Selentillskott och anti-age effekter

Utvecklingen av åldersrelaterade sjukdomar tycks vara nära kopplad till omfattningen av skada som tillfogas cellerna av oxidativ stress. Forskare definierar oxidativ stress som skador på proteiner, nukleinsyror och lipider orsakade av en obalans mellan skadliga reaktiva syrearter (ofta kallade fria radikaler) och kroppens antioxidativa försvar (Alehagen 2021).

Elderly couple on the beach
Vi vill vara så unga som möjligt så länge som möjligt i livet. Att säkerställa att vi har ett optimalt intag av selen är förknippat med skydd mot flera aspekter av åldrande.

En genomgång av relevant forskningslitteratur 2021 visar följande resultat (Alehagen 2021):

– Optimal selenstatus är nödvändigt för syntesen av de antioxidativa selenenzymerna: glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna.

– Brist på selen hos äldre individer tycks öka risken för att utveckla åldersrelaterade sjukdomar; kroniska inflammationer, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

– Selentillskott för att uppnå optimal selenstatus kan hjälpa till att omforma biokemiska och fysiologiska förändringar som följer med åldrandet: Läs mer