Selenstatus och inflammation och hjärtsjukdomar

Låg plasmaselenstatus är signifikant associerad med risk för hjärtsjukdom och med förhöjda blodbiomarkörer för kronisk inflammation. En tvärsnittsstudie från 2021 av äldre individer i centrala Italien har visat att individer med en plasmaselenstatus lägre än 60 mikrogram per liter löper särskilt risk för hjärtsjukdom (Giacconi 2021).

Ancona, Italien
Forskare i Ancona, Italien, har gjort en tvärsnittsstudie som visar att låg plasmaselenstatus är associerad med ökad risk för hjärtsjukdomar och med förhöjda nivåer av blodbiomarkörer för kronisk inflammation.

Dessutom, i mononukleära celler i perifert blod hos äldre individer som diagnostiserats med hjärtsjukdom, fann forskarna att låg plasmaselenstatus var signifikant associerad med förbättrat genuttryck av inflammatoriska cytokiner och kemokiner, och med en nedreglering av sirtuinerna SIRT-1, SIRT-5, SIRT-6 och SIRT-7 (Giacconi 2021).

Notera: Mononukleära celler från perifert blod är lymfocyter (till exempel T-celler, B-celler, NK-celler) och monocyter till skillnad från sådana blodkroppar som erytrocyter, granulocyter och blodplättar.

Obs: Cytokiner och kemokiner är immunsystemets proteiner. Vissa har en proinflammatorisk effekt, och vissa har en antiinflammatorisk effekt.

Obs: Sirtuiner är enzymer som reglerar motståndskraft mot stress och reglerar åldrandeprocesser i celler. Dessutom visar forskning att SIRT-1, SIRT-6 och SIRT-7 fungerar som nyckelregulatorer i skyddet mot risken för åderförkalkning (Giacconi 2021).

Låg selenstatus och förhöjd kronisk inflammation

Selen är ett viktigt spårämne. Kroppen kan inte framställa det; det måste komma från kosten.

Selen spelar en viktig roll i immunsystemets funktioner. Det motverkar kronisk inflammation genom att reglera inflammatoriskt genuttryck.

Följaktligen kan minskat selenintag och minskad selenstatus leda till ökat uttryck av proinflammatoriska cytokiner och kemokiner och till ökad oxidativ stress, och därigenom bidra till utveckling och progression av hjärtsjukdomar (Giacconi 2021).

De italienska forskarna rapporterade att de konsekvent fann bevis för ökade nivåer av inflammatoriska markörer hos både hjärtsjukdomspatienter och hos friska äldre försökspersoner som hade lägre nivåer av plasmaselen (Giacconi 2021).

Studiedeltagarna bestod av 606 patienter med hjärtsjukdom och 858 friska kontrollpersoner födda i Marche-regionen i Italien. De hjärtsjuka patienterna hade en medelålder på 73 år plus/minus 9 år. De friska kontrolldeltagarna hade också en medelålder på 73 år plus/minus 9 år (Giaconni).

Selentillskott och minskade nivåer av blodbiomarkörer för inflammation

I den kliniska KiSel-10-studien där ett kombinerat tillskott av selen och coenzym Q10 gavs till äldre svenskar, observerade professor Alehagen och hans forskarteam signifikant minskade cirkulerande biomarkörer för kronisk inflammation (Alehagen 2015a; Alehagen 2019).

De fördelaktiga hjärthälsoeffekterna av det dagliga tillskottet med 200 mikrogram selen och 2 x 100 milligram coenzym Q10 som gavs under 48 månader i KiSel-10-studien, kvarstod under den 12 år långa uppföljning (Alehagen 2018). Forskarna tillskrev den minskade risken för död i kardiovaskulära sjukdomar och den förbättrade hjärtfunktionen, som ses på ekokardiogram, till minskad oxidativ stress, minskad inflammation, minskad fibros och minskad omfattning av endotelial dysfunktion (Alehagen 2015a; Alehagen 2015b; Alehagen 2018; Alehagen 2020].

Andra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier med selentillskott har visat gynnsamma effekter på kardiometabolisk risk (Raygan 2018) och minskning av oxidativ stress och inflammation hos patienter med kranskärlssjukdom (Ju 2017).

Slutsats: Selen och risk för kronisk inflammation och hjärtsjukdomar

De italienska forskarna drar slutsatsen att en adekvat selenstatus är nödvändig för att förhindra utveckling och progression av hjärtsjukdomar. Deras resultat visar att individer med plasmaselennivåer under 60 mikrogram per liter löper 1,9 gånger större risk att drabbas av hjärtsjukdom, jämfört med individer med adekvata selennivåer (Giacconi 2021).

I den centrala Italienstudien var selenbrist oberoende associerad med hjärtsjukdomar och med förhöjda biomarkörer för inflammation i blodet. Selenbrist sågs påverka uttrycket av cytokiner, kemokiner och sirtuiner i de perifera mononukleära blodcellerna (Giacconi 2021).

I studien av äldre svenska medborgare i samhället visade Alehagen et al (2016) att ett lågt medelvärde av selenstatus i serum på 67,1 mikrogram per liter var signifikant associerat med ökad risk för dödsfall av alla orsaker och död i hjärtsjukdomar. Resultatet stämde efter justering för potentiella störande variabler såsom kön, rökning, ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom och nedsatt hjärtfunktion.

Lågt selenintag ger inte tillräckligt med selen för att uppnå den fysiologiska mättnadsnivån för flera selenoproteinenzymer. Följaktligen kan en låg dos av selen som tillskott vara nödvändigt för att förbättra hälsan hos befolkningen i selenfattiga regioner i världen (Alehagen 2016).

Källor

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015a;10:e0137680.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015b;41:443-52.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr. 2016;70:91-6.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status: a secondary analysis of a randomised clinical trial. PLoS One. 2016;11:e0157541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized controlled trial. PLoS One. 2018;13:e0193120 .

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and Coenzyme Q10 to an elderly population. European Journal of Nutrition. 2020;59:3581-3590.

Giacconi R, Chiodi L, Boccoli G, Costarelli L, Piacenza F, Provinciali M, Malavolta M. Reduced levels of plasma selenium are associated with increased inflammation and cardiovascular disease in an Italian elderly population. Exp Gerontol. 2021 Mar;145:111219.

Ju W, Li X, Li Z, Wu GR, Fu XF, Yang XM, Zhang XQ, Gao XB. The effect of selenium supplementation on coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Trace Elem Med Biol. 2017 Dec;44:8-16.

Raygan F, Behnejad M, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Mansournia MA, Karamali F, Asemi Z. Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2018 Jul;120(1):33-40.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *