Selenstatus och virusinfektioner

Selen och virusinfektioner, vad vet vi?

 • Selen är ett mikronäringsämne som är viktigt för god hälsa.
 • Låg serumselenstatus (under 85 mikrogram) och marginell serumselenstatus (mellan 85 och 100 mikrogram) är vanligt i många regioner i världen, särskilt i många delar av Europa, Mellanöstern, Kina och östra Asien.
 • Selenstatus är en nyckelfaktor som reglerar immunsvaret mot virusinfektioner (Hiffler 2020).
 • Selenstatus påverkar immunsystemets reaktion på svåra akuta respiratoriska syndrom vid coronavirusinfektioner (Bermano 2020).
 • Selenstatus är en riskfaktor som mycket väl kan påverka resultatet av en covid-19-infektion, särskilt om de infekterade personerna har en selenstatus under optimal nivå eller ett lågt selenintag (Bermano 2020).
 • Selentillskott kan begränsa svårighetsgraden av covid-19-infektioner, särskilt i regioner där selenintaget är lågt (Bermano 2020, Hiffler 2020).

Bevis för en koppling mellan selenstatus och virusinfektionsgrad

De tidiga bevisen kom från studier av Keshans sjukdom i Kina, som orsakas av kombinationen av coxsackie B3-virus och låg selenstatus. Genom att tillsätta selen i markgödseln och genom att uppmuntra användningen av selentillskott har kinesiska myndigheter kunnat minska förekomsten av sjukdomen avsevärt (Bermano 2020).

Sedan kom bevis från studier på möss som visade att det finns ökad virulens mot coxsackie- och influensavirus hos ”värdar” med låg selenstatus (Bermano 2020).

Därefter kom bevis för att låg selenstatus, som ofta ses hos HIV-patienter, är förknippad med minskat antal CD4-T-celler och med förvärring av sjukdomen och dödlighet (Bermano 2020).

Slutligen, i en humanstudie, fick volontärer med selennivå under 95 mikrogram/l ett försvagat poliovirus. Selentillskott ökade takten som polioviruset rensades från kroppen och minskade den hastighet som viruset muterades. Dessutom såg man att selentillskott påskyndade det cellulära antivirala svaret (Bermano 2020).

Selenoproteiner och immunsvar på virusinfektioner

Det finns bevis för att covid-19-viruset framkallar ökad oxidativ stress, ökad cytokin/ inflammatorisk aktivitet, minskad mitokondriell funktion och en minskad cellandningsprocess samt störningar i nedbrytning och återvinning av cellulära komponenter (Bermano 2020).

 • Tillräcklig selenstatus behövs för att framställa antioxidanten selenoproteiner –glutationperoxidaser och tioredoxinreduktaser – för att motverka oxidativ stress.
 • Glutationperoxidas-1, glutationperoxidas-4 och tioredoxinreduktas-1 behövs för att upprätthålla mitokondriell funktion och redoxhomeostas.
 • Selenstatus påverkar en rad inflammatoriska mekanismer; följaktligen kan individer med låg selenstatus ha ett otillräckligt inflammatoriskt svar på virusinfektioner.

Covid-19 svårighetsgrad och selenstatus i Kina

En studie utförd i Kina har visat att det totala tillfrisknandet hos covid-19-patienter är högre hos patienter med högre selenstatus, bedömd efter hårselenkoncentrationer; dödsgraden är högre hos patienter med låg selennivå (Zhang 2020).

Covid-19 dödlighet och selennivå i Tyskland

En tysk studie har visat följande förhållanden (Moghaddam 2020):

Information att ta med: Selentillskott och virusinfektioner

 • Selen skyddar mot virusinfektioner och stöder ett bra immunsvar.
 • Selenstatus är en faktor för att bestämma resultatet av en virusinfektion.
 • Låg selenstatus (mindre än 100 mikrogram/l) är förknippad med allvarligare manifestationer av virusinfektioner.
 • Högre selenstatus (högre än 100 mikrogram/l) är förknippad med ett förbättrat immunsvar mot virusinfektioner.
 • Effekten av selen och selenoproteiner på immunsvaret mot virusinfektioner är relaterad till selenoproteinernas roll i cellulära mekanismer för kontroll av redoxhomeostas, stressrespons och inflammatoriskt svar (Bermano 2020).

Källor

Bermano G, Méplan C, Mercer DK, Hesketh JE. Selenium and viral infection: are there lessons for COVID-19? Br J Nutr. 2020;1-37.

Hiffler L & Rakotoambinina B. Selenium and RNA virus interactions: potential implications for SARS-CoV-2 infection (Covid-19). Frontiers in Nutrition. 2020;7:164.

Moghaddam A, Heller RA, Sun Q, et al. Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients. 2020;12(7):2098.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379(9822):1256-1268.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020;19(1):9-14.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1297-1299.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *