Selen och hjärtmuskelvävnaden

Dagliga näringstillskott med en kombination av organisk högselenjäst och coenzym Q10 under fyra år bromsade en minskning av hjärtfunktionen, som ofta associeras med åldrande.

Hjärtmuskelvävnad är ofta den första vävnad hosmänniskor som tar skada av selenbrist. När cellmembranen i hjärtmuskelvävnaden skadas genom inverkan av fria radikaler (det kallas oxidativ skada), ersätts många av de friska hjärtmuskelcellerna med fibrös vävnad. Resultatet av detta tillstånd kallas kardiomyopati.

Kardiomyopati är en sjukdom i hjärtmuskeln, då hjärtat förstoras, tjocknar och styvnar [Mayo Clinic]. Eftersom kardiomyopati förvärras, blir den försvagade hjärtmuskeln mindre och mindre i stånd att pumpa lämpliga mängder blod för att transportera syre och näringsämnen till celler och vävnader i hela kroppen. Så småningom uppkommer symtom som andfåddhet, snabb trötthet och svullnad i ben, fötter och buk. Dessa tillstånd är symtom på kronisk hjärtsvikt. Läs mer

Statiner och selen

Statinläkemedel. Vad vet vi? Jo, statiner är bra på att hämma kroppens egen produktion av kolesterol. Men statiner har också oavsiktliga bieffekter som att hämma kroppens produktion av coenzym Q10 och dess förmåga att bilda selenoproteiner. Hämningen av coenzym Q10 och selenoprotein kan leda till för tidigt åldrande och degenerativa sjukdomar.

Statinläkemedel: goda nyheter och dåliga nyheter. Å ena sidan är statinläkemedel effektiva för att minska kolesterolnivåerna, och det är bra, liksom att de tycks minska antalet dödsfall i hjärtinfarkt. Å andra sidan har vi sett en mycket stor ökning i antalet fall av kronisk hjärtsvikt under samma period som statinläkemedel har ordinerats. Drs. Okuyama och Langsjoen med kolleger har förklarat de farmakologiska mekanismer genom vilka denna medicinska paradox kan förekomma [Okuyama].

Statiner hämmar kroppens produktion av coenzym Q10
Jag kände till bevis från väl utformade studier, vilka associerar intag av statinläkemedel med minskade plasmanivåer av coenzym Q10. Coenzym Q10 är en viktig faktor i cellulär energiproduktion och en viktig fettlöslig antioxidant [Folkers, Littarru, McMurray]. Jag visste att ett energiberövat hjärta är ett sviktande hjärta [Folkers, Molyneux, Mortensen]. Därför visste jag också att de som tar statinläkemedel behöver prata med sin hjärtspecialist om att ta ett bra coenzym Q10-preparat. Läs mer

Dagligt intag av selen

Det dagliga intaget av selen varierar betydligt från person till person och från region till region. Selentillskott är nödvändigt för att höja selenstatusen tillräckligt för att förhindra oxidativ skada på cellerna, förbättra immunförsvaret och minska risken för cancer och hjärtsjukdomar.

Hur mycket selen från mat och kosttillskott behöver vi per dag? Vilka biologiska markörer på optimal selen status verkar vara de mest användbara för att få svar på dessa frågor? Dr. Rachel Hurst och Dr. Susan J. Fairweather-Tait, Norwich Medical School, Storbritannien, med kolleger beslöt sig för att hitta svaren. Utformningen av deras studie är mycket intressant.

De registrerade 119 friska brittiska män och kvinnor i åldern 50-64 år för en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som varade i 12 veckor [Hurst]. De uteslöt följande personer från studien:

 • rökare
 • överviktiga personer
 • personer med redan hög plasma-selenstatus
 • personer med långvariga sjukdomar
 • människor på olika läkemedel
 • människor ovilliga att upphöra med vitaminer/naturläkemedel minst en månad före studien

De 119 studiedeltagarna fick antingen placebo eller en av följande behandlingar:

 • selenberikade jästtabletter innehållande 50, 100 eller 200 mikrogram patenterat, organiskt selen (SelenoPrecise® från Pharma Nord, Danmark)
 • selenberikade lökmåltider motsvarande 50 mikrogram selen per dag
 • icke-berikade lökmåltider motsvarande mindre än 4 mikrogram selen per dag

Mätningar av selen
Kom ihåg:
Selen är ett spårämne. Vi mäter intaget i mikrogram per dag, inte milligram.
Vi mäter selenstatus i plasma, serum, tånaglar eller hår i termer av mikrogram per liter (eller ekvivalent i nanogram per milliliter). Läs mer

En grundläggande selenguide

Selen är en biprodukt från brytning och raffinering av koppar. Det finns inga platser i världen för utvinning av enbart selen. Med tanke på dess relativa brist och dess många användningsområden – industriell, agrikulturell och nutritionell – kommer selen som kosttillskott säkert att bli dyrare i framtiden, och det kan mycket väl uppstå brist. Följaktligen är det viktigt för oss att använda selen klokt och bevara det.

Selen är ett viktigt mikronäringsämne. Det är livsviktigt för både människor och djur. Kroppen kan inte syntetisera selen och är beroende av selenet som den kan få från mat. I många delar av världen finns det för lite selen i marken och maten. Tillskott är därför nödvändigt för en optimal hälsa.

Regioner med selenfattig jord
I många delar av världen är selenhalten i marken ganska låg. Stora delar av Asien, framför allt Kina, och stora delar av Europa och Mellanöstern uppvisar låga nivåer.

Växter ackumulerar oorganiskt selen från jorden och omvandlar det till organiskt selen. På så sätt kommer selen in i näringskedjan. Till exempel äter kor gräs innehållande selen, och en del av selenet kommer in i kött och mjölk från korna. Människor äter kött och dricker mjölk. För lite selen i marken innebär för lite selen i livsmedlen. Läs mer

Vad är tillskott med selenrik jäst?

Bagerijäst, öljäst och selenrik jäst … alla härstammar från samma art av jäst … Saccharomyces cerevisiae … preparat med selenrik jäst är den mest effektiva formen av selentillskott. Jästen i tabletterna är död och inaktiv. Det finns inte någon risk för svampinfektion från ett preparat med selenrik jäst.

Spårämnet selen är en viktig del av selenberoende enzymer som kallas selenoproteiner. Vi behöver dessa selenoproteiner för optimal biologisk funktion i våra celler. Specifikt behöver vi adekvata dagliga intag av selen för att skydda cellulärt DNA, för en lyckad reproduktion, för korrekt sköldkörtelfunktion, för skydd mot infektioner, för antioxidativt skydd mot skador orsakade av fria radikaler och för att förebygga cancer och hjärtsjukdomar.

Vilken form av selen är bäst?
Många av oss kan inte få tillräckligt med selen genom vår kost, särskilt om vi inte äter paranötter (mycket högt seleninnehåll) regelbundet eller om vi äter relativt lite kött och fisk. Men det finns olika kompletterande former av selen tillgängliga för oss konsumenter. Läs mer

Våra kroppar kan inte tillverka selen

Grundforskningen om selentillskott visar på behovet av ett lämpligt dagligt selenintag och tillräcklig selenstatus. Formulan och doseringen av selentillskottet är mycket viktiga faktorer.

Dagligt selenintag? Vi måste få detta viktiga spårämne – selen – genom vår kost och våra kosttillskott, eftersom våra kroppar inte kan framställa det åt oss. Forskning utförd av Gerhard N. Schrauzer, Dr. Raymond J. Shamberger och Dr. Douglas V. Frost har visat att det finns ett omvänt förhållande mellan vår selenstatus och risken för dödlighet i cancer. Djurstudier visar ett inverterat samband mellan selenstatus och förekomsten av cancer. Observationsstudier visar lägre risk för olika typer av cancer vid högre selenstatus.

Interventionsstudier av selentillskott och cancer

Kliniska studier i Kina
Stora interventionsstudier i Kina, en region i världen med selenfattiga jordar och livsmedel, har visat att selentillskott skyddar mot hepatit B-virus och primär levercancer [Yu] och att tillskott med en kombination av selen och andra antioxidanter minskar cancerincidens och dödlighet i en region som kännetecknas av hög cancerdödlighet [Blot]. Läs mer

Hur vi vet att supplementering med selentillskott är viktigt

Tillräckliga intag av selen behövs för att säkra optimal funktion hos selenoproteinerna i kroppen. Selenoproteiner ger skydd mot utveckling av cancer och hjärtsjukdomar; de är viktiga för immunförsvaret; de skyddar mot skador orsakade av tungmetaller, kemiska gifter och strålning. Och, det finns bevis för att några av selenoproteinerna har antivirala egenskaper.

Selen? Ett spårämne? Du kan säkert fråga dig: Hur vet vi att tillräckliga mängder av kostselen och kompletterande selen är viktigt för oss? Det första svaret är: För att vi kan se att selenbrist gör människor sjuka. Ett ytterligare svar är att vi nu vet att selen är en viktig del av antioxidant-enzymer, och på grundval av resultaten från randomiserade, kontrollerade studier, vet vi att selentillskott minskar risken för cancer, minskar risken för hjärtsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Selen är också mycket användbart för att minska de toxiska effekterna av tungmetaller i kroppen.

Anledning nummer ett: selenbrist-sjukdomar:
Keshan-sjukdom

På 1960-talet och 1970-talet dog tusentals människor i en kinesisk region med selenfattig jord (och därmed selenfattig mat) av effekterna från en form av hjärtsjukdom. Sjukdomen, som fick sitt namn från Keshandistriktet i det drabbade området, kännetecknas av inflammation, förstoring av hjärtmuskeln och vätskeansamling i lungorna. Den primära orsaken till sjukdomen var selenbrist. Läs mer

Dr. Gerhard N. Schrauzer – känd selenforskare

Dr. Schrauzer
Dr. Gerhard N. Schrauzer var den första vetenskapsman som systematiskt studerade selens biologiska funktioner. Han var känd internationellt för sitt pionjärarbete kring selens cancerskyddande egenskaper. (Bild: Cancer Research, vol 49 nr 23, 1. december 1989).

Dr. Gerhard N. Schrauzer var selenvetenskapens ”grand old man”. Egentligen var han ”the grand old man” inom spårämnesforskningen i USA under mer än 30 år.  Han var en av pionjärerna och ett av de stora namnen inom selenforskningen. Låt oss ta en titt på de värdefulla bidrag till kunskapsbasen om selentillskott som Dr. Schrauzer gett.

För det första: vem var Dr. Schrauzer och hans selenforskning?
Dr. Schrauzer gjorde sin forskarutbildning i kemi vid universitetet i München, Tyskland. Han fick sin Ph.D. summa cum laude. Från 1966 till 1994 var han professor i kemi och biokemi vid University of California i San Diego (UCSD). Efter att han pensionerats var han professor emeritus vid UCSD. Läs mer

Funktionerna av selentillskott

Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.
Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.

Varför intresset för fakta om selen? Så här i början av selenmangel.se vill vi gå igenom vad vi vet selentillskott och dess funktioner. Vi är särskilt intresserade av selen som antioxidant samt dess antiinflammatoriska effekter i människokroppen.

Selen är ett essentiellt spårämne i den mänskliga kosten och i många delar av världen är det ett absolut nödvändigt kosttillskott. Det har många och olika funktioner i människokroppen.

En av de intressanta sakerna med selen är att det inte är verksamt i kroppen som ett grundämne eller en jon. Istället ingår selen som en komponent i mer komplexa föreningar. Framför allt är det en viktig del av selenocystein – den 21a aminosyran. Läs mer

Professor Jørgen Clausen: forskade tidigt om selen

Professor Jørgen Clausen
Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av tillskott av selen i de delar av världen där jorden är selenfattig.

Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av selentillskott i de delar av världen som har selenfattig jord.
Professor Jørgen Clausen, som under en lång tid varit professor vid institutionen för livsvetenskaper och kemi vid Roskilde University Center i Roskilde, Danmark, var en av de första forskarna att göra kliniska studier på effekterna av selentillskott. Därför är det intressant att titta tillbaka på den forskning som utfördes av Dr Clausen och hans kollegor i slutet på 1900-talet.

Professor Clausens studier på selen
Professor Clausens forskning kan delas upp i fem kategorier:

 • Effekt av selentillskott på hälsan hos de äldre människor som bor på vårdhem
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos rökare
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos patienter med kroniska neurologiska sjukdomar
 • Effekt av selentillskott på de toxiska effekterna av blyförgiftning
 • Effekt av selentillskott på aktiviteten av det selenberoende enzymet glutationperoxidas med antioxidativa egenskaper

Professor Clausen var också tidigt ledande i klargörandet av absorption och hälsoeffekter av olika former av oorganiska och organiska selentillskott.
Läs mer