Selen och patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom

Tillräcklig selenstatus är nödvändig för god sköldkörtelhälsa.

A woman's neck
Seleninnehållande preparat är effektiva vid behandling av patienter med autoimmuna sköldkörtelstörningarna (Zuo 2021).

Zuo et al (2021) har undersökt selenstatus och effekterna av selentillskott hos patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom.

De analyserade data från 17 publicerade artiklar baserade på studier av 1 911 försökspersoner. Resultatet från deras metaanalys visade följande statistiskt säkerställda samband:

  • Nivåerna fritt trijodtyronin (FT3) i serum reducerades hos patienter efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.
  • Nivåerna fritt tyroxin (FT4) i serum och nivån av tyreoideaperoxidas-antikroppar (TPOAb) sänktes efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.
  • Nivåerna av tyreoideaperoxidas antikroppar (TPOAb) minskade efter intag av selentillskott jämfört med placebobehandling.

Men nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och nivåerna av tyreoglobulin-antikroppar (TGAb) var inte signifikant olika mellan selenbehandlingsgruppen och placebogruppen.

Forskarna drog slutsatsen att seleninnehållande tillskott var effektiva vid behandling av patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom och att de kraftigt reducerade halter av fritt trijodtyronin, fritt tyroxin och tyreoideaperoxidas antikroppar hos dessa patienter.

Deras resultat tyder på att selennivån har en tydlig effekt på patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom och att selentillskott bör övervägas för dessa patienter.

Vad är autoimmun sköldkörtelsjukdom?

Autoimmun sköldkörtelsjukdom beskrivs som ett organspecifikt autoimmunt tillstånd orsakad av immun dysfunktion i kroppen där T-lymfocyter aktiveras och B-lymfocyter börjar producera ett stort antal antikroppar mot sköldkörtelns egna antigener. Resultatet är störningar i sköldkörtelhormonernas metabolism samt autoimmuna sköldkörtelskador (Zuo 2021).

Autoimmun sköldkörtelsjukdom är vanligt förekommande, och sjukdomen är vanligare hos kvinnor. Den kan ha formen av Graves sjukdom, andra former av hypertyreos, Hashimotos sjukdom eller annan subklinisk sköldkörteldysfunktion (Zuo 2021).

Kliniska markörer för autoimmun sköldkörtelsjukdom är förhöjda nivåer tyreoglobulin-antikroppar och förhöjda sköldkörtelperoxidas-antikroppar. (Zuo 2021).

Selen är viktigt för sköldkörtelns funktion

Selenhalten i sköldkörteln är högre än i något annat organ, med undantag för lever och njurar. Selen behövs för att reglera nivåerna av sköldkörtelantikroppar hos patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom. Det behövs också för biosyntesen av sköldkörtelhormon i kroppen (Zuo 2021).

Studier har visat att selentillskott kan förbättra regleringen av serumnivåer av TSH-sköldkörtelstimulerande hormon, FT3-fritt trijodtyronin, FT4-fritt tyroxin, TGAb-tyreoglobulin-antikroppar och TPOAb-tyreoideaperoxidas antikroppar (Zuo 2021).

Lång väntan på studier av selen och sköldkörteln

När detta skrevs (juli 2021) väntar vi fortfarande på publicering av resultaten från två viktiga studier som genomförs i Danmark:

  • Selenstudien på livskvalitet och selentillskott: Chronic Autoimmune Thyroiditis Quality of Life Selenium Trial (CATALYST-studien) (Winther 2014).
  • Graves sjukdom och selentillskott-studien (GRASS Study) (Ventura 2017).

Vi kommer att sammanfatta resultaten av dessa studier på selenbrist.se så snart de publicerade resultaten är tillgängliga.

Sammanfattning: Selenstatus och autoimmun sköldkörtelsjukdom

Metaanalysen visade att selentillskott och högre serumselenstatus är associerade med minskningar i serumkoncentrationerna av FT3-fritt trijodtyronin, FT4-fritt tyroxin och TPOAb-tyreoideaperoxidas-antikroppar (Zuo 2021).

Vilken form av selentillskott ska man ta? En jämförande studie från 2014 har visat att selen från en selenberikad jästberedning är effektiv för att minska halterna av biomarkörer för oxidativ stress medan liknande doser av ren selenometionin inte är det (Richie 2014).

Vilken nivå av serumselen är bäst? Professor Margaret Rayman antydde i en granskande artikel från 2020, att ett serumselenintervall mellan 90 och 130 mikrogram per liter är mest fördelaktigt för god hälsa.

Källor

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Ventura M, Melo M & Carrilho F. (2017). Selenium and thyroid disease: from pathophysiology to treatment. Int J Endocrinol; Article ID 1297658.

Winther KH, Watt T, Bjorner JB & Cramon P. (2014). The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials; 15: 115.

Zuo Y, Li Y, Gu X, Lei Z. The correlation between selenium levels and autoimmune thyroid disease: a systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med. 2021 Apr;10(4):4398-4408.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *