Kina och SARS-Cov-2: Selenkopplingen

Map of China
Kina har regioner med selenrika jordar och livsmedel. De har också regioner med selenfattiga jordar och livsmedel. Forskare har jämfört återhämtningen från covid-19 och dödlighet hos individer i selenrika och selenfattiga regioner i Kina. De har funnit att regioner med låg selenstatus har högre dödlighet och sämre tillfrisknande.

Vi kommer för alltid att koppla ihop Kina med covid-19, men det finns en annan viktig koppling vi bör göra: Selennivåernas effekt på SARS-Cov-2 i Kina.

Låt mig förklara. Kinesiska, amerikanska och brittiska forskare har publicerat ett brev i American Journal of Clinical Nutrition där de skriver om en signifikant koppling mellan regional selenstatus och den rapporterade behandlingstiden för patienter med covid-19 i Kina (Zhang 2020).

Forskningsdata visar ett statistiskt säkerställt samband mellan tiden för tillfrisknande från covid-19- och selennivåerna i Kina (Zhang 2020).

Selenstatus, covid-19 och hur snabbt tillfrisknandet skedde

Från mitten av februari 2020 samlade forskare data från Baidus webbplats, som de beskriver som en icke-statlig webbplats, och som tillhandahåller dagliga uppdateringar från Hälsokommissionen i varje kinesisk provins. Läs mer

Selen – livslängd och åldrande

Det finns anmärkningsvärda regionala variationer i blodselenkoncentrationerna hos äldre personer. Skillnaderna varierar från 66 mikrogram per liter i Brasilien och i Turkiet till 126 mikrogram per liter i Japan. Att ha under 85 mikrogram per liter är lågt. Ett önskvärt värde anses vara mellan 125 och 135 mikrogram per liter.

Alla vill vi vara unga och friska. Och helst friska så sent i livet som det bara går. Åldrandet är oundvikligt, men hur kan vi fördröja åldrandes biokemiska och fysiologiska konsekvenser?

 • Motion?
 • Kaloribegränsning?
 • Intag av mikronäringsämnen?

Selenstatus och äldre personers hälsa

Författarna till en översiktsartikel från 2019 har funnit att det generellt sett finns ett omvänt orsakssamband mellan ålder och blodselennivåer. Högre ålder är förknippat med lägre selenkoncentrationer i blodet (Robberecht 2019).

Otillräckligt intag av selen via kosten och låg selennivå (mindre än 85 mikrogram per liter blod) kan öka risken för ohälsa (Robberecht):

 • oxidativ stress (= obalans mellan skadliga fria radikaler och skyddande antioxidanter)
 • förstörelse av nervceller (neuroner)
 • demens

Selenstatus, biologiska och sociala faktorer

En mängd olika faktorer måste tas i beaktande när vi undersöker sambandet mellan åldrande och selenintag och dess status. Först och främst finns det avsevärda regionala variationer i tillgängligheten av selen i jordarna och i livsmedel (Stoffaneller & Morse). Läs mer

Normala nivåer av selen i serum

Dr Margaret P. Rayman, professor i näringsvetenskap vid universitet i Surrey, Guildford, sa 2002: ”Selenbrist definieras av Baum et al (1997) som en plasmanivå under 85 mikrogram per liter, en nivå som inte uppnås i många länder i norra Europa”.

Selen är ett viktigt spårämne som behövs för att våra celler ska fungera bra. Det behövs i mycket små mängder, men det kan vara en bra idé att göra ett blodprov för att kontrollera selennivån i serum.

Mayo klinikens laboratorium menar att den normala koncentrationen i vuxnas blodserum är 70 till 150 mikrogram per liter (samma som 70 till 150 nanogram per milliliter). Enligt Mayo kliniken är den amerikanska befolkningens medelvärde 98 mikrogram per liter (Mayo Clinic).

Variationer i selennivån i serum

Selennivån i serum påverkas av kost, geografisk plats, demografiska faktorer och miljöfaktorer.

Följande faktorer förutsäger högre selennivå i USA (Park):

 • manligt kön
 • bor i västra USA och norra delarna av Mellanvästern
 • konsumtion av bröd och nötköttsprodukter
 • användning av selentillskott

Andra faktorer som förutsäger lägre selennivå i USA (Park): Läs mer

Selenintag och selennivå relaterade till hälsa

Mängden selen i livsmedel kan vara otillräcklig i många delar av världen. Selennivån i Europa, Storbritannien och Mellanöstern (Stoffaneller & Morse) ligger lite under den optimala nivån. Även kustregioner i USA tenderar att ha selenfattiga jordar. Stora regioner i Kina, Korea, Sibirien, Tibet och Nya Zeeland är också regioner med lägre selenhalter i jorden. Låga selenhalter är förknippade med ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sköldkörtelstörningar (Tolonen).

Hittills har forskning visat att det finns ett U-format samband mellan selenintag och hälsa. Läkaren och professorn, Margaret P. Rayman, vid universitetet i Surrey, Storbritannien har länge forskat på selen. Hon har i en färsk rapport kunnat visa att både selenbrist och selenöverskott associerats med ogynnsamma hälsoeffekter.

Symtom som indikerar behov av selentillskott

Professor Rayman listar ett antal tillstånd som har förknippats med selenbrist inom forskningslitteraturen:

 • Keshan sjukdom (hjärtmuskelsjukdom orsakad av selenbrist tillsammans med en stam av coxsackievirus)
 • Kashin-Becks sjukdom (en bensjukdom där selenbrist är en faktor)
 • Ökad viral virulens
 • Ökad dödlighet
 • Dålig immunfunktion
 • Problematisk fertilitet / reproduktion
 • Autoimmun sjukdom i sköldkörteln
 • Kognitiv försämring / demens
 • Diabetes typ-2
 • Risk för prostatacancer
 • Risk för kolorektalcancer hos kvinnor
 • Ökad risk för tuberkulos hos HIV-patienter

Professor Rayman specificerar inte serumselennivån vid selenbrist. Men hon nämner en amerikansk hälsoundersökning där serumnivåerna mättes hos 13 887 vuxna personer som följdes under 18 år var syfte var att undersöka eventuell dödlighet. Dödligheten i studien visade kopplingen mellan serumselen och antalet dödsfall efter en U-formad modell. När serumselenet låg på 135 mikrogram per liter, det vill säga i botten på U:et (Rayman 2019) var dödstalet som lägst. Läs mer

Vi får inte slösa med selen

Selen är ett sällsynt ämne. Det är viktigt för vår hälsa att vi får i oss tillräckligt med selen via mat och kosttillskott. Vi måste använda det med eftertanke, och vi måste börja lägga upp reservlager för kommande generationer.

Selen är ett spårämne. Det finns bara i mycket små mängder på jorden. Det produceras främst som en biprodukt vid kopparbrytning. Det kan inte återvinnas. Det är mycket ojämnt fördelat i jorden i olika geografiska områden.

Mängden selen i betesmarker och spannmål varierar därför kraftigt mellan olika regioner och därmed även i nästa steg i näringskedjan, nämligen i djuren. Följaktligen är också den mängd vi människor får i oss via kosten mycket skiftande, helt enkelt beroende på var vi bor.

Selen är ett viktigt näringsämne för människan
Selen är ett nödvändigt mikronäringsämne som kroppen inte kan producera själv. Den största delen får vi i oss via maten. Selen är viktigt för immunsystemets och sköldkörtelns funktion, för vår fortplantningsförmåga och för att skydda vårt DNA i cellerna. Läs mer

Selenstatus och risken för prostatacancer

Selentillskott i form av jästtabletter med hög koncentration av organiskt selen ger det bästa skyddet mot cancer. Dessa kosttillskott framställs från jästarten Saccharomyces cerevisiae i ett selenberikat tillväxtmedium. Jästcellerna som producerar de selenberikade jästtabletterna görs sedan inaktiva. De avdödas genom uppvärmning. Andra stammar av samma jästart används när man brygger öl och bakar bröd.

Selentillskott och risken för prostatacancer?  Vad vet vi?  Vi måste tolka resultaten med försiktighet (och det behövs mer forskning), men visst finns det belägg för ett omvänt samband mellan risken för prostatacancer och selenstatus [Hurst 2012].

När detta skrivs (i april 2017) verkar selenets skyddande effekt mot prostatacancer ligga inom ett relativt smalt intervall av plasmakoncentrationer [Hurst 2012].  Det verkar också finnas ett U-format samband mellan selenstatus och skyddet mot prostatacancer.

Om selenkoncentrationen i plasma är för låg är risken för prostatacancer högre.  Detta ger anledning till stor oro i många områden i världen.

Om selenkoncentrationen i plasma är för hög ser man inte ett lika bra skydd mot prostatacancer. Läs mer

En grundläggande selenguide

Selen är en biprodukt från brytning och raffinering av koppar. Det finns inga platser i världen för utvinning av enbart selen. Med tanke på dess relativa brist och dess många användningsområden – industriell, agrikulturell och nutritionell – kommer selen som kosttillskott säkert att bli dyrare i framtiden, och det kan mycket väl uppstå brist. Följaktligen är det viktigt för oss att använda selen klokt och bevara det.

Selen är ett viktigt mikronäringsämne. Det är livsviktigt för både människor och djur. Kroppen kan inte syntetisera selen och är beroende av selenet som den kan få från mat. I många delar av världen finns det för lite selen i marken och maten. Tillskott är därför nödvändigt för en optimal hälsa.

Regioner med selenfattig jord
I många delar av världen är selenhalten i marken ganska låg. Stora delar av Asien, framför allt Kina, och stora delar av Europa och Mellanöstern uppvisar låga nivåer.

Växter ackumulerar oorganiskt selen från jorden och omvandlar det till organiskt selen. På så sätt kommer selen in i näringskedjan. Till exempel äter kor gräs innehållande selen, och en del av selenet kommer in i kött och mjölk från korna. Människor äter kött och dricker mjölk. För lite selen i marken innebär för lite selen i livsmedlen. Läs mer

Våra kroppar kan inte tillverka selen

Grundforskningen om selentillskott visar på behovet av ett lämpligt dagligt selenintag och tillräcklig selenstatus. Formulan och doseringen av selentillskottet är mycket viktiga faktorer.

Dagligt selenintag? Vi måste få detta viktiga spårämne – selen – genom vår kost och våra kosttillskott, eftersom våra kroppar inte kan framställa det åt oss. Forskning utförd av Gerhard N. Schrauzer, Dr. Raymond J. Shamberger och Dr. Douglas V. Frost har visat att det finns ett omvänt förhållande mellan vår selenstatus och risken för dödlighet i cancer. Djurstudier visar ett inverterat samband mellan selenstatus och förekomsten av cancer. Observationsstudier visar lägre risk för olika typer av cancer vid högre selenstatus.

Interventionsstudier av selentillskott och cancer

Kliniska studier i Kina
Stora interventionsstudier i Kina, en region i världen med selenfattiga jordar och livsmedel, har visat att selentillskott skyddar mot hepatit B-virus och primär levercancer [Yu] och att tillskott med en kombination av selen och andra antioxidanter minskar cancerincidens och dödlighet i en region som kännetecknas av hög cancerdödlighet [Blot]. Läs mer

Hur vi vet att supplementering med selentillskott är viktigt

Tillräckliga intag av selen behövs för att säkra optimal funktion hos selenoproteinerna i kroppen. Selenoproteiner ger skydd mot utveckling av cancer och hjärtsjukdomar; de är viktiga för immunförsvaret; de skyddar mot skador orsakade av tungmetaller, kemiska gifter och strålning. Och, det finns bevis för att några av selenoproteinerna har antivirala egenskaper.

Selen? Ett spårämne? Du kan säkert fråga dig: Hur vet vi att tillräckliga mängder av kostselen och kompletterande selen är viktigt för oss? Det första svaret är: För att vi kan se att selenbrist gör människor sjuka. Ett ytterligare svar är att vi nu vet att selen är en viktig del av antioxidant-enzymer, och på grundval av resultaten från randomiserade, kontrollerade studier, vet vi att selentillskott minskar risken för cancer, minskar risken för hjärtsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Selen är också mycket användbart för att minska de toxiska effekterna av tungmetaller i kroppen.

Anledning nummer ett: selenbrist-sjukdomar:
Keshan-sjukdom

På 1960-talet och 1970-talet dog tusentals människor i en kinesisk region med selenfattig jord (och därmed selenfattig mat) av effekterna från en form av hjärtsjukdom. Sjukdomen, som fick sitt namn från Keshandistriktet i det drabbade området, kännetecknas av inflammation, förstoring av hjärtmuskeln och vätskeansamling i lungorna. Den primära orsaken till sjukdomen var selenbrist. Läs mer

Professor Jørgen Clausen: forskade tidigt om selen

Professor Jørgen Clausen
Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av tillskott av selen i de delar av världen där jorden är selenfattig.

Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av selentillskott i de delar av världen som har selenfattig jord.
Professor Jørgen Clausen, som under en lång tid varit professor vid institutionen för livsvetenskaper och kemi vid Roskilde University Center i Roskilde, Danmark, var en av de första forskarna att göra kliniska studier på effekterna av selentillskott. Därför är det intressant att titta tillbaka på den forskning som utfördes av Dr Clausen och hans kollegor i slutet på 1900-talet.

Professor Clausens studier på selen
Professor Clausens forskning kan delas upp i fem kategorier:

 • Effekt av selentillskott på hälsan hos de äldre människor som bor på vårdhem
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos rökare
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos patienter med kroniska neurologiska sjukdomar
 • Effekt av selentillskott på de toxiska effekterna av blyförgiftning
 • Effekt av selentillskott på aktiviteten av det selenberoende enzymet glutationperoxidas med antioxidativa egenskaper

Professor Clausen var också tidigt ledande i klargörandet av absorption och hälsoeffekter av olika former av oorganiska och organiska selentillskott.
Läs mer