Hur det selenberikade jästtillskottet är formulerat

Bagerijäst är den jäst som förbrukar sockret i mjölet och producerar koldioxid som gör att brödet höjer sig vid bakning. Det är samma jäst som selenet är organiskt bundet till vid framställning av selenberikade jäst-tillskott. Vid framställningsprocessen bildar selenet selenföreningar som selenmetionin, metylselencystein, selencystin och ett flertal andra organiska selentyper. Det selen-berikade jästtillskottet tillhandahåller bäst upptag, bäst kvarhållande och det bästa antioxidativa, sjukdoms-förebyggande och immunmodule-rande stödet.

Vi vill att selentillskotten ska uppvisa stabilitet, säkerhet och biotillgänglighet.  Det selenberikade jästtillskottet är den bästa formuleringen för att uppnå de målen.

Selenet som används vid framställning av selenberikade jästtillskott har odlats med jästen Saccharomyces cerevisiae (bagerijäst).  Vi som redan tar selenberikade jästtillskott varje dag vet att jästen som används vid framställning av tillskottet inte är levande.  Jästcellerna kan inte tränga in i våra kroppar och förökas där eftersom jästcellerna inte lever.

Olika former av selentillskott

De selentillskott man kan köpa innehåller både oorganiska och organiska former av selen.  Det finns tillskott som är framställda med oorganiska former som innehåller selensalter som natriumselenit och natriumselenat.  Deras upptag i kroppen är inte på långa vägar så bra som upptaget för de bästa organiska selenberikade jästtillskotten. Läs mer