Selenstatus och patienter utsatta för stort trauma

Onormalt låg selenstatus är karakteristiskt för kritisk sjukdom och större trauma. Sänkningen av selennivån inträffar mycket snabbt efter större trauma och är förknippat med dåliga överlevnadsodds. Adjuvansbehandling med selen måste påbörjas så snart som möjligt för att vara effektivt.

Efter allvarlig traumatisk skada sjunker koncentrationerna av serumselen och selenoprotein P mycket snabbt till mycket låga nivåer. De väldigt låga nivåerna av selen och selenoprotein P är associerade med dåliga överlevnadsodds [Braunstein].

Dessa resultat i en studie gjord på universitetssjukhuset i München, Tyskland, tyder på att selentillskott kan vara en meningsfull adjuvansbehandlingsstrategi för patienter som har drabbats av stort trauma [Braunstein].

Selen och kritisk sjukdom

Lägre selenstatus än normalt är karakteristiskt för kritisk sjukdom. Låg selenstatus kan påverka förloppet och resultatet av olika sjukdomar [Braunstein].

Till exempel fann Bomer et al [2019] att hjärtsviktpatienter med serumselennivåer under 70 mikrogram per liter hade sämre livskvalitet, sämre träningskapacitet och sämre prognos än hjärtsviktpatienter med högre serumselennivåer. Läs mer