Selenbrist.se – en ny webbplats

Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus.
Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus. Ett dagligt tillskott med selen och coenzym Q10 under fem år minskade signifikant risken för död i hjärtsjukdom för äldre, friska, hemmaboende svenska medborgare.

Vad är tanken bakom den nya webbplatsen selenbrist.se?

Vår huvudsakliga ambition med denna webbplats är att presentera kliniska forskningsresultat från publicerade och fackgranskade studier av säkerhet och effekt av selentillskott.

En närbesläktad webbplats till webbplatsen q10facts.com
Vi vill försöka göra samma sak med selenfakta.se som vi har gjort med webbplatsen q10facts.com. Vi kommer rapportera resultat från randomiserade, kontrollerade, kliniska studier som utförts på människa. Vi kommer presentera följande typer av information om studier kring selentillskott och selenstatus:

  • Studiedesignen
  • Provstorleken
  • Sammansättningen hos provet
  • Typen av selen och doseringen
  • Studiens längd
  • Felkällor i studien
  • Studieresultaten
  • Forskarnas tolkning av resultaten

Interventionsstudier med selentillskott
Generellt finns det två typer av studier på människa: observationsstudier och interventionsstudier. Den stora skillnaden mellan observationsstudier och interventionsstudier är att forskarna kontrollerar den oberoende variabeln i interventionsstudier, vilket inte är fallet för  observationsstudier. Läs mer