Selen och anti-aging effekter

Att upprätthålla lämplig selenstatus är en erkänd anti-aging-strategi. Vi behöver selen för att leva längre och för att vara friskare när vi åldras. Tillräckligt intag av selen och tillräcklig biosyntes av selenoproteiner bidrar till hälsosamt åldrande och minskad sårbarhet för olika åkommor. Selen och selenoproteiner är viktiga för följande biologiska aktiviteter (Björklund 2022):

 antioxidantskydd förbättring av immunsystemets funktion metabolisk homeostas

Crowds of people
Björklund et al. uppskattar att selenbrist påverkar cirka en miljard människor i världen och att det kan ha en betydande negativ effekt på människors hälsa.

Ett kännetecken för åldrande är oxidativ stress.

Oxidativ stress definieras som en obalans mellan skador som orsakas av skadliga fria radikaler och det skydd som antioxidanter ger. Otillräcklig selenstatus kan minska livslängden och hälsan för äldre individer genom att påskynda åldrandeprocessen och/eller öka sårbarheten för immunsystemets dysfunktion, hjärt-kärlsjukdomar och cancer (Björklund 2022). Läs mer

Inverkan av selenstatus på biologiskt åldrande

Åldrande. Komma upp i åren. Sträva efter att leva så länge som möjligt och att vara så stark och frisk som möjligt. Vid någon tidpunkt blir god hälsa en viktigare fråga än rikedom. Optimal selenstatus är viktigt för god hälsa (Alehagen 2021).

Professor Jan Aaseth
Professor Jan Aaseth, forskare inom invärtesmedicin, endokrinologi, toxikologi och specialist inom selenforskning.

In a review article, Professor Urban Alehagen and Professor Jan Aaseth list the following conditions associated with biological aging (Alehagen 2021):

  • chronic mild to moderate systemic inflammation
  • harmful DNA changes
  • mitochondrial dysfunction
  • oxidative stress caused by harmful free radicals
  • telomere shortening

Att bli gammal är ofrånkomligt. Biologiskt åldrande innebär oundvikligen en försvagning av immunförsvaret och ökad mottaglighet för sjukdomar och miljöpåfrestningar.

Selenbrist i samband med åldrande och åldersrelaterade sjukdomar

Selenbrist är förknippat med mitokondriell dysfunktion, oxidativ stress och inflammation (Alehagen 2021).

Mitokondriella skador är en viktig faktor i mänskliga cellers åldrande. En biprodukt av mitokondriell alstring av ATP-energi i cellerna är produktionen av reaktiva syreföreningar, av vilka några är användbara och några är skadliga. Läckaget av dessa skadliga fria radikaler från mitokondriernas andningskedja ökar med åldern, vilket resulterar i cellulär oxidativ skada, närhelst det inte finns tillräckligt med antioxidanter för att neutralisera effekterna av de fria radikalerna. Läs mer

Selenstatusens inverkan på åldrandet

Selen är ett viktigt (essentiellt) spårämne. Essentiellt betyder att tillräckligt med selen är nödvändigt för normal cellfunktion och att våra kroppar inte kan syntetisera selen åt oss. Vi måste få det via kosten. Spårelement betyder att selen är ett mikronäringsämne som behövs i mycket små mängder, i mikrogram. Det kan vara ett viktigt ämne för att bromsa åldringsprocessen.

Elderly couple
Selen som en komponent i skyddande enzymer hjälper till att hålla oss friskare längre upp i åren. Det hjälper till att dämpa oxidativ stress och minska inflammation, att ta bort felveckade proteiner, att minska DNA-skador och att främja telomerlängden..

Tillräcklig selenstatus spelar en viktig roll för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, inflammationer och infektioner. Professor Margaret P. Rayman, vid universitet i Surrey, uppskattar att serum/plasma selenstatus på cirka 125 mikrogram per liter är optimalt för människors hälsa (Rayman 2020). Läs mer

Selentillskott och anti-age effekter

Utvecklingen av åldersrelaterade sjukdomar tycks vara nära kopplad till omfattningen av skada som tillfogas cellerna av oxidativ stress. Forskare definierar oxidativ stress som skador på proteiner, nukleinsyror och lipider orsakade av en obalans mellan skadliga reaktiva syrearter (ofta kallade fria radikaler) och kroppens antioxidativa försvar (Alehagen 2021).

Elderly couple on the beach
Vi vill vara så unga som möjligt så länge som möjligt i livet. Att säkerställa att vi har ett optimalt intag av selen är förknippat med skydd mot flera aspekter av åldrande.

En genomgång av relevant forskningslitteratur 2021 visar följande resultat (Alehagen 2021):

– Optimal selenstatus är nödvändigt för syntesen av de antioxidativa selenenzymerna: glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna.

– Brist på selen hos äldre individer tycks öka risken för att utveckla åldersrelaterade sjukdomar; kroniska inflammationer, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

– Selentillskott för att uppnå optimal selenstatus kan hjälpa till att omforma biokemiska och fysiologiska förändringar som följer med åldrandet: Läs mer