Selen och HIV och opportunistiska infektioner

Personer som smittats av humant immunbristvirus (HIV) som orsakar AIDS (förvärvad immunbrist) brukar ha låga mängder selen i kroppen. Selentillskott kan förhindra eller skjuta upp försvagningen av immunsystemet och skydda mot opportunistiska infektioner.

Selentillskott – särskilt selen som ingår i en cocktail av flera mikronäringsämnen – kan bidra till att skjuta upp försvagningen av immunsystemet och minska risken att avlida hos den som smittats av HIV.  De flesta uppgifter vi har kommer från randomiserade kontrollerade studier i Afrikanska länder, men resultaten gäller även för USA och Europa.  Resultat från studier av HIV-smittade patienter talar dessutom för att en adekvat selenkoncentration skyddar mot mikrober och även ger ett antioxidativt skydd.

Selen och HIV och CD4-värdet
CD4-celler är vita blodkroppar som ingår i immunsystemet.  CD4-cellerna bekämpar infektioner i kroppen.  HIV-viruset dödar CD4-celler.  Om man har få CD4-celler löper man större risk att få en infektion.

CD4-värdet är därför ett bra mått på hur starkt immunsystem man har.  Om antalet CD4-celler faller under en viss nivå hos patienter med HIV behöver anti-retrovirala läkemedel sättas in för att skjuta upp utvecklingen av HIV-infektionen till AIDS.

Botswana-studien: selen och HIV-infektion
Professor Marianna K. Baum vid Florida International University i Miami studerar sambandet mellan näringsstatus och ämnesomsättning och HIV/AIDS.  Under 2013 rapporterade professor Baum och hennes forskarteam resultaten av en randomiserad kontrollerad studie som omfattade 878 HIV-smittade patienter i Botswana som ännu inte fått någon anti-retroviral behandling.

Data från studien visar att ett dagligt tillskott av selen och vitamin B, C och E under 24 månader signifikant minskade risken för att immunsystemet skulle försvagas (uppmätt som antalet CD4-celler) och minskade dödligheten. Professor Baum drog slutsatsen att behandling med selen och multivitaminer kan vara effektivt om man börjar ta tillskottet i de tidiga HIV-stadierna [Baum 2013].

Detta resultat är särskilt intressant eftersom det kommer från en studie av HIV-smittade patienter som ännu inte fått den anti-retrovirala behandling som skjuter upp eller förhindrar sjukdomsförsämringen från HIV-infektion till AIDS.  Professor Baums studieresultat har publicerats i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Det verkar finnas ett signifikant samband mellan följande faktorer:

 • selenstatus
 • HIV-infektion
 • antal CD4-celler
 • antalet fall av opportunistiska infektioner [Di Bella].

Rwanda-studien: selen och HIV-infektion
2015 rapporterade en forskargrupp i Rwanda resultatet från en randomiserad kontrollerad studie som var en upprepning av Baum-studien [Kamwesiga].  I Rwanda-studien deltog 300 personer, varav 202 var kvinnor.  Medianåldern var 33,5 år.  Studiedeltagarna hade fått diagnosen HIV-infektion men deras CD4-värden låg fortfarande över gränsvärdet för behandling med anti-retrovirala läkemedel.

Under 24 månader fick 149 studiedeltagare ett dagligt tillskott av 200 mikrogram selenberikat jästpreparat.  Övriga studiedeltagare fick placebo (”sockerpiller”).

De som fick selentillskott hade en statistisk signifikant 44 % lägre bortfall av CD4-celler.  Med andra ord: selentillskottet fördröjde försvagningen av patienternas immunsystem och gjorde dem mindre känsliga för opportunistiska infektioner.

Nigeria-studien: selen och HIV-infektion
I en tidigare och mindre studie undersökte forskare i Nigeria hur tillskott av selen och acetylsalicylsyra påverkade antalet CD4-celler hos HIV-smittade patienter som ännu inte behövde anti-retroviral behandling [Durosinmi].

Sex månaders behandling med en kombination av selen och acetylsalicylsyra samt multivitaminer gav följande resultat hos de HIV-smittade patienterna:

 • Den genomsnittliga kroppsvikten hade ökat efter behandlingen.
 • Livskvaliteten var bättre efter behandlingen.
 • Antalet CD4-celler var något högre efter behandlingen.

Det högre antalet CD4-celler var inte signifikant, men observera att antalet CD4-celler inte minskade under de sex månaderna med tillskott.  Kombinationen av de olika tillskotten fördröjde försvagningen av immunsystemet, något som HIV-infektion brukar leda till.

Lärdomar från att ge selentillskott till HIV-smittade patienter
Vad har vi lärt oss av dessa studier av att ge selentillskott till HIV-smittade patienter?

 • Selenbrist är vanligt bland HIV-smittade patienter.
 • Selenbristen hos HIV-smittade patienter är kopplad till en ökad risk för opportunistisa infektioner, t.ex. tuberkulos.
 • Selentillskott ger ett antioxidativt skydd mot de skadliga verkningarna av ett överskott av fria radikaler, orsakat av HIV-infektionen.
 • Selentillskott har samband med förhindrad och fördröjd minskning av antalet CD4-celler (ett bra CD4-värde är tecken på ett starkt immunsystem).

Några avslutande ord om selenstatus, antal CD4-celler och infektion
Baserat på resultat från en tidigare studie drog professor Baum med forskarteam slutsatsen att patienter med färre än 200 CD4-celler per mm3 och selen under 135 mikrogram per liter löper en betydande risk att drabbas av mykobakteriella sjukdomar (tuberkulos är en av de mest kända) [Shor-Posner].

Med andra ord, selenstatus spelar en viktig roll för att förhindra och fördröja utvecklingen av farliga bakterieinfektioner.  Tillräckligt god selenstatus är nödvändigt för ett starkt immunförsvar, oavsett om man har HIV eller inte.

I denna rapport har jag fokuserat på resultat från studier av HIV-smittade patienter som ännu inte fått någon anti-retroviral behandling. I en kommande rapport vill jag presentera evidens från studier av selentillskott till HIV-smittade patienter som står på anti-retroviral behandling, samt HIV-smittade gravida kvinnor.

Källor

Baum, M. K., Campa, A., Lai, S., Sales Martinez, S., Tsalaile, L., Burns, P., & … Marlink, R. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA, 310(20), 2154-2163.

Di Bella, S., Grilli, E., Cataldo, M. A., & Petrosillo, N. (2010). Selenium deficiency and HIV infection. Infectious Disease Reports, 2(2), e18. doi:10.4081/idr.2010.e18.

Durosinmi, M. A., Armistead, H., Akinola, N. O., Onayemi, O., Adediran, I. A., Olasode, O. A., & Muraina, H. A. (2008). Selenium and aspirin in people living with HIV and AIDS in Nigeria. The Nigerian Postgraduate Medical Journal, 15(4), 215-218.

Shor-Posner, G., Miguez, M.J., Pineda, L.M., and Baum, M.K. (2002). Impact of selenium status on the pathogenesis of mycobacterial disease in HIV-1-infected drug users during the era of highly active antiretroviral therapy. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 29:169-73.

Informationen i denna granskning av den tillgängliga litteraturen är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte användas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *