Professor Jørgen Clausen: forskade tidigt om selen

Professor Jørgen Clausen
Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av tillskott av selen i de delar av världen där jorden är selenfattig.

Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av selentillskott i de delar av världen som har selenfattig jord.
Professor Jørgen Clausen, som under en lång tid varit professor vid institutionen för livsvetenskaper och kemi vid Roskilde University Center i Roskilde, Danmark, var en av de första forskarna att göra kliniska studier på effekterna av selentillskott. Därför är det intressant att titta tillbaka på den forskning som utfördes av Dr Clausen och hans kollegor i slutet på 1900-talet.

Professor Clausens studier på selen
Professor Clausens forskning kan delas upp i fem kategorier:

 • Effekt av selentillskott på hälsan hos de äldre människor som bor på vårdhem
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos rökare
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos patienter med kroniska neurologiska sjukdomar
 • Effekt av selentillskott på de toxiska effekterna av blyförgiftning
 • Effekt av selentillskott på aktiviteten av det selenberoende enzymet glutationperoxidas med antioxidativa egenskaper

Professor Clausen var också tidigt ledande i klargörandet av absorption och hälsoeffekter av olika former av oorganiska och organiska selentillskott.
Läs mer

Måttlig selenbrist kan öka risken för kroniska sjukdomar

Måttlig selenbrist är förenad med ökad risk för kroniska sjukdomar: cancer, hjärtsjukdomar, sköldkörtelsjukdom.
Ett tillskott med 100 mikrogram selen per dag kan tillgodose behoven av de viktigaste selenoproteinerna.

Måttlig selenbrist är förenad med ökad risk för kroniska sjukdomar: cancer, hjärtsjukdomar, sköldkörtelsjukdom. Omvänt kan ett selentillskott innehållande hundra (100) mikrogram selen dagligen minska risken för allvarliga, åldersrelaterade sjukdomar hos personer med måttlig selenbrist, detta enligt den kända forskaren Bruce Ames så kallade ”triage-teori”.

Forskarna Joyce McCann och Bruce Ames vid barnsjukhuset Oakland Research Institute (CHORI) har analyserat data från hundratals vetenskapliga artiklar. De drar slutsatsen att vissa selenberoende proteiner, som anses vara av avgörande betydelse för kroppens överlevnad under perioden fram tills människor når reproduktiv ålder, är mycket mer resistenta mot selenbrist än andra icke-essentiella selenoproteiner. Läs mer

Selenföreningar bekämpar cancer

selenföreningar
Kroppens selennivå kan mätas med hjälp av ett blodprov

I en ny vetenskaplig studie har danska forskare vid Köpenhamns Universitet visat att metylerade selenföreningar kan reglera kroppens immunförsvar, vilket gör det möjligt att bättre bekämpa vissa cancerformer. Dessa selenföreningar finns i vissa livsmedel, såsom vitlök och broccoli, men också i selenpreparat som innehåller selenjäst.

Vissa cancerformer, såsom hudcancer, prostatacancer och vissa former av leukemi försvagar kroppens immunförsvar genom att överstimulera det tills det så småningom bryts ner vilket ger cancercellerna fria tyglar i kroppen. Vad den nya danska studien visar är att intaget av selenföreningar som kan metaboliseras till metylselenol förbättrar immunsystemets förmåga att bekämpa cancer. Läs mer

Selenbrist.se – en ny webbplats

Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus.
Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus. Ett dagligt tillskott med selen och coenzym Q10 under fem år minskade signifikant risken för död i hjärtsjukdom för äldre, friska, hemmaboende svenska medborgare.

Vad är tanken bakom den nya webbplatsen selenbrist.se?

Vår huvudsakliga ambition med denna webbplats är att presentera kliniska forskningsresultat från publicerade och fackgranskade studier av säkerhet och effekt av selentillskott.

En närbesläktad webbplats till webbplatsen q10facts.com
Vi vill försöka göra samma sak med selenfakta.se som vi har gjort med webbplatsen q10facts.com. Vi kommer rapportera resultat från randomiserade, kontrollerade, kliniska studier som utförts på människa. Vi kommer presentera följande typer av information om studier kring selentillskott och selenstatus:

 • Studiedesignen
 • Provstorleken
 • Sammansättningen hos provet
 • Typen av selen och doseringen
 • Studiens längd
 • Felkällor i studien
 • Studieresultaten
 • Forskarnas tolkning av resultaten

Interventionsstudier med selentillskott
Generellt finns det två typer av studier på människa: observationsstudier och interventionsstudier. Den stora skillnaden mellan observationsstudier och interventionsstudier är att forskarna kontrollerar den oberoende variabeln i interventionsstudier, vilket inte är fallet för  observationsstudier. Läs mer