Funktionerna av selentillskott

Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.
Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.

Varför intresset för fakta om selen? Så här i början av selenmangel.se vill vi gå igenom vad vi vet selentillskott och dess funktioner. Vi är särskilt intresserade av selen som antioxidant samt dess antiinflammatoriska effekter i människokroppen.

Selen är ett essentiellt spårämne i den mänskliga kosten och i många delar av världen är det ett absolut nödvändigt kosttillskott. Det har många och olika funktioner i människokroppen.

En av de intressanta sakerna med selen är att det inte är verksamt i kroppen som ett grundämne eller en jon. Istället ingår selen som en komponent i mer komplexa föreningar. Framför allt är det en viktig del av selenocystein – den 21a aminosyran.

Selenocystein är en viktig del av cirka 25 olika selenoproteiner som har viktiga funktioner i mänskliga celler och vävnader. Selenoproteiner är proteiner som innehåller selenocystein och de utför en mängd olika biologiska funktioner i kroppen. Uppbyggnad och underhåll av selenoproteiner gynnar god hälsa och är en av de främsta fördelarna med att ta ett dagligt tillskott av selen.

Översikt om selen och dess funktioner i kroppen
Djurstudier, observationsstudier och mänskliga interventionsstudier har visat att selen är avgörande för att förebygga utvecklingen av sjukdomar:

 • Olika former av cancer
  Olika typer av hjärt-kärlsjukdom

Studier har visat att selen spelar en viktig roll vid behandling av sjukdomar:

 • Sköldkörtelrubbningar
 • Infektionssjukdomar (inklusive HIV)
 • Avgiftning och utsöndring av tungmetaller
 • Neurodegenerativa sjukdomar orsakade av oxidativ stress

Selentillskott verkar vara särskilt viktigt för individer i följande grupper:

 • Äldre
 • Rökare

Studier tyder på att selentillskott är säkert för individer i följande grupper:

 • Diabetiker
 • Gravida

Låg selenstatus är förknippat med följande:

 • Dåligt immunförsvar
 • Nedsatt kognitiv förmåga

Högre selen status är förknippat med följande hälsofördelar:

 • Anti-virala effekter
 • Förbättrad reproduktionsförmåga

Selen är en väsentlig beståndsdel av viktiga selenoproteiner och selenberoende antioxidativa enzymer, så som:

 • Glutathionperoxidase
 • Thioredoxin reductase
 • Iodtyronin deiododinase
 • Selenoprotein P

Selen och antioxidativt försvar av celler och DNA
Selen en viktig del av antioxidantenzymer som skyddar kroppen mot fria radikaler och andra reaktiva syreradikaler som orsakar oxidativ skada på celler och DNA.

Teorin om att fria radikaler orsakar degenerativ sjukdom och åldrande baseras på att reaktiva molekyler och fria radikaler kan orsaka oxidativ skada på celler och DNA. Dessa skador kan uppkomma om fria radikaler produceras i överflöd under långa tidsperioder och inte neutraliseras av antioxidanter såsom coenzym Q10, vitamin C, vitamin E och olika selenberoende enzymer. Det har föreslagits tre kostförändringar i syfte att minska oxidativa skador som orsakas av fria radikaler:

 • Begränsa kaloriintag
 • Begränsa intaget av fleromättade fetter
 • Komplettera kosten med selen och andra antioxidanter

Finansiering för fler kliniska prövningar av selen behövs
Selen är ett relativt sällsynt spårämne. Det är ett ämne vars förekomst är ojämnt fördelad i jordar och därmed ojämnt fördelad i de livsmedel som produceras världen över. Dess användning i kosttillskott och medicinska preparat kan inte patenteras, därför vill läkemedelsföretag inte investera forskningsmedel i kliniska prövningar på selen och dess säkerhet och effekt.

Kunskapsbasen om selentillskott skulle gynnas av finansiering till uppföljande studier inom följande ämnen:

 • Optimala dagliga intag av selen från kosten (inklusive selen i näringstillskott)
 • Optimala typer av selen i tillskott gällande absorption och specifika hälsofördelar
 • Optimala doser av selentillskott gällande absorption och specifika hälsofördelar
 • Effekten av selentillskott på koncentration och aktivitet av specifika selenoproteiner och selenberoende antioxidantenzymer

Översikt om selentillskott och förebyggande av sjukdom
Under de kommande veckorna och månaderna kommer vi skriva om resultaten från kliniska prövningar av selentillskott noggrannare. I denna artikel lyfter vi resultaten från några av de mest intressanta kliniska prövningar som genomförts tidigare.

Selen och cancer – kliniska prövningar
Linxian, Kina, studie (1993) = dagligt tillskott med 50 mikrogram selen tillsammans med betakaroten och vitamin E visade en signifikant minskad risk att dö i cancer.

Nutritional Prevention of Cancer (NPC) klinisk studie (1996) = tillskott med 200 mikrogram selenjäst dagligen minskade signifikant risken för tjocktarms-, lung- och prostatacancer.

SU.VI.MAX studie (2003) = tillskott med 100 mikrogram selen tillsammans med C-vitamin, E-vitamin, betakaroten och zink minskade cancerfall samt cancerdödlighet signifikant.

Bonelli adenoma recurrence studien (2013) = dagligt tillskott med 200 mikrogram selen tillsammans med zink, vitamin A, vitamin C och vitamin E under 5 år minskade signifikant återkomsten av adenom i tjocktarmen.

Selen och studier på kardiovaskulära sjukdomar
KiSel-10 studien (2013) = dagligt tillskott med 200 mikrogram organisk selenjäst samt 200 milligram coenzym Q10 hos äldre, friska svenskar reducerade signifikant förekomsten av hjärt-kärldödlighet och gav väsentligt förbättrad hjärtfunktion. Forskarna pekade på en viktig koppling mellan selen och coenzym Q10 som har visat sig vara hjärtskyddande. Dessa två antioxidanter i kombination verkar alltså ge stora hälsofördelar.

Selen och andra kända hälsofördelar
I kommande artiklar på denna webbplats kommer vi sammanfatta resultaten av randomiserade kontrollerade studier av selentillskott vid cancer, hjärtsjukdomar, sköldkörtelrubbningar, HIV, tungmetallförgiftning, diabetes och graviditet.

Källor
Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162.

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., Wang, G. Q., & Li, B. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483- 1492.

Bonelli, L., Puntoni, M., Gatteschi, B., Massa, P., Missale, G., Munizzi, F., & Bruzzi, P. (2013). Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. Journal of Gastroenterology, 48(6), 698-705.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Klein, E. A., Thompson, I. J., Tangen, C. M., Crowley, J. J., Lucia, M. S., Goodman, P. J., & Baker, L. H. (2011). Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA, 306(14), 1549-1556.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama, 301(1), 39-51.

McKenzie, R. C. (2000). Selenium, ultraviolet radiation and the skin. Clinical And Experimental Dermatology, 25(8), 631-636.

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268.

Publicerad i: Antioxidant, Cancer, Hjärt-kärlsjukdom, Diabetes, Fertilitet/graviditet, HIV/AIDS, Immunsystem, Selenoproteiner, Sköldkörtel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *