Selentillskott och HIV-infektion

Selentillskott till HIV-infekterade patienter kan bromsa virusutvecklingen, öka antalet CD4-celler och minska mortalitetsrisken. Det behövs mer forskning om formen och dosen av selentillskott. I dagsläget verkar ett tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst per dag mest lovande, men dosen varierar beroende på den regionala variationen i seleninnehåll i jord och livsmedel.

Det är högre sannolikhet att personer med låga koncentrationer av selen i blodet har nedsatt immunfunktion och snabb mutation av godartade varianter av RNA-viruset till mer virulenta former. Låga blodkoncentrationer av selen är koncentrationer under 1 mikromol selen per liter blod = mindre än 78 mikrogram selen per liter blod [Harthill].

Om en virusinfekterad person med selenbrist får selentillskott minskar virusets mutationshastighet och immunförsvarets funktion förbättras [Harthill].

Det innebär att en infekterad persons selenstatus kan ha stor effekt på utvecklingen av en virusinfektion. Vid selenbrist kan ett virus som normalt är icke-virulent bli virulent. Ett virus kan bli sjukdomsframkallande genom att replikeras i en person som får för lite selen i kosten [Beck].

Selenbrist och sjukdomsprogression vid HIV

Hos HIV-infekterade patienter har brist på olika mikronäringsämnen, bland annat selen, förknippats med ökad risk för sjukdomsprogression och mortalitet.

Tillskott med mikronäringsämnen, även i detta fall bland annat selen, har förknippats med fördröjd sjukdomsprogression och minskad mortalitet hos HIV-positiva patienter som inte fick antiretroviral behandling [Drain; Stone].

Selentillskott och antiretroviral behandling

Antiretroviral behandling innebär daglig dosering med en kombination av HIV-läkemedel som inte botar virusinfektionen men hindrar viruset från att växa. Syftet med antiretroviral behandling är att minska koncentrationen av HIV-virus i blodet till nivåer som är så låga att de inte kan upptäckas.

Patienter som står på antiretroviral behandling och uppnår en virusbörda som inte går att detektera kan leva längre och friskare liv och risken är närmast obefintlig för att de ska överföra viruset till en sexpartner.

Det är viktigt att besluta om selentillskott är en användbar tilläggsbehandling för patienter som står på antiretroviral behandling. Tillräckliga koncentrationer av selen behövs ju för bildningen av antioxidativa selenproteiner, glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser som är förknippade med reducerad oxidativ stress [Stone].

Man tänker sig att selenproteinernas antioxidativa aktivitet kan störa virusreplikationen i HIV-infekterade immunceller [Baum].

Randomiserade kontrollerade prövningar av selentillskott och HIV-infektion

Burbano-studien 2002

Dagligt tillskott med 200 mikrogram selen eller placebo i två år till 186 HIV-positiva vuxna visade signifikanta selenassocierade reduktioner av den totala frekvensen sjukhusinläggningar, procentandelen sjukhusinläggningar på grund av infektion och kostnaden för patientvård.

Hurwitz-studien 2007

Dagligt tillskott till 174 HIV-positiva personer med 200 mikrogram selenberikad jäst eller placebo i nio månader visade att selentillskott kan hämma progressionen av den virala HIV-bördan och öka antalet CD4-lymfocyt-T-celler.

Kupka-studien 2008

Dagligt tillskott till 913 HIV-positiva gravida kvinnor från rekryteringen mellan vecka 12 och vecka 27 till 6 månader efter födseln med 200 mikrogram selenmetionin eller placebo hade ingen effekt på mödrarnas HIV-virusbörda eller antalet CD4-leukocyter men gav en signifikant minskning av risken för akut eller kronisk diarré och en signifikant minskning av mortalitetsrisken efter sex veckor för barnen till de mödrar som hade fått selentillskott.

Baum-studien 2013

I denna fyraarmade kliniska prövning fick 878 HIV-positiva vuxna som ännu inte hade börjat få antiretroviral behandling slumpmässigt en av fyra dagliga behandlingar i 24 månader:

  • Behandling med multivitaminer (B-, C- och E-vitamin)
  • Behandling med 200 mikrogram selen
  • Behandling med både multivitaminer och selen
  • Behandling med placebo

Det kombinerade tillskottet med multivitaminer plus selen gav en signifikant minskning av deltagarnas risk att hamna under ett CD4-cellantal på 250 CD4-celler per mikroliter blod. Multivitaminer plus selen minskade även risken för i förväg specificerade sekundära effektmått för sjukdomsprogression. Varken tillskott av multivitaminer enbart eller selen enbart gav statistisk skillnad jämfört med placebo för något effektmått.

Dock hade inget av tillskottsalternativen – multivitaminer enbart, selen enbart, multivitaminer + selen, placebo – någon signifikant effekt på nivån av HIV-virusbördan. Det innebär att de inte gav någon signifikant minskning av antalet kopior av HIV-RNA i blodet.

Sammanfattningsvis var det bra att multivitaminer + selen höll HIV-patienternas CD4-cellantal uppe, med tanke på att HIV-virusbördan inte minskade nämnvärt.

Kamwesiga-studien 2015

Dagligt tillskott till 300 HIV-infekterade vuxna som ännu inte hade börjat få antiretroviral behandling av 200 mikrogram selen eller placebo i 24 månader visade att selentillskott gav en signifikant fördröjning av minskningen av antalet CD4-celler hos patienter som inte stod på antiretroviral behandling.

Källor

Baum, M. K., Miguez-Burbano, M.J., Campa, A. & Shor-Posner, G. (2000). Selenium and interleukins in persons infected with human immunodeficiency virus type 1. J Infect Dis, 182 Suppl 1:S69-73.

Baum, M.K., Campa, A., Lai, S., et al. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA, 310(20):2154-2163.

Beck, M.A. (2000). Nutritionally induced oxidative stress: effect on viral disease. Am J Clin Nutr. 71(6 Suppl):1676S-81S.

Burbano, X., Miguez-Burbano, M. J., McCollister, K., Zhang, G., Rodriguez, A., Ruiz, P. & Shor-Posner, G. (2002). Impact of a selenium chemoprevention clinical trial on hospital admissions of HIV-infected participants. HIV Clinical Trials, 3(6), 483–491.

Drain, P.K., Kupka, R., Mugusi, F. & Fawzi, W.W. Micronutrients in HIV-positive persons receiving highly active antiretroviral therapy. Am J Clin Nutr, 85(2):333-345.

Harthill, M. (2011). Review: micronutrient selenium deficiency influences evolution of some viral infectious diseases. Biol Trace Elem Res. 143(3):1325-36.

Kamwesiga, J., Mutabazi, V., Kayumba, J., Tayari, J.-C. K., Uwimbabazi, J. C., Batanage, G., … Mukazayire, E. (2015). Effect of selenium supplementation on CD4+ T-cell recovery, viral suppression and morbidity of HIV-infected patients in Rwanda: a randomized controlled trial. AIDS (London, England), 29(9), 1045–1052.

Kupka, R., Mugusi, F., Aboud, S., Msamanga, G. I., Finkelstein, J. L., Spiegelman, D., & Fawzi, W. W. (2008). Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of selenium supplements among HIV-infected pregnant women in Tanzania: effects on maternal and child outcomes. The American Journal of Clinical Nutrition, 87(6), 1802–1808.

Stone, C.A., Kawai, K., Kupka, R. & Fawzi, W.W. (2010). Role of selenium in HIV infection. Nutr Rev, 68(11):671-681.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *