Selentillskott och reumatoid artrit

Arthritic hands
Patienter med reumatoid artrit har oftast lägre serumselenstatus än friska individer. Vissa studier visar att selenstillskott är förknippat med minskad svullnad och stelhet i lederna och mindre svår smärta hos patienter med reumatoid artrit.

En metaanalys visar en signifikant koppling mellan låga selenkoncentrationer i serum och reumatoid artrit (RA) (Yu 2016).

Studier på selen och reumatoid artrit

Sahebari et al (2019) rapporterade om 13 studier som bedömde selenstatus hos patienter med reumatoid artrit.

Tillräckligt med selen för patienter med reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar lederna i händer och fötter och som ger funktionsproblem.

  • En diagnos av reumatoid artrit är associerad med förhöjda nivåer av blodbiomarkörer för oxidativ stress och med minskade blodnivåer av antioxidanter som normalt neutraliserar skadliga fria radikaler (Sahebari 2019).
  • Till exempel är blodnivåerna av det selenberoende antioxidantenzymet glutationperoxidas betydligt lägre hos patienter med reumatoid artrit än hos friska kontroller (Sahebari 2019).

Blandade resultat från kliniska studier av selen och RA

Vissa studier av patienter med reumatoid artrit som tar ett selentillskott har visat minskad inflammation, vilket syns i reducerad svullnad och stelhet i lederna samt mindre svår smärta (Sahebari 2019).

Andra studier har inte visat en statistiskt signifikant effekt av selentillskott på symtomen vid reumatoid artrit (Sahebari 2019).

De motstridiga resultaten från kliniska prövningar anses vara relaterade till skillnader i de typer och doser av selen som används i experimenten (Sahebari 2019).

Selentillskottets form och dosering

Form

I en jämförande studie har Richie et al (2014) visat signifikanta minskningar av biomarkörer för oxidativ stress efter tillskott med selenberikade jästtillskott (men inte med 100% selenmetionin-tillskott) hos friska män.

Selenberikad jäst, även känd som selenjäst, innehåller upp till 20 olika typer av selen utöver selenometionin. Ny forskning om olika typer av selen har visat att tillskott med ett patenterat selenjästtillskott resulterade i en strukturell bekräftelse i plasma av selentypen, Se-metyl-selenocystein, ett känt anticancerämne (Ward-Dietrich 2020).

Dosering

Den dagliga dosen av selen från kosttillskott (helst som ett selenberikat jästtillskott) beror på individens intag av selen i kosten.

Selenforskare menar att det finns ett U-format samband mellan selenstatus och hälsoutfall. En graf över det U-formade sambandet visar att risken för sjukdom ökar hos individer vars serum/plasma-selenkoncentrationer är under 100 mikrogram per liter eller vars serum/plasma-selenkoncentrationer är högre än 170 mikrogram per liter (Rayman 2012, figur 3).

Ett blodprov som visar selennivån kan berätta vilken daglig dos – 50 mikrogram, 100 mikrogram eller 200 mikrogram – vi behöver för att uppnå en serumselenstatus inom intervallet 100-170 mikrogram per liter.

Slutsats: Selenintag/selenstatus och reumatoid artrit

Turrubiates-Hernández et al (2020) redovisar följande punkter i en granskning av medicinsk vetenskaplig litteratur om relevansen av selenstatus hos patienter med reumatoid artrit.

  • RA-patienter har vanligtvis lägre selenkoncentrationer i blodet än friska individer.
  • Tillräckligt med selen är nödvändigt för att bilda antioxidantenzymer som hjälper till att reglera patienternas oxidativa och inflammatoriska tillstånd.
  • Det kan vara viktigt att diskutera effekterna av geografisk region, mediciner och genetiska polymorfismer på RA-patienters selenstatus.
  • Vi behöver fler kliniska prövningar av effekten av olika former och doser av selentillskott vid symtom på reumatoid artrit.
  • Vi måste komma ihåg det U-formade förhållandet mellan selenstatus och god hälsa.

Källor

Office of Dietary Supplements. Selenium. National Institutes of Health. 2020. Retrieved from https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#h4.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61452-9.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Sahebari M, Rezaieyazdi Z, Khodashahi M. Selenium and Autoimmune Diseases: A Review Article. Curr Rheumatol Rev. 2019;15(2):123-134.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Turrubiates-Hernández FJ, Márquez-Sandoval YF, González-Estevez G, Reyes-Castillo Z, Muñoz-Valle JF. The Relevance of Selenium Status in Rheumatoid Arthritis. Nutrients. 2020 Sep 30;12(10):3007.

Ward-Deitrich CL, Whyte E, Hopley C, Rayman MP, Ogra Y, Goenaga-Infante H. Systematic study of the selenium fractionation in human plasma from a cancer prevention trial using HPLC hyphenated to ICP-MS and ESI-MS/MS. Anal Bioanal Chem. 2020 Nov 2. doi: 10.1007/s00216-020-02988-9. Epub ahead of print.

Yu N, Han F, Lin X, Tang C, Ye J, Cai X. The Association Between Serum Selenium Levels with Rheumatoid Arthritis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jul;172(1):46-52.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *