Selen och hjärtmuskelvävnaden

Dagliga näringstillskott med en kombination av organisk högselenjäst och coenzym Q10 under fyra år bromsade en minskning av hjärtfunktionen, som ofta associeras med åldrande.

Hjärtmuskelvävnad är ofta den första vävnad hosmänniskor som tar skada av selenbrist. När cellmembranen i hjärtmuskelvävnaden skadas genom inverkan av fria radikaler (det kallas oxidativ skada), ersätts många av de friska hjärtmuskelcellerna med fibrös vävnad. Resultatet av detta tillstånd kallas kardiomyopati.

Kardiomyopati är en sjukdom i hjärtmuskeln, då hjärtat förstoras, tjocknar och styvnar [Mayo Clinic]. Eftersom kardiomyopati förvärras, blir den försvagade hjärtmuskeln mindre och mindre i stånd att pumpa lämpliga mängder blod för att transportera syre och näringsämnen till celler och vävnader i hela kroppen. Så småningom uppkommer symtom som andfåddhet, snabb trötthet och svullnad i ben, fötter och buk. Dessa tillstånd är symtom på kronisk hjärtsvikt.

6 miljoner fall av kronisk hjärtsvikt i USA
Kardiomyopati är en av de främsta orsakerna till kronisk hjärtsvikt. Ungefär sex miljoner amerikaner lider av kronisk hjärtsvikt. Cirka 700,000 nya fall av hjärtsvikt utvecklas varje år [Columbia Doctors]. Livskvaliteten minskar ofta kraftigt för patienter med kardiomyopati.

Selens försvarsfunktion som antioxidant
En av selens främsta biologiska funktioner är att det införlivas i aminosyran selenocystein, som i sig bildar en komponent i antioxidantenzymer, såsom glutationperoxidas, tioredoxinreduktas och selenoprotein P. Dessa selenoproteiner neutraliserar oxidativa skador som orsakas av skadliga fria radikaler. Om inga åtgärder vidtas, kommer de fria radikalerna att skada proteiner, cellmembran, cell-DNA och celllipider.

Selens anti-inflammatoriska effekt
Selens antioxidantfunktion är avgörande för oss alla och särskilt för personer med risk för hjärtsjukdom. Dessutom har selen en anti-inflammatorisk effekt, vilket kan bidra till att minska följderna av hjärtsjukdom. Till exempel är sänkta halter av selen vanliga efter hjärtkirurgi. Administrering av selen kan ha anti-inflammatoriska effekter och förhindra endotelial dysfunktion [Fink].

Vad är endoteldysfunktion? Endotelet är skiktet av celler som kantar insidan av blodkärlen och hjärtat. Dessa endotelceller frisätter faktorer, som har effekten av att utvidga eller sammandra blodkärlen och därmed öka eller minska blodtrycket. Både coenzym Q10 och selen, som innehåller glutationperoxidas och tioredoxinreduktas, är kända för att vara nödvändiga för väl fungerande endotelceller.

Dr. Urban Alehagen och hans forskargrupp genomförde en fyraårig, randomiserad, kontrollerad studie om effekten av ett dagligt tillskott med högselenjäst-tabletter och coenzym Q10-kapslar till äldre svenskar som fortfarande bodde hemma. Jämfört med placebo minskade kombinationen av de två näringstillskotten signifikant risken för död i hjärtsjukdom. Uppföljande undersökningar, som genomfördes 10 år efter studien, visade att den skyddande effekten kvarstod.

Oxidativ skada vid hjärtsjukdom
Docent Urban Alehagen, Linköpings Universitet, anser att ökad oxidativ stress är starkt inblandad i utveckling och svårighetsgrad av både ischemisk hjärtsjukdom och kronisk hjärtsvikt [Alehagen & Aaseth 2015]. Vi har beskrivit hjärtsvikt ovan. Ischemisk hjärtsjukdom är hjärtsjukdom orsakad av minskad blodtillförsel till hjärtat. Normalt är ischemisk hjärtsjukdom orsakad av minskat eller blockerat blodflöde i kranskärlen, vilket i sin tur är en följd av ateroskleros (uppbyggnad av plack innanför väggarna i artärerna).

Selens speciella interaktion med coenzym Q10
Både selen i antioxidantproteiner – selenoproteiner, glutationperoxidas och selenoprotein P – samt coenzym Q10, i dess reducerade form ubiqinol, har en antioxidant-funktion. Båda  minskar omfattningen av oxidativ stress [Alehagen & Aaseth 2015].

Selen och coenzym Q10 och oxidativ stress
Oxidativ stress kan definieras som en ohälsosam obalans mellan skadliga fria radikaler och skyddande antioxidanter. Oxidativ skada på cellerna åstadkoms genom ett överskott av fria radikaler.

Oxidativ skada associeras med både kroniska sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, och åldrandeprocessen. Mitokondrierna – de så kallade “energifabrikerna” inuti cellerna – och andra komponenter i cellerna bilder fria radikaler, när de utför sina avsedda, metaboliska funktioner.

Selen och coenzym Q10 och fria radikaler
Fria radikaler är instabila och mycket reaktiva molekyler, som kan utlösa skadliga kedjor av kemiska reaktioner. Vissa fria radikaler behövs för cellsignalering, genuttryck och apoptos (programmerad celldöd, som eliminerar åldrande, skadade celler på ett kontrollerat sätt).

Teorin om oxidativ skada innebär att ett överskott av fria radikaler kan orsaka omfattande cell- och DNA-skada, vilket leder till kroniska degenerativa sjukdomar och accelererat åldrande. Antioxidanter, såsom selenberoende enzymer och coenzym Q10, neutraliserar överdriven aktivitet hos fria radikaler

KiSel-10-studien: tillskott med selen och coenzym Q10
Med början 2013 har docent Alehagen och hans team av forskare rapporterat resultaten från KiSel-10 studien, en välkontrollerad, fyraårig studie, där friska äldre svenskar fick ett dagligt tillskott bestående av 200 mikrogram av ett organiskt högselen-jästpreparat och 200 milligram coenzym Q10 eller matchande placebo. Det coenzym Q10 som användes var samma coenzym Q10 som användes i Q-Symbio-studien på patienter med kronisk hjärtsvikt [Mortensen 2014].

Forskningsresultat från KiSel-10-studien med selen och coenzym Q10
Docent Alehagen och hans forskargrupp har rapporterat följande resultat för studiedeltagarna som fick selen- och coenzym Q10-tillskott jämfört med deltagarna som fick placebo
[Alehagen 2013, 2105]:

  • En minskning av risken att dö i hjärtsjukdom med 54 %
  • En minskning av koncentrationen av NT-proBNP-protein, en bio-markör för hjärtsjukdom
  • En minskning av koncentrationerna av C-reaktivt protein och SP-selektinprotein,  bio-markörer för inflammation och oxidativ stress
  • En minskning av sjukhusinläggningar samt förbättringar av fysisk prestation, vitalitet och kognitiv funktion
  • En minskning i den försämring av hjärtfunktionen som normalt associeras med åldrandet

Minskad risk för död i hjärtsjukdom tio år senare
Uppföljande studier, som genomförts av Dr. Alehagen och hans kolleger, har visat att den skyddande effekten av tillskott med selen och coenzym Q10 har kvarstått till en punkt tio år efter inledningen av den fyraåriga interventionsstudien [Alehagen, Aaseth & Johansson 2015].

Vad har vi lärt oss av KiSel-10-studien?
Vad åstadkom ett tillskott med en kombination av högselenjäst och coenzym Q10 (ubikinon) för friska, äldre personer?

  • det minskade risken för död i hjärtsjukdom
  • det bromsade takten i försämring av det åldrande hjärtat
  • det minskade graden av inflammation och oxidativ stress
  • det gav en bättre livskvalitet

Källor:
Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452.

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641.

Columbia Doctors. (2106). Cardiomyopathy and congestive heart failure. Retrieved from http://columbiasurgery.org/conditions-and-treatments/cardiomyopathy-and-congestive-heart-failure.

Fink, K., Moebes, M., Vetter, C., Bourgeois, N., Schmid, B., Bode, C., & … Busch, H. (2015). Selenium prevents microparticle-induced endothelial inflammation in patients after cardiopulmonary resuscitation. Critical Care (London, England), 19, 58.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Alehagen, U. (2015). Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme Q10 combined. Results from a double blind, placebo-controlled prospective study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19,4, 1-8.

Mayo Medical Laboratories. (2017.) Test ID: SES; selenium, serum. Retrieved from http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9765.

Mortensen, S. A., Rosenfeldt, F., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., & Littarru, G. P. (2014). The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC. Heart Failure, 2(6), 641-649.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *