Selenbrist och sköldkörtelsjukdomar

Selen spelar en viktig roll för immunsystemet och det endokrina systemets optimala funktion. Rollen som selen spelar med avseende på sköldkörtelfunktionen är komplex (Chmura 2022):

Sköldkörtelsystemet
Bra sköldkörtelfunktion främjar förbättrad ämnesomsättning, bättre tillväxt och utveckling samt ökad effekt av katekolaminer. Notera: Katekolaminer är hormoner som frigörs som svar på känslomässig eller fysisk stress. (Attribution: Mikael Häggström, Public domain, via Wikimedia Commons.)
 • Sköldkörteln är det organ som har störst mängd selen per gram vävnad.
 • En tillräcklig tillförsel av selen är nödvändig för att syntetisera enzymerna – jodtyronindeiodinaserna – som är involverade i metabolismen av sköldkörtelhormoner.
 • Selentillskott kan ge positiva effekter för patienter med autoimmuna sköldkörtelsjukdomar.
 • Det finns ett signifikant samband mellan selenbrist och skldkörteldysfunktion. Selenbrist definieras som selennivåer i serum eller plasma under 70 mikrogram per liter. Optimala serum/plasma selennivåer är cirka 125 mikrogram per liter (Winter 2020).
Selenbrist och sköldkörteldysfunktion

En översiktsartikel från 2022 belyser följande samband mellan selenbrist och dysfunktion i sköldkörteln (Chmura 2022):

 • Selennivåerna är ofta låga hos patienter med autoimmun tyreoidit.
 • Selentillskott kan sänka nivåerna av TPO-Ab och Tg-Ab antikroppar hos patienter med Hashimotos sjukdom (den vanligaste formen av hypotyreos).

Notera: Sköldkörtelperoxidasantikroppar (TPO-Ab) verkar för att förhindra sköldkörtelperoxidas från att framkalla bildningen av T4 sköldkörtelhormon. Förhöjda nivåer av TPO-Ab-antikroppar är en indikation på en autoimmun sjukdom som Hashimotos sjukdom eller Graves sjukdom.

Notera: Tyroglobulinantikroppar (Tg-Ab) hindrar proteinet tyroglobulin i syntesen av trijodtyronin och tyroxinhormoner. Förhöjda nivåer av Tg-Ab är en indikation på en autoimmun sköldkörtelsjukdom.

 • Tillhandahållandet av kompletterande selen till patienter med Graves oftalmopati har resulterat i fördröjd progression av oftalmopati och lägre svårighetsgrad av sjukdomen. (Omkring 50 procent av patienterna med Graves sjukdom lider av oftalmopati – svullnad av vävnaden i området runt ögonen, vilket orsakar utbuktning av ögonen.)
 • Selentillskott kan också öka effektiviteten av läkemedel för sköldkörteln hos patienter med Graves sjukdom (den vanligaste formen av hypertyreos).
 • Det finns ett samband mellan selenbrist och utvecklingen av struma och sköldkörtelknölar.
 • De vetenskapliga bevisen för selentillskott för gravida kvinnor med autoimmun tyreoidit har hittills varit inkonsekventa.
Intag av selen och god hälsa

Människokroppen kan inte syntetisera selen. Intaget av selen beror på kosten, som påverkas av selenhalten i jorden och maten i en specifik region. Tillgången på selen varierar avsevärt från region till region (Haug 2007; Stoffaneller & Morse 2015).

Data från selenintag har visat att 500 miljoner till en miljard människor över hela världen kan uppvisa selenbrist, med referensvärdet på 70 mikrogram selen per liter i serum eller plasma (Haug 2007).

Hur selen hjälper sköldkörteln att fungera

Selen spelar en viktig roll i sköldkörtelns funktion på två sätt (Chmura 2022):

 • Selen är en viktig komponent i antioxidantfamiljen glutationperoxidas-selenoenzymer, som ger skydd mot oxidativ stress i sköldkörteln.
 • Selen är en viktig komponent i jodtyronindejodinas selenoenzymer, som behövs för optimala sköldkörtelhormon T3-till-T4-förhållanden och för optimala TSH-nivåer.

Sköldkörteln förses först med selen. Immunförsvaret ges inte samma höga prioritet för selenförsörjning. Sålunda är det mindre sannolikt att ett lågt selenintag påverkar sköldkörtelceller än celler i immunsystemet.

Professor Lutz Schomburg, Berlin förklarar: Vid selenbrist kan interaktionen mellan immunsystemets lymfocyter och sköldkörtelcellerna bli störd och bristfällig. Detta är särskilt troligt när sköldkörteln utmanas av infektion, trauma, chock, graviditet, jodbrist eller toxiner (Schomburg 2019).

Slutsats

Vanligt lågt selenintag ökar risken för sköldkörtelsjukdom, både hypotyreos och hypertyreos, särskilt hos män (Schomburg 2019).

Flera selenoproteiner – Selenoprotein P, Selenoprotein S, Selenoprotein K, flera glutationperoxidaser, två jodtyronindeiodinaser och två tioredoxinreduktaser är avgörande för optimal sköldkörtelfunktion (Winther 2020).

Hos patienter som diagnostiserats med kronisk autoimmun tyreoidit, minskar selentillskott cirkulerande nivåer av sköldkörtelautoantikroppar, jämfört med placebotillskott (Winther 2020; Chmura 2022).

Vissa patienter med Hashimotos tyreoidit, Graves sjukdom eller Graves oftalmopati svarar positivt på selentillskott (Schomburg 2019).

Selentillskott kan vara viktigt för individer med känd selenbrist (plasma/serumselenkoncentrationer under 70 mikrogram per liter) och för individer med marginell selenbrist (plasma/serumselenkoncentrationer mellan 70 och 85 mikrogram per liter). De optimala selenkoncentrationerna i plasma/serum verkar vara runt 125 mikrogram per liter (Winther 2020).

Forskningsstudier har inte visat någon toxicitet associerad med selentillskottsdoser på 50–200 mikrogram per liter (Schomburg 2019).

Källor

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, Selenoproteins, and Heart Failure: Current Knowledge and Future Perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021 Jun;18(3):122-131.

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Chmura A, Baciur P, Skowrońska K, Białas F, Pondel K. Influence of selenium deficiency on the development of thyroid disorders – a literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(9):525-531.

Haug A, Graham RD, Christophersen OA, Lyons GH. How to use the world’s scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food. Microb Ecol Health Dis. 2007 Dec;19(4):209-228.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

The information presented in this review article is not intended as medical advice and should not be used as such.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *