berätta om de dokumenterade egenskaperna hos det selenberikade jästpreparat som togs fram för PRECISE-studierna. PRECISE står för PREvention of Cancer by Intervention with SElenium. Syftet med PRECISE-studierna vara att testa vilken effekt ett selentillskott har när det gäller att förebygga cancer.

Detta är samma selenberikade jästpreparat som användes i KiSel-10-studien där man kombinerade ett tillskott av selen och coenzym Q10 till friska äldre personer för att ge skydd mot hjärtsjukdomar. Professor Urban Alehagen och forskarna vid Linköpings universitet har skrivit om det ömsesidiga beroendet mellan selen och coenzym Q10: våra celler behöver selen i tillräcklig mängd för att få optimala koncentrationer av coenzym Q10, och våra celler behöver tillräckligt med coenzym Q10 för att selenproteinerna ska fungera optimalt (Alehagen). Läs mer