Selentillskott och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) förekommer hos 5–10 procent av alla kvinnor. Det är den vanligaste orsaken till infertilitet hos kvinnor. PCOS beskrivs typiskt som en symtombild med lindrig fetma, oregelbunden eller utebliven mens och tecken på androgenöverskott såsom hirsutism och acne. De flesta PCOS-patienter har flera cystor i äggstockarna. Det behövs mer forskning om effekterna av selentillskott på PCOS.

Polycystiskt ovariesyndrom (förkortas PCOS) är en hormonell sjukdom med en prevalens på 5–10 procent hos kvinnor i reproduktiv ålder.

 • Den exakta orsaken till PCOS är inte känd.
 • Symtomen på PCOS är bland annat oregelbunden mens, ökade halter av manligt könshormon och att äggstockarna inte fungerar normalt.
 • Man tror att alltför hög insulinproduktion och låggradig inflammation påverkar utvecklingen av PCOS [Mayo Clinic].

Selen: Effekt på psykisk hälsa, hormonell profil, inflammation och oxidativ stress hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 60 kvinnor i åldern 18–40 år var daglig samadministration av ett probiotiskt tillskott och 200 mikrogram selen i 12 veckor förknippat med följande utfall [Jamilian 2018]:

 • Signifikant förbättring av poängen enligt Beck Depression Inventory, frågeformulär om allmän hälsa och skalor för depression, ångest och stress jämfört med placebo
 • Signifikant minskning av totalt testosteron, hirsutism, högkänsligt C-reaktivt protein (en biomarkör för inflammation) och malondialdehyd (en biomarkör för oxidativ stress) samt signifikant ökad total antioxidantkapacitet och totalt glutation (GSH) jämfört med placebo

Forskarna drog slutsatsen att samadministrering av probiotika och selen i 12 veckor till kvinnor med PCOS hade gynnsamma hälsoeffekter.

Selen: Effekt på metabol profil hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 70 kvinnor i åldern 18–40 år var dagligt tillskott av 200 mikrogram selen i 8 veckor förknippat med följande utfall jämfört med placebo [Jamilian 2015]:

 • Signifikant lägre insulinnivåer i serum
 • Signifikant minskade HOMA-IR-insulinresistensnivåer och HOMA-B beta-cellsfunktionsnivåer
 • Signifikant ökade kvantitativa indexnivåer vid insulinkänslighetskontroll
 • Signifikant lägre triglyceridnivåer i serum

Forskarna drog slutsatsen att selentillskott hade gynnsamma effekter på parametrarna för insulinmetabolism [Jamilian 2015].

Selen: Effekt på inflammation och oxidativ stress hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 64 kvinnor i åldern 18–40 år var daglig administrering av 200 mikrogram selen i 8 veckor förknippat med följande utfall [Razavi 2016]:

 • Högre graviditetsfrekvenser i selengruppen än i placebogruppen
 • Signifikant minskade nivåer av högkänsligt C-reaktivt protein (en biomarkör för inflammation) i serum
 • Signifikant minskade nivåer av malondialdehyd (en biomarkör för oxidativ stress) i plasma

Forskarna drog slutsatsen att selentillskott till PCOS-patienter i 8 veckor hade gynnsamma effekter på de reproduktiva utfallen, inflammation och oxidativ stress.

Selen: Effekt på genuttryck förknippat med insulin hos patienter med PCOS

I en randomiserad kontrollerad studie med 40 infertila kvinnor år var daglig administrering av 200 mikrogram selen i 8 veckor förknippat med följande utfall [Zadeh Modarres 2018]:

 • Selentillskott uppreglerade genuttrycket av peroxisomproliferator-aktiverad receptor gamma (PPAR-γ = viktig för regleringen av fettsyralagring och glukosmetabolism) och glukostransportör 1 (GLUT-1 = viktig för glukosupptaget och behövs för att upprätthålla cellandningen) i lymfocyterna hos kvinnor med PCOS som var kandidater för IVF.
 • Selentillskott nedreglerade uttrycket av lågdensitetslipoproteinreceptor (LDLR = viktig för produktionen av lågdensitetslipoproteinreceptorer) i lymfocyterna hos kvinnor med PCOS som var kandidater för IVF.

Slutsats: Selentillskott och PCOS

Det behövs mer forskning om effekterna av selenbrist och selentillskott på inflammation och oxidativ stress hos patienter med PCOS.  Studierna som sammanfattas ovan är en början.

Källor

Jamilian, M., Mansury, S., Bahmani, F., Heidar, Z., Amirani, E., & Asemi, Z. (2018). The effects of probiotic and selenium co-supplementation on parameters of mental health, hormonal profiles, and biomarkers of inflammation and oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome. Journal of Ovarian Research, 11(1), 80.

Jamilian, M., Razavi, M., Fakhrie Kashan, Z., Ghandi, Y., Bagherian, T., & Asemi, Z. (2015). Metabolic response to selenium supplementation in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clinical Endocrinology, 82(6), 885–891.

Mayo Clinic. (2019). Polycystic ovary syndrome (PCOS). Patient Care and Health Information. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pcos/symptoms-causes/syc-20353439

Razavi, M., Jamilian, M., Kashan, Z. F., Heidar, Z., Mohseni, M., Ghandi, Y. and Asemi, Z. (2016). Selenium Supplementation and the Effects on Reproductive Outcomes, Biomarkers of Inflammation, and Oxidative Stress in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Hormone and Metabolic Research, 48(3), 185–190.

Zadeh Modarres, S., Heidar, Z., Foroozanfard, F., Rahmati, Z., Aghadavod, E., & Asemi, Z. (2018). The Effects of Selenium Supplementation on Gene Expression Related to Insulin and Lipid in Infertile Polycystic Ovary Syndrome Women Candidate for In Vitro Fertilization: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Biological Trace Element Research, 183(2), 218–225.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte användas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *