Vad är tillskott med selenrik jäst?

Bagerijäst, öljäst och selenrik jäst … alla härstammar från samma art av jäst … Saccharomyces cerevisiae … preparat med selenrik jäst är den mest effektiva formen av selentillskott. Jästen i tabletterna är död och inaktiv. Det finns inte någon risk för svampinfektion från ett preparat med selenrik jäst.

Spårämnet selen är en viktig del av selenberoende enzymer som kallas selenoproteiner. Vi behöver dessa selenoproteiner för optimal biologisk funktion i våra celler. Specifikt behöver vi adekvata dagliga intag av selen för att skydda cellulärt DNA, för en lyckad reproduktion, för korrekt sköldkörtelfunktion, för skydd mot infektioner, för antioxidativt skydd mot skador orsakade av fria radikaler och för att förebygga cancer och hjärtsjukdomar.

Vilken form av selen är bäst?
Många av oss kan inte få tillräckligt med selen genom vår kost, särskilt om vi inte äter paranötter (mycket högt seleninnehåll) regelbundet eller om vi äter relativt lite kött och fisk. Men det finns olika kompletterande former av selen tillgängliga för oss konsumenter.

Det finns både organiska och oorganiska former tillgängliga. Organiska former är kemiska föreningar som innehåller kolatomer; till exempel innehåller selenometionin-molekylen, C5H11NO2Se, fem kolatomer.
Tillskott med selenrik jäst innehåller organiska former av selen. Selenrik jäst är den bästa formen av selentillskott. Det är en naturlig selentyp – inte en syntetisk. Det är en formula som innehåller flera olika typer av selen, vilka var och en kan ha olika påverkan på biologiska funktioner.

Organiska former av selen att föredra
Generellt ger organiska former av selentillskott bättre absorption, bättre retention och bättre hälsofördelar än oorganiska former ger.

I synnerhet bland de organiska formerna av selentillskott har preparat rika på selenjäst (även kända som selen-berikade jästpreparat) visat sig ge de bästa hälsofördelarna (mer om det senare i denna artikel).

Oorganiska selenformer kan kännas igen på sina namn
De oorganiska formerna av selen, som också har en bra absorption, men som inte uppvisat lika goda hälsoeffekter som organiska former, känns igen på deras namn.

De oorganiska selentillskotten är salter – joniska föreningar, som bildas vid reaktionen av en syra och en bas. Således har mestadels tillgängliga oorganiska selentillskott namn som natriumselenit och natriumselenat.

Dessa oorganiska selensalter ersätts i kosttillskott för människor och i djurfoder av de organiska formerna: selenometionin och selenrik jäst.

Preparat med selenrik jäst
Preparat med selenrik jäst är kosttillskott som har tagits fram genom att odla en stam av jästen Saccharomyces cerevisiae (samma art av jäst som används vid bakning och för att brygga öl) i ett  selenrikt medium.

Selenanrikning av jästcellerna kommer från tillsatsen av oorganiskt selen – vanligast natriumselenit – till mediet i vilket jästcellerna odlas. Selenatomer i mediet är införlivade i proteinerna i jäst och blir därmed organiskt bundna till jäst.

Selenjästceller är döda och inaktiva i tillskott med selenrik jäst
Vid slutet av jästens tillväxtprocess torkas jästcellerna noggrant och jästen blir inaktiv. Vid denna punkt i processen är jästcellerna döda.

Inga problem med selenjäst och svampinfektioner
Eftersom jästcellerna i tillskott med selenrik jäst är döda och helt inaktiva, finns det ingen anledning att oroa sig för svampinfektioner, t.ex. Candida albicans.

Flera arter av selenrik jäst i tillskott
För det mesta innehåller tabletterna berikade med selenrik jäst mellan 60 och 80 procent selenometionin, men i en välformulerad, selenberikad jästformula finnas det inte mindre än 30 andra typer av selen. I preparat med selenrik jäst kommer det sannolikt att finnas små mängder typer som gamma-glutamyl, Se-metylselenocystein och metylselenocystein, den sorts selen som finns i broccoli, kål, vitlök och lök.

Preparat med
Anledningen till att föredra en beredning med selenrik jäst framför ett rent selenometionin- preparat är tvåfaldig:

  • Beredningar med selenrik jäst ger ytterligare typer av selen till kroppen, typer som mycket väl kan ha viktiga biologiska funktioner.
  • Beredningar med selenrik jäst har visat bättre förebyggande effekter i studier om cancer än rena selenometionin-beredningar.

Selenrik jäst och cancer
Vi vet från observationsstudier att låg selenstatus associeras med ökad risk för cancer [Vinceti].
Dessutom vet vi från en metaanalys av 69 studier att hög selenexponering har en skyddande effekt på cancerrisken [Cai].

Tre randomiserade, kontrollerade studier med tillskott av selenrik jäst har visat signifikant lägre risk för cancer:

  • Linxian-studien i Kina visade betydligt lägre cancerdödlighet [Blot].
  • The Nutritional Prevention of Cancer Study visade signifikanta minskningar av risken för tjocktarmscancer, lungcancer och prostatacancer [Clark].
  • The SU.VI.MAX-study visade signifikant minskad cancerförekomst och dödsfall i cancer [Hercberg].

Selenometionin och cancer
En stor förebyggande cancerstudie utförd med hjälp av ett syntetiskt selenometionin stoppades tidigt, eftersom inga anti-cancer-hälsofördelar sågs [Klein, Lippman].

Selenrik jäst och hjärtsjukdomar
Utveckling och fortskridande av hjärtsjukdomar – ischemisk hjärtsjukdom eller kronisk hjärtsvikt – kan mycket väl påverkas av patienternas bristfälliga antioxidativa kapacitet. En randomiserad, kontrollerad studie med både en beredning selenrik jäst och en bra Coenzym Q10-beredning till äldre studiedeltagare visade en signifikant minskning av dödligheten i hjärtsjukdom, förbättrad hjärtfunktion och lägre hjärtmuskel-väggspänning jämfört med placebo (Alehagen).

Slutsats: Bevisen från randomiserade, kontrollerade studier visar klart en fördel för en beredning med selenrik jäst framför selenometionin- eller natriumselenit-beredningar.

Källor:
Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162.

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., Wang, G. Q., & Li, B. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483- 1492.

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium exposure and cancer risk: an updated meta-analysis and meta-regression. Scientific Reports, 619213.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & … Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Klein, E. A., Thompson, I. J., Tangen, C. M., Crowley, J. J., Lucia, M. S., Goodman, P. J., & Baker, L. H. (2011). Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA, 306(14), 1549-1556.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama, 301(1), 39-51.
Vinceti, M., Dennert, G., & Crespi, C.M. (2014). Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev., 3:CD005195.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *