Farmakokinetik för selenberikade jästtillskott

De danska forskarna Niels Hadrup och Gitte Ravn-Haren har publicerat en omfattande studie av absorption, distribuering, metabolism och utsöndring av selen från mat och från kosttillskott (Hadrup 2021).

Pills
Selentillskott finns i många former, både organiska och oorganiska. Fördelen med de selenberikade jästpreparaten är att de innehåller 20–30 olika selentyper utöver selenometionin. Några av dessa selentyper kan ha viktiga biologiska effekter.

Här sammanfattar vi deras resultat på selen i selenberikade jästtillskott. Vi gör detta av två skäl:

Absorption av selen från selenberikade jästpreparat

I en rapport från 2008 rapporterade forskare att friska äldre personer varje dag under 5 år fick ett selentillskott på en dosering av antingen 100, 200 eller 300 mikrogram. Det resulterade i genomsnittliga plasmanivåer på 165, 221 respektive 260 mikrogram per liter. I kontrollgruppen, som fick placebo i 5 år, var koncentrationen av selen i plasma 92 mikrogram per liter (Ravn-Haren 2008). Läs mer

Hur det selenberikade jästtillskottet är formulerat

Bagerijäst är den jäst som förbrukar sockret i mjölet och producerar koldioxid som gör att brödet höjer sig vid bakning. Det är samma jäst som selenet är organiskt bundet till vid framställning av selenberikade jäst-tillskott. Vid framställningsprocessen bildar selenet selenföreningar som selenmetionin, metylselencystein, selencystin och ett flertal andra organiska selentyper. Det selen-berikade jästtillskottet tillhandahåller bäst upptag, bäst kvarhållande och det bästa antioxidativa, sjukdoms-förebyggande och immunmodule-rande stödet.

Vi vill att selentillskotten ska uppvisa stabilitet, säkerhet och biotillgänglighet.  Det selenberikade jästtillskottet är den bästa formuleringen för att uppnå de målen.

Selenet som används vid framställning av selenberikade jästtillskott har odlats med jästen Saccharomyces cerevisiae (bagerijäst).  Vi som redan tar selenberikade jästtillskott varje dag vet att jästen som används vid framställning av tillskottet inte är levande.  Jästcellerna kan inte tränga in i våra kroppar och förökas där eftersom jästcellerna inte lever.

Olika former av selentillskott

De selentillskott man kan köpa innehåller både oorganiska och organiska former av selen.  Det finns tillskott som är framställda med oorganiska former som innehåller selensalter som natriumselenit och natriumselenat.  Deras upptag i kroppen är inte på långa vägar så bra som upptaget för de bästa organiska selenberikade jästtillskotten. Läs mer