Selentillskott och autoimmun tyreoidit

Autoimmun tyreoidit är samlingsnamnet för olika typer av tyreoidit där immunförsvaret av misstag angriper sköldkörteln.

Endocrine glands placement
Sköldkörteln är den fjärilsformade endokrina körteln i nedre delen av halsen. Den spelar en viktig roll i regleringen av vår grundläggande ämnesomsättning.

Resultatet är ofta hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln.

De två huvudtyperna av hypotyreos är Hashimotos sjukdom och atrofisk tyreoidit.

Tyreoidit är den medicinska termen för inflammation i sköldkörteln.

Immunsystemets störning kan också orsaka en överaktiv sköldkörtel, som kallas hypertyreos; Graves sjukdom är den vanligaste formen.

Selentillskott för att förhindra hypotyreos

I en översiktsartikel från 2021 hävdar Filipowicz et al att många europeiska endokrinologer ordinerar selentillskott till patienter med autoimmun tyreoidit.

Till exempel har en undersökning från 2016 av 815 läkare (91 procent endokrinologer) visat att nästan 80 procent av de tillfrågade läkarna ordinerar selentillskott till patienter med autoimmun tyreoidit. Skälet till en ordination av selentillskottet är att fördröja hypotyreos eller en minskning av sköldkörtelantikroppar (Filipowicz 2021). Läs mer

Selen och patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom

Tillräcklig selenstatus är nödvändig för god sköldkörtelhälsa.

A woman's neck
Seleninnehållande preparat är effektiva vid behandling av patienter med autoimmuna sköldkörtelstörningarna (Zuo 2021).

Zuo et al (2021) har undersökt selenstatus och effekterna av selentillskott hos patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom.

De analyserade data från 17 publicerade artiklar baserade på studier av 1 911 försökspersoner. Resultatet från deras metaanalys visade följande statistiskt säkerställda samband:

 • Nivåerna fritt trijodtyronin (FT3) i serum reducerades hos patienter efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.
 • Nivåerna fritt tyroxin (FT4) i serum och nivån av tyreoideaperoxidas-antikroppar (TPOAb) sänktes efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.
 • Nivåerna av tyreoideaperoxidas antikroppar (TPOAb) minskade efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.

Men nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och nivåerna av tyreoglobulin-antikroppar (TGAb) var inte signifikant olika mellan selenbehandlingsgruppen och placebogruppen.

Forskarna drog slutsatsen att seleninnehållande tillskott var effektiva vid behandling av patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom och att de kraftigt reducerade halter av fritt trijodtyronin, fritt tyroxin och tyreoideaperoxidas antikroppar hos dessa patienter. Läs mer

Selen som förebyggande och vid behandling av sköldkörtelstörningar

Throid gland in the neck
Sköldkörteln är en endokrin körtel som sitter framtill i halsen strax under adamsäpplet. Körteln är fjärilsformad och består av två lober. Selenbrist och lägre aktivitet hos selenoproteinerna än vad som anses optimalt kan vara en bidragande orsak till autoimmuna sköldkörtel-sjukdomar. https://commons.wikimedia.org.

En sammanfattning av forskningslitteratur från 2017 stöder tanken att optimala selennivåer behövs för ett antioxidantskydd mot skadliga fria radikaler i sköldkörteln och för normal metabolism av sköldkörtelhormoner (Ventura 2017).

En granskning av forskningslitteratur från 2018 visar att selentillskott kan minska tyreoidperoxidas- antikroppar samt ge förbättringar vid ultraljud av sköldkörteln. Dessutom associeras selen med förbättrade symtom och förbättrad livskvalitet hos patienter med Graves oftalmopati (Santos 2018).

Observera: För höga nivåer av tyreoidperoxidas-antikroppar (> 500 IE / ml) är förknippade med en ökad risk för underfunktion i sköldkörteln vid autoimmun sköldkörtelinflammation, vilket är den vanligaste formen av sköldkörtelstörning (Ehlers 2016). Läs mer

Selentillskott och Graves sjukdom

Låg selenstatus är associerat med ökad risk för Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreoidism som ofta resulterar i en förstorad sköldkörtel.

En metaanalys från 2018 av randomiserade kontrollerade studier visar att adjuvant selentillskott kan förbättra återställandet av normal sköldkörtelfunktion hos patienter med Graves sjukdom [Zheng].

Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreos hos vuxna. Det kännetecknas av serumnivåer av TSH under det normala och ökade serumnivåer av fritt tyroxin (FT4) och/eller trijodtyronin (T3). Den basala metaboliska statusen hos patienter med Graves sjukdom accelereras, vilket resulterar i att produktionen av skadliga fria radikaler och reaktiva syrearter ökar [Zheng].

Intracellulära antioxidantenzymer såsom superoxiddismutas (SOD), glutationreduktas och glutationperoxidas (GPx) skyddar mot cellskador orsakade av oxidativ stress. Läs mer

Selentillskott i Su.Vi.Max.-studien

Översta bilden (A): apoptos vid normal celldelning med en skadad cell (2) och programmerad celldöd (1). Understa bilden (B): Cancercellsdelning med oinhiberad cellproduktion och alltmer farliga cellmutationer. Selentillskott kan hjälpa normala friska vuxna som har låg selenstatus med cancerförmåner, förmåner för sköldkörtelfunktion och förmåner med kognitiv funktion.

Su.Vi.Max.-studien — SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants — var en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med typisk fransk effektivitet. Jag har visserligen skrivit studiens namn på franska men det finns så många likheter mellan språken så jag är säker på att du kan läsa ut studiens fullständiga namn.

Syftet med studien var att testa hälsofördelarna med ett dagligt näringstillskott av flera olika vitaminer och mineraler (ungefär en till tre gånger det dagliga rekommenderade intaget via kosten) (Hercberg 1998):

 • selen, 100 mikrogram
 • vitamin C, 120 mg
 • vitamin E, 30 mg
 • betakaroten, 6 mg
 • zink, 20 mg

Forskarna i Frankrike ville särskilt undersöka om ett dagligt tillskott under längre tid, ungefär 7,5 år, från 1994 till 2002, hade någon förebyggande effekt på cancer och hjärt-kärlsjukdom, som båda har kopplats till oxidativ stress och oxidativa skador och därför skulle kunna påverkas av intag av antioxidanter. Läs mer

Selen och sköldkörtelfunktionen

Sköldkörteln reglerar och sköter många viktiga funktioner i kroppen. For satt den ska fungera optimalt krävs tillräckliga mängder selen och jod.

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne. Vi behöver det bara i små mängder men selen är en av komponenterna i aminosyran selencystein. Selencystein i sin tur behövs för att kroppen ska kunna bilda 25 identifierade selenproteiner som har olika biologiska funktioner (Bellinger).

Följande är några av de positiva hälsoeffekter som kopplas till ett tillräckligt selenintag och selenstatus (Ventura):

 • Minskad cancerrisk
 • Förbättrad sköldkörtelfunktion
 • Skydd mot oxidativa skador
 • Förstärkt immunsystem
 • Avgiftning och eliminering av kvicksilver
 • Långsammare försämring av HIV till AIDS och död
 • Bättre motståndskraft mot opportunistiska infektioner

Selen och sköldkörtelfunktion

Sköldkörteln är den lilla fjärilsformade körteln längst ner på halsen, strax ovanför bröstbenet. Den är visserligen liten, men sköldkörteln har en mycket viktig funktion. En frisk sköldkörtel producerar hormoner som reglerar många av kroppens funktioner:

 • ämnesomsättningen
 • hjärtfunktionen
 • matsmältningssystemet
 • muskelkontroll
 • hjärnans utveckling
 • ett friskt skelett

Sjukdomar som försämrar sköldkörtelns funktion

De vanligaste sköldkörtelsjukdomarna är (Iddah): Läs mer

Vi får inte slösa med selen

Selen är ett sällsynt ämne. Det är viktigt för vår hälsa att vi får i oss tillräckligt med selen via mat och kosttillskott. Vi måste använda det med eftertanke, och vi måste börja lägga upp reservlager för kommande generationer.

Selen är ett spårämne. Det finns bara i mycket små mängder på jorden. Det produceras främst som en biprodukt vid kopparbrytning. Det kan inte återvinnas. Det är mycket ojämnt fördelat i jorden i olika geografiska områden.

Mängden selen i betesmarker och spannmål varierar därför kraftigt mellan olika regioner och därmed även i nästa steg i näringskedjan, nämligen i djuren. Följaktligen är också den mängd vi människor får i oss via kosten mycket skiftande, helt enkelt beroende på var vi bor.

Selen är ett viktigt näringsämne för människan
Selen är ett nödvändigt mikronäringsämne som kroppen inte kan producera själv. Den största delen får vi i oss via maten. Selen är viktigt för immunsystemets och sköldkörtelns funktion, för vår fortplantningsförmåga och för att skydda vårt DNA i cellerna. Läs mer

Selen och sköldkörtelsjukdomar

Sköldkörteln är den lilla endokrina körteln som sitter längst ner på halsens framsida.  Den producerar hormoner som påverkar nästan alla organ i vår kropp.  En särskilt viktig funktion har de sköldkörtelhormoner som reglerar cellernas ämnesomsättning (metabolism). Både jod och selen behövs i tillräckliga mängder för optimal funktion i sköldkörteln.

Jod är en viktig komponent i sköldkörtelhormoner.  Näst efter jod är selen det mikronäringsämne som är viktigast för sköldkörteln. Proportionellt sett finns det mer selen i sköldkörteln än i något annat organ i kroppen. Det finns goda skäl till att det finns selen i sköldkörteln.  Såväl jod som selen behövs för sköldkörtelhormonernas produktion och funktion.

Kroppen kan inte själv tillverka selen utan vi måste få det selen vi behöver från mat och kosttillskott. Det selen vi tar upp i kroppen finns inbyggt i aminosyran selencystein. Selencystein är en nödvändig komponent i de cirka 25 selenproteiner som behövs för olika biologiska funktioner.

Selenproteiner och sköldkörtelfunktion
Några av de selenproteiner som är viktiga för sköldkörtelns funktion är följande: Läs mer

En grundläggande selenguide

Selen är en biprodukt från brytning och raffinering av koppar. Det finns inga platser i världen för utvinning av enbart selen. Med tanke på dess relativa brist och dess många användningsområden – industriell, agrikulturell och nutritionell – kommer selen som kosttillskott säkert att bli dyrare i framtiden, och det kan mycket väl uppstå brist. Följaktligen är det viktigt för oss att använda selen klokt och bevara det.

Selen är ett viktigt mikronäringsämne. Det är livsviktigt för både människor och djur. Kroppen kan inte syntetisera selen och är beroende av selenet som den kan få från mat. I många delar av världen finns det för lite selen i marken och maten. Tillskott är därför nödvändigt för en optimal hälsa.

Regioner med selenfattig jord
I många delar av världen är selenhalten i marken ganska låg. Stora delar av Asien, framför allt Kina, och stora delar av Europa och Mellanöstern uppvisar låga nivåer.

Växter ackumulerar oorganiskt selen från jorden och omvandlar det till organiskt selen. På så sätt kommer selen in i näringskedjan. Till exempel äter kor gräs innehållande selen, och en del av selenet kommer in i kött och mjölk från korna. Människor äter kött och dricker mjölk. För lite selen i marken innebär för lite selen i livsmedlen. Läs mer

Dr. Gerhard N. Schrauzer – känd selenforskare

Dr. Schrauzer
Dr. Gerhard N. Schrauzer var den första vetenskapsman som systematiskt studerade selens biologiska funktioner. Han var känd internationellt för sitt pionjärarbete kring selens cancerskyddande egenskaper. (Bild: Cancer Research, vol 49 nr 23, 1. december 1989).

Dr. Gerhard N. Schrauzer var selenvetenskapens ”grand old man”. Egentligen var han ”the grand old man” inom spårämnesforskningen i USA under mer än 30 år.  Han var en av pionjärerna och ett av de stora namnen inom selenforskningen. Låt oss ta en titt på de värdefulla bidrag till kunskapsbasen om selentillskott som Dr. Schrauzer gett.

För det första: vem var Dr. Schrauzer och hans selenforskning?
Dr. Schrauzer gjorde sin forskarutbildning i kemi vid universitetet i München, Tyskland. Han fick sin Ph.D. summa cum laude. Från 1966 till 1994 var han professor i kemi och biokemi vid University of California i San Diego (UCSD). Efter att han pensionerats var han professor emeritus vid UCSD. Läs mer