Selen och autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar är tillstånd där personens immunsystem felaktigt attackerar delar av personens egna kropp som exempelvis leder eller hud. Det finns så många som 14 vanliga autoimmuna sjukdomar. Vissa attackerar endast ett organ, andra attackerar hela kroppen. Selen kan därför, genom sin roll i upprätthållandet av sköldkörtel-funktionen och i antioxidantförsvaret av celler och DNA, ha en skyddande effekt vid hanteringen av autoimmuna sjukdomar. Dock behövs mer klinisk forskning.

Selen är ett mikronäringsämne som spelar en viktig roll i det oxidativa försvaret av celler och DNA mot skador
orsakade av skadliga fria radikaler. Selen är huvudkomponenten i selenoproteinerna som spelar en viktig
roll i fortplantningen, immunsystemet och för sköldkörtelhormonsyntesen [Sahebari].

Låga selenkoncentrationer i serum och autoimmuna sjukdomar

Minskade serumselennivåer har satts i samband med ökad förekomst av vissa autoimmuna sjukdomar. Dessutom kan låga selennivåer vara en riskfaktor för en systemisk inflammation, (när flera organ i kroppen inflammeras samtidigt) och vara starten av vissa autoimmuna sjukdomar [Sahebari]:

  • Reumatoid artrit
  • Sjögrens syndrom
  • Bechets sjukdom
  • Sklerodermi (systematisk skleros)

Selentillskott och autoimmuna sjukdomar

Det har visat sig att selenstillskott har haft gynnsamma effekter i hanteringen av reumatoid artrit och sklerodermi [Sahebari].

Selentillskott kan minska förekomsten och svårighetsgraden av vissa andra autoimmuna sjukdomar genom dess roll i upprätthållandet av sköldkörtelfunktionen och genom dess antiinflammatoriska effekter [Sahebari].

Det behövs mer klinisk forskning om effekterna av selenstillskott på immunsystemets funktion i allmänhet och på effekterna av selentillskott och risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar i synnerhet [Sahebari].

Selen och autoimmuna sjukdomar: Bevisen

Forskare granskade resultaten av 32 publicerade artiklar i medicinska tidskrifter inom ämnet selen och autoimmuna sjukdomar. En majoritet av artiklarna visade en förbättring av de kliniska symptomen på autoimmuna sjukdomar efter att patienter behandlats med olika doser av L-selenometionin, som är den primära selenformen i preparat av selenjäst med hög biotillgänglighet [Sahebari].

Forskarnas granskning av den medicinska litteraturen visade att låga serumnivåer av selen inte är ovanligt hos patienter med autoimmuna sjukdomar [Sahebari].

För närvarande är det inte klart om selenbristen hos patienter med autoimmuna sjukdomar är en orsak eller en följd (eller båda) av autoimmuna sjukdomars utveckling [Sahebari].

Selen och reumatoid artrit

Forskning visar förhöjda nivåer av oxidativ stress och minskade nivåer av antioxidanter i blod hos patienter med reumatoid artrit. Selenbrist kan vara en faktor i utvecklingen av reumatoid artrit. Selentillskott lindrar symtomen och minskar nivåerna av inflammation hos patienter med reumatoid artrit [Sahebari].

Selen och SLE (systemisk lupus erythematosus)

Koncentrationen av serumselennivåerna är låga hos patienter som diagnostiserats med SLE. Den exakta effekten av selen på SLE-patienter är för närvarande inte känd. En djurstudie har visat att selentillskott har signifikanta effekter på aktiviteten hos naturliga mördarceller hos möss med SLE [Sahebari].

Selen och Sjögrensyndrom

Studier har visat att serumselennivåerna är låga hos patienter med obehandlad Sjögren-syndrom, särskilt hos äldre patienter. En studie visade att patienter med Sjögrens syndrom som fick tillskott med selen och E-vitamin bromsade framåtskridandet av sjukdomen hos vissa patienter, men inte alla. Det finns för närvarande inte tillräckliga bevis för effekten av selen på patienter med Sjögrens syndrom [Sahebari].

Selen och Behcets sjukdom

Studier har visat att serumselennivåerna hos patienter med Behcets sjukdom är mycket lägre än hos friska personer. En studie visade att selenbrist var förknippat med hämmad immunrespons i extracellulära kroppsvätskor. Den exakta effekten av selentillskott hos patienter med Behcets sjukdom är emellertid fortfarande okänd [Sahebari].

Selen och sklerodermi (systemisk skleros)

Patienter med sklerodermi har generellt låga halter av selen. En studie har visat låga nivåer av selen innehållande antioxidantenzymet glutationperoxidas hos patienter med sklerodermi. Det finns ett dokumenterat samband mellan serum selenkoncentration och sjukdomsutvecklingen av sklerodermi. Selentillskott kan minska graden av sjukdomens framåtskridande [Sahebari].

Slutsats: Mer forskning om selen och autoimmuna sjukdomar behövs

Mer forskning om de antioxidativa och antiinflammatoriska effekterna av selentillskott vid autoimmuna sjukdomar samt hur den kliniska förbättringen av symptomen av autoimmuna sjukdomar behövs. Selentillskott kan ha gynnsamma effekter, särskilt antioxidativa och antiinflammatoriska effekter på vissa autoimmuna sjukdomar [Sahebari].

Källor

Sahebari, M, Rezaieyazdi, Z & Khodashi, M. (2019).  Selenium and autoimmune diseases: a review.  Current Rheumatology Reviews, 15: 123-134.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *