Selentillskott för vegetarianer och veganer

Får vegetarianer och veganer i sig tillräckligt med selen från kosten? Det är en viktig fråga eftersom antalet vegetarianer runt om i världen ökar av etiska och miljömässiga skäl. Hur mäter vi selenstatus i olika grupper av människor?

Vingård i Tyskland med selenfattig jord
Åkermarken i stora delar av Europa har ett otillräckligt seleninnehåll, vilket innebär att de växter som odlas där också är fattiga på selen.

Selen är ett essentiellt spårämne. Essentiellt betyder att vi måste få i oss det från maten eller från ett kosttillskott då kroppen inte kan framställa ämnet själv. Det som kroppen kan tillverka själv är selenoproteinerna, av vilka selen i aminosyran selenocystein är en viktig aktiv komponent.

Särskilt i stora delar av Europa och Mellanöstern har jorden och växterna relativt låg selenhalt. I många länder får husdjur ett tillskott med selen för att förbättra deras näringsintag och hälsa och för att undvika selenbristsyndrom. Läs mer

Selen och immunfunktion och DNA-reparation

Selen är ett spårämne som är väsentligt för reparation av DNA, för god immunfunktion och för minskad dödsrisk.

DNA double helix
Cellstudier, djurmodeller och humana kliniska prövningar tyder på att en optimal tillförsel av selen krävs för att förbättra processen för reparation av DNA-skador.

Micronutrient Information Center drivs av personal vid Linus Pauling Institute vid Oregon State University och ger tillförlitlig information om de vitaminer, mineraler och spårämnen som används i kosttillskott.

Idag vill jag sammanfatta den information som centret ger om selen och komplettera den informationen med den senaste vetenskapliga forskningen.

En introduktion till selen och selenoproteiner

Selen är ett spårämne som är väsentligt för människor. Selen behövs för att selenberoende selenoproteiner ska fungera korrekt. Fritt selen är sällsynt i kroppen. Istället är selen i kroppen vanligtvis en komponent av selenometionin, selenocystein och metylselenocystein. Läs mer

Vad är en lämplig selenstatus?

Många människor i världen lever i regioner med selenfattiga jordar och därför blir också seleninnehållet i maten lågt. Kroppen kan inte framställa selen, som är ett viktigt icke-metalliskt spårämne. Vi behöver det i små mängder. En nyligen gjord översikt av selenstatus och risken för hjärt-kärlsjukdom tyder på att serumselenstatus under 100 mikrogram per liter är förknippad med ökad risk för hjärtsjukdom, minskad träningskapacitet, minskad livskvalitet och sämre prognos (Al-Murbarak).

 •  Lågt intag av selen betyder låg selenstatus.
 • Tillräckligt med selen krävs för bildandet av aminosyran selenocystein, som i sin tur är en väsentlig komponent i selenoproteiner.
 • Låg selenstatus över längre perioder kan göra att individer löper större risk för hjärt-kärlsjukdomar, cancer och autoimmuna sköldkörtelstörningar.
 • Tillräckligt selenintag och status är nödvändiga för god immunfunktion och skydd mot infektionssjukdomar.Doctors' conference
 • Vegetarianer och veganer, gravida och ammande, överviktiga, HIV-patienter, njurdialyspatienter och personer som ges näring intravenöst samt individer som lever i selenfattiga regioner är särskilt sårbara om de har låg selenstatus.

Var är selenstatusen sannolikt låg?

Stoffaneller och Morse genomförde en omfattande studie – 143 referenser – av selenstatus i Europa, Storbritannien och Mellanöstern. De drog slutsatsen att selenintag och status generellt sett är otillräckligt i Europa och Mellanöstern, men med något fler variationer i Mellanöstern. De rapporterade att otillräcklig selenstatus är utbredd i hela Europa och Storbritannien. De östeuropeiska länderna har ett lägre selenintag än länder i Västeuropa. I länderna i Mellanöstern fann de olika resultat som möjligen orsakades av olika matvanor och olika import i olika regioner och inom olika socioekonomiska grupper (Stoffaneller & Morse). Läs mer

Kina och SARS-Cov-2: Selenkopplingen

Map of China
Kina har regioner med selenrika jordar och livsmedel. De har också regioner med selenfattiga jordar och livsmedel. Forskare har jämfört återhämtningen från covid-19 och dödlighet hos individer i selenrika och selenfattiga regioner i Kina. De har funnit att regioner med låg selenstatus har högre dödlighet och sämre tillfrisknande.

Vi kommer för alltid att koppla ihop Kina med covid-19, men det finns en annan viktig koppling vi bör göra: Selennivåernas effekt på SARS-Cov-2 i Kina.

Låt mig förklara. Kinesiska, amerikanska och brittiska forskare har publicerat ett brev i American Journal of Clinical Nutrition där de skriver om en signifikant koppling mellan regional selenstatus och den rapporterade behandlingstiden för patienter med covid-19 i Kina (Zhang 2020).

Forskningsdata visar ett statistiskt säkerställt samband mellan tiden för tillfrisknande från covid-19- och selennivåerna i Kina (Zhang 2020).

Selenstatus, covid-19 och hur snabbt tillfrisknandet skedde

Från mitten av februari 2020 samlade forskare data från Baidus webbplats, som de beskriver som en icke-statlig webbplats, och som tillhandahåller dagliga uppdateringar från Hälsokommissionen i varje kinesisk provins. Läs mer

Selen – livslängd och åldrande

Det finns anmärkningsvärda regionala variationer i blodselenkoncentrationerna hos äldre personer. Skillnaderna varierar från 66 mikrogram per liter i Brasilien och i Turkiet till 126 mikrogram per liter i Japan. Att ha under 85 mikrogram per liter är lågt. Ett önskvärt värde anses vara mellan 125 och 135 mikrogram per liter.

Alla vill vi vara unga och friska. Och helst friska så sent i livet som det bara går. Åldrandet är oundvikligt, men hur kan vi fördröja åldrandes biokemiska och fysiologiska konsekvenser?

 • Motion?
 • Kaloribegränsning?
 • Intag av mikronäringsämnen?

Selenstatus och äldre personers hälsa

Författarna till en översiktsartikel från 2019 har funnit att det generellt sett finns ett omvänt orsakssamband mellan ålder och blodselennivåer. Högre ålder är förknippat med lägre selenkoncentrationer i blodet (Robberecht 2019).

Otillräckligt intag av selen via kosten och låg selennivå (mindre än 85 mikrogram per liter blod) kan öka risken för ohälsa (Robberecht):

 • oxidativ stress (= obalans mellan skadliga fria radikaler och skyddande antioxidanter)
 • förstörelse av nervceller (neuroner)
 • demens

Selenstatus, biologiska och sociala faktorer

En mängd olika faktorer måste tas i beaktande när vi undersöker sambandet mellan åldrande och selenintag och dess status. Först och främst finns det avsevärda regionala variationer i tillgängligheten av selen i jordarna och i livsmedel (Stoffaneller & Morse). Läs mer

Normala nivåer av selen i serum

Dr Margaret P. Rayman, professor i näringsvetenskap vid universitet i Surrey, Guildford, sa 2002: ”Selenbrist definieras av Baum et al (1997) som en plasmanivå under 85 mikrogram per liter, en nivå som inte uppnås i många länder i norra Europa”.

Selen är ett viktigt spårämne som behövs för att våra celler ska fungera bra. Det behövs i mycket små mängder, men det kan vara en bra idé att göra ett blodprov för att kontrollera selennivån i serum.

Mayo klinikens laboratorium menar att den normala koncentrationen i vuxnas blodserum är 70 till 150 mikrogram per liter (samma som 70 till 150 nanogram per milliliter). Enligt Mayo kliniken är den amerikanska befolkningens medelvärde 98 mikrogram per liter (Mayo Clinic).

Variationer i selennivån i serum

Selennivån i serum påverkas av kost, geografisk plats, demografiska faktorer och miljöfaktorer.

Följande faktorer förutsäger högre selennivå i USA (Park):

 • manligt kön
 • bor i västra USA och norra delarna av Mellanvästern
 • konsumtion av bröd och nötköttsprodukter
 • användning av selentillskott

Andra faktorer som förutsäger lägre selennivå i USA (Park): Läs mer

Selenintag och selennivå relaterade till hälsa

Mängden selen i livsmedel kan vara otillräcklig i många delar av världen. Selennivån i Europa, Storbritannien och Mellanöstern (Stoffaneller & Morse) ligger lite under den optimala nivån. Även kustregioner i USA tenderar att ha selenfattiga jordar. Stora regioner i Kina, Korea, Sibirien, Tibet och Nya Zeeland är också regioner med lägre selenhalter i jorden. Låga selenhalter är förknippade med ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sköldkörtelstörningar (Tolonen).

Hittills har forskning visat att det finns ett U-format samband mellan selenintag och hälsa. Läkaren och professorn, Margaret P. Rayman, vid universitetet i Surrey, Storbritannien har länge forskat på selen. Hon har i en färsk rapport kunnat visa att både selenbrist och selenöverskott associerats med ogynnsamma hälsoeffekter.

Symtom som indikerar behov av selentillskott

Professor Rayman listar ett antal tillstånd som har förknippats med selenbrist inom forskningslitteraturen:

 • Keshan sjukdom (hjärtmuskelsjukdom orsakad av selenbrist tillsammans med en stam av coxsackievirus)
 • Kashin-Becks sjukdom (en bensjukdom där selenbrist är en faktor)
 • Ökad viral virulens
 • Ökad dödlighet
 • Dålig immunfunktion
 • Problematisk fertilitet / reproduktion
 • Autoimmun sjukdom i sköldkörteln
 • Kognitiv försämring / demens
 • Diabetes typ-2
 • Risk för prostatacancer
 • Risk för kolorektalcancer hos kvinnor
 • Ökad risk för tuberkulos hos HIV-patienter

Professor Rayman specificerar inte serumselennivån vid selenbrist. Men hon nämner en amerikansk hälsoundersökning där serumnivåerna mättes hos 13 887 vuxna personer som följdes under 18 år var syfte var att undersöka eventuell dödlighet. Dödligheten i studien visade kopplingen mellan serumselen och antalet dödsfall efter en U-formad modell. När serumselenet låg på 135 mikrogram per liter, det vill säga i botten på U:et (Rayman 2019) var dödstalet som lägst. Läs mer

Vi får inte slösa med selen

Selen är ett sällsynt ämne. Det är viktigt för vår hälsa att vi får i oss tillräckligt med selen via mat och kosttillskott. Vi måste använda det med eftertanke, och vi måste börja lägga upp reservlager för kommande generationer.

Selen är ett spårämne. Det finns bara i mycket små mängder på jorden. Det produceras främst som en biprodukt vid kopparbrytning. Det kan inte återvinnas. Det är mycket ojämnt fördelat i jorden i olika geografiska områden.

Mängden selen i betesmarker och spannmål varierar därför kraftigt mellan olika regioner och därmed även i nästa steg i näringskedjan, nämligen i djuren. Följaktligen är också den mängd vi människor får i oss via kosten mycket skiftande, helt enkelt beroende på var vi bor.

Selen är ett viktigt näringsämne för människan
Selen är ett nödvändigt mikronäringsämne som kroppen inte kan producera själv. Den största delen får vi i oss via maten. Selen är viktigt för immunsystemets och sköldkörtelns funktion, för vår fortplantningsförmåga och för att skydda vårt DNA i cellerna. Läs mer

Selenstatus och risken för prostatacancer

Selentillskott i form av jästtabletter med hög koncentration av organiskt selen ger det bästa skyddet mot cancer. Dessa kosttillskott framställs från jästarten Saccharomyces cerevisiae i ett selenberikat tillväxtmedium. Jästcellerna som producerar de selenberikade jästtabletterna görs sedan inaktiva. De avdödas genom uppvärmning. Andra stammar av samma jästart används när man brygger öl och bakar bröd.

Selentillskott och risken för prostatacancer?  Vad vet vi?  Vi måste tolka resultaten med försiktighet (och det behövs mer forskning), men visst finns det belägg för ett omvänt samband mellan risken för prostatacancer och selenstatus [Hurst 2012].

När detta skrivs (i april 2017) verkar selenets skyddande effekt mot prostatacancer ligga inom ett relativt smalt intervall av plasmakoncentrationer [Hurst 2012].  Det verkar också finnas ett U-format samband mellan selenstatus och skyddet mot prostatacancer.

Om selenkoncentrationen i plasma är för låg är risken för prostatacancer högre.  Detta ger anledning till stor oro i många områden i världen.

Om selenkoncentrationen i plasma är för hög ser man inte ett lika bra skydd mot prostatacancer. Läs mer

En grundläggande selenguide

Selen är en biprodukt från brytning och raffinering av koppar. Det finns inga platser i världen för utvinning av enbart selen. Med tanke på dess relativa brist och dess många användningsområden – industriell, agrikulturell och nutritionell – kommer selen som kosttillskott säkert att bli dyrare i framtiden, och det kan mycket väl uppstå brist. Följaktligen är det viktigt för oss att använda selen klokt och bevara det.

Selen är ett viktigt mikronäringsämne. Det är livsviktigt för både människor och djur. Kroppen kan inte syntetisera selen och är beroende av selenet som den kan få från mat. I många delar av världen finns det för lite selen i marken och maten. Tillskott är därför nödvändigt för en optimal hälsa.

Regioner med selenfattig jord
I många delar av världen är selenhalten i marken ganska låg. Stora delar av Asien, framför allt Kina, och stora delar av Europa och Mellanöstern uppvisar låga nivåer.

Växter ackumulerar oorganiskt selen från jorden och omvandlar det till organiskt selen. På så sätt kommer selen in i näringskedjan. Till exempel äter kor gräs innehållande selen, och en del av selenet kommer in i kött och mjölk från korna. Människor äter kött och dricker mjölk. För lite selen i marken innebär för lite selen i livsmedlen. Läs mer