Om selenbrist.se

richard_m2

Mitt namn är Richard Morrill

Jag kommer nu att redigera denna webbplats, som är en svensk version av webbplatsen seleniumfacts.com, och som också finns i en dansk version under namnet selenmangel.dk och en norsk version under namnet selenmangel.no.

Då jag under flera år har bott i Danmark, förstår jag de skandinaviska språken, och jag är intresserad av denna del av Europa.

Jag är också redaktör för webbplatsen q10facts.com, där du kan hitta många artiklar om hälsoeffekterna av substansen coenzym Q10.

Jag är särskilt intresserad av det speciella förhållandet mellan spårämnet selen och det naturliga näringsämnet coenzym Q10, men mitt intresse inkluderar också alla kliniska studier avseende säkerhet och effekt av selentillskott.

Vilka är mina meriter?

B.A., University of Maryland
M.Sc., University of Southern California
M.L.S., Indiana University
Ed.D., University of Massachusetts

Vad är mitt yrke?

Forskningsbiblotekarie
Skribent

Vad gör jag på denna webbplats?

Jag söker i PubMed efter artiklar som behandlar resultaten av randomiserade, kontrollerade studier med selen.
Jag läser och analyserar dessa randomiserade, kontrollerade studier.
Jag sammanfattar metoderna, resultaten och slutsatserna från dessa randomiserade, kontrollerade studier.
Jag kommer att presentera formellt korrekta uppgifter om selen på denna webbplats och jag ser fram emot kommentarer och frågor från läsarna.