Selen och kolorektal cancer: Bonelli-studien

Bonelli-studien visade att ett selenbaserat kombinerat antioxidant-tillskott minskar risken för utveckling av nya adenomatösa polyper i tjocktarmen efter avlägsnande av kolorektala polyper. Om adenom inte förhindras eller tas bort kan de utvecklas till kolorektala cancertumörer.

Dr. Luigina Bonelli och ett team forskare i Genua, Italien, motiverades av följande övertygande fakta:

 • Kolorektalcancer är den näst vanligaste orsaken till cancerdöd i Europa.
 • Adenom i kolon (adenom är godartade tumörer, vilka ibland transformeras till maligna tumörer) är kända förstadier till kolorektalcancer.
 • Patienter som hade genomgått en kolon-polypektomi (avlägsnande av en adenomatös polyp) hade en ökad risk för utveckling av kolorektalcancer och behövde periodiska, uppföljande koloskopier.
 • Ökad risk för utveckling av adenom likställdes med ökad risk för utveckling av kolorektalcancer.
 • Observationsstudier tyder på att det fanns ett samband mellan plasma- eller serumkoncentrationer av flera antioxidantsubstanser, inklusive selen, och risken för kolorektal cancer.
 • I vissa interventionsstudier var tillskott med selen förenat med reduktion av incidensen av kolorektalcancer.

Tiden var inne för att starta en stor studie kring effektiviteten av selen och andra antioxidanter vad gäller att minska risken för kolorektalcancer.

Selen för att minska risken för kolorektal cancer
Dr. Bonelli och hennes kollegor ville se om ett dagligt tillskott med en kombination av antioxidanter, inklusive selen, kunde minska risken för återkommande adenom hos patienter som hade fått en eller flera adenomatösa polyper avlägsnade. Forskarna utformade en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, klinisk studie, och under en period av flera år involverades totalt 411 patienter, som hade genomgått polypektomi. Läs mer

Hur vi vet att supplementering med selentillskott är viktigt

Tillräckliga intag av selen behövs för att säkra optimal funktion hos selenoproteinerna i kroppen. Selenoproteiner ger skydd mot utveckling av cancer och hjärtsjukdomar; de är viktiga för immunförsvaret; de skyddar mot skador orsakade av tungmetaller, kemiska gifter och strålning. Och, det finns bevis för att några av selenoproteinerna har antivirala egenskaper.

Selen? Ett spårämne? Du kan säkert fråga dig: Hur vet vi att tillräckliga mängder av kostselen och kompletterande selen är viktigt för oss? Det första svaret är: För att vi kan se att selenbrist gör människor sjuka. Ett ytterligare svar är att vi nu vet att selen är en viktig del av antioxidant-enzymer, och på grundval av resultaten från randomiserade, kontrollerade studier, vet vi att selentillskott minskar risken för cancer, minskar risken för hjärtsjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Selen är också mycket användbart för att minska de toxiska effekterna av tungmetaller i kroppen.

Anledning nummer ett: selenbrist-sjukdomar:
Keshan-sjukdom

På 1960-talet och 1970-talet dog tusentals människor i en kinesisk region med selenfattig jord (och därmed selenfattig mat) av effekterna från en form av hjärtsjukdom. Sjukdomen, som fick sitt namn från Keshandistriktet i det drabbade området, kännetecknas av inflammation, förstoring av hjärtmuskeln och vätskeansamling i lungorna. Den primära orsaken till sjukdomen var selenbrist. Läs mer

Dr. Gerhard N. Schrauzer – känd selenforskare

Dr. Schrauzer
Dr. Gerhard N. Schrauzer var den första vetenskapsman som systematiskt studerade selens biologiska funktioner. Han var känd internationellt för sitt pionjärarbete kring selens cancerskyddande egenskaper. (Bild: Cancer Research, vol 49 nr 23, 1. december 1989).

Dr. Gerhard N. Schrauzer var selenvetenskapens ”grand old man”. Egentligen var han ”the grand old man” inom spårämnesforskningen i USA under mer än 30 år.  Han var en av pionjärerna och ett av de stora namnen inom selenforskningen. Låt oss ta en titt på de värdefulla bidrag till kunskapsbasen om selentillskott som Dr. Schrauzer gett.

För det första: vem var Dr. Schrauzer och hans selenforskning?
Dr. Schrauzer gjorde sin forskarutbildning i kemi vid universitetet i München, Tyskland. Han fick sin Ph.D. summa cum laude. Från 1966 till 1994 var han professor i kemi och biokemi vid University of California i San Diego (UCSD). Efter att han pensionerats var han professor emeritus vid UCSD. Läs mer

Funktionerna av selentillskott

Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.
Selen är en viktig komponent i cellernas antioxidativa försvar. Det bidrar till att skydda mot oxidativ skada, både på cellerna och dess DNA. Selen har även visats ha en skyddande effekt mot skador på hudceller som orsakas av ultraviolett strålning.

Varför intresset för fakta om selen? Så här i början av selenmangel.se vill vi gå igenom vad vi vet selentillskott och dess funktioner. Vi är särskilt intresserade av selen som antioxidant samt dess antiinflammatoriska effekter i människokroppen.

Selen är ett essentiellt spårämne i den mänskliga kosten och i många delar av världen är det ett absolut nödvändigt kosttillskott. Det har många och olika funktioner i människokroppen.

En av de intressanta sakerna med selen är att det inte är verksamt i kroppen som ett grundämne eller en jon. Istället ingår selen som en komponent i mer komplexa föreningar. Framför allt är det en viktig del av selenocystein – den 21a aminosyran. Läs mer

Professor Jørgen Clausen: forskade tidigt om selen

Professor Jørgen Clausen
Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av tillskott av selen i de delar av världen där jorden är selenfattig.

Professor Jørgen Clausen var en av de första forskarna att inse vikten av selentillskott i de delar av världen som har selenfattig jord.
Professor Jørgen Clausen, som under en lång tid varit professor vid institutionen för livsvetenskaper och kemi vid Roskilde University Center i Roskilde, Danmark, var en av de första forskarna att göra kliniska studier på effekterna av selentillskott. Därför är det intressant att titta tillbaka på den forskning som utfördes av Dr Clausen och hans kollegor i slutet på 1900-talet.

Professor Clausens studier på selen
Professor Clausens forskning kan delas upp i fem kategorier:

 • Effekt av selentillskott på hälsan hos de äldre människor som bor på vårdhem
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos rökare
 • Effekt av selentillskott på hälsan hos patienter med kroniska neurologiska sjukdomar
 • Effekt av selentillskott på de toxiska effekterna av blyförgiftning
 • Effekt av selentillskott på aktiviteten av det selenberoende enzymet glutationperoxidas med antioxidativa egenskaper

Professor Clausen var också tidigt ledande i klargörandet av absorption och hälsoeffekter av olika former av oorganiska och organiska selentillskott.
Läs mer

Måttlig selenbrist kan öka risken för kroniska sjukdomar

Måttlig selenbrist är förenad med ökad risk för kroniska sjukdomar: cancer, hjärtsjukdomar, sköldkörtelsjukdom.
Ett tillskott med 100 mikrogram selen per dag kan tillgodose behoven av de viktigaste selenoproteinerna.

Måttlig selenbrist är förenad med ökad risk för kroniska sjukdomar: cancer, hjärtsjukdomar, sköldkörtelsjukdom. Omvänt kan ett selentillskott innehållande hundra (100) mikrogram selen dagligen minska risken för allvarliga, åldersrelaterade sjukdomar hos personer med måttlig selenbrist, detta enligt den kända forskaren Bruce Ames så kallade ”triage-teori”.

Forskarna Joyce McCann och Bruce Ames vid barnsjukhuset Oakland Research Institute (CHORI) har analyserat data från hundratals vetenskapliga artiklar. De drar slutsatsen att vissa selenberoende proteiner, som anses vara av avgörande betydelse för kroppens överlevnad under perioden fram tills människor når reproduktiv ålder, är mycket mer resistenta mot selenbrist än andra icke-essentiella selenoproteiner. Läs mer

Selenföreningar bekämpar cancer

selenföreningar
Kroppens selennivå kan mätas med hjälp av ett blodprov

I en ny vetenskaplig studie har danska forskare vid Köpenhamns Universitet visat att metylerade selenföreningar kan reglera kroppens immunförsvar, vilket gör det möjligt att bättre bekämpa vissa cancerformer. Dessa selenföreningar finns i vissa livsmedel, såsom vitlök och broccoli, men också i selenpreparat som innehåller selenjäst.

Vissa cancerformer, såsom hudcancer, prostatacancer och vissa former av leukemi försvagar kroppens immunförsvar genom att överstimulera det tills det så småningom bryts ner vilket ger cancercellerna fria tyglar i kroppen. Vad den nya danska studien visar är att intaget av selenföreningar som kan metaboliseras till metylselenol förbättrar immunsystemets förmåga att bekämpa cancer. Läs mer

Selenbrist.se – en ny webbplats

Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus.
Forskning vid Linköpings Universitet, utförd av Dr. Urban Alehagen och hans kollegor, har visat en relativt hög dödlighet hos äldre svenskar med låg selenstatus. Ett dagligt tillskott med selen och coenzym Q10 under fem år minskade signifikant risken för död i hjärtsjukdom för äldre, friska, hemmaboende svenska medborgare.

Vad är tanken bakom den nya webbplatsen selenbrist.se?

Vår huvudsakliga ambition med denna webbplats är att presentera kliniska forskningsresultat från publicerade och fackgranskade studier av säkerhet och effekt av selentillskott.

En närbesläktad webbplats till webbplatsen q10facts.com
Vi vill försöka göra samma sak med selenfakta.se som vi har gjort med webbplatsen q10facts.com. Vi kommer rapportera resultat från randomiserade, kontrollerade, kliniska studier som utförts på människa. Vi kommer presentera följande typer av information om studier kring selentillskott och selenstatus:

 • Studiedesignen
 • Provstorleken
 • Sammansättningen hos provet
 • Typen av selen och doseringen
 • Studiens längd
 • Felkällor i studien
 • Studieresultaten
 • Forskarnas tolkning av resultaten

Interventionsstudier med selentillskott
Generellt finns det två typer av studier på människa: observationsstudier och interventionsstudier. Den stora skillnaden mellan observationsstudier och interventionsstudier är att forskarna kontrollerar den oberoende variabeln i interventionsstudier, vilket inte är fallet för  observationsstudier. Läs mer