Sköldkörtelsjukdom och selentillskott

Sköldkörtelsjukdomar

Många läkare som behandlar autoimmuna sköldkörtelsjukdomar använder selentillskott som behandlingsform även om selentillskott enligt de officiella riktlinjerna endast rekommenderas vid behandling av mild Graves oftalmopati (Winther 2020).

Sköldkörtel
Sköldkörteln är det fjärilsformade organet i den främre delen av halsen. Sköldkörtelhormoner reglerar kroppstemperatur, hjärtfrekvens och viktökning eller viktminskning. Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar uppstår när immun-systemets celler attackerar sköldkörtelceller. Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar orsakar överproduktion av sköldkörtelhormoner (hypertyreos) och underproduktion av sköldkörtelhormoner (hypotyreos). Graves sjukdom är den vanligaste autoimmuna hypertyreosen. Hashimotos tyreoidit är den vanligaste autoimmuna hypotyreosen.

Vissa läkare anser att tillskott med selen är en farmaceutisk åtgärd som endast bör vidtas för patienter med sköldkörtelsjukdom med väldefinierade symtom för att lindra symtomen, förbättra sjukdomsförloppet eller för att tillhandahålla ett botemedel. I sådana fall utförs normalt selenbehandlingen under korta perioder, och hälsofördelarna och biverkningarna vägs in och utvärderas (Schomburg 2020).

Andra läkare ser på tillskott med selen på ett mer holistiskt sätt och använder selentillskott som ett sätt att korrigera en näringsbrist på selen, vilket är förknippad med sköldkörtel-sjukdomar (Schomburg 2020).

Selen och sköldkörtelhälsa

Av all vävnad i kroppen har sköldkörtelvävnaden den högsta selen-koncentrationen per gram. Selen tas upp i selenoproteiner, inklusive glutationperoxidaser, tioredoxinreduktaser och jodtyronin- deiodinaser, vilka är viktiga antioxidantskydd för att minska DNA-skador och för optimal hormonmetabolism. Selenbrist kan orsaka en minskning av seleno-enzymaktiviteten och kan så småningom leda till försämrad biosyntes av sköldkörtelhormoner (Fan 2014).

Professor Lutz Schomburg (Charité Berlin) har sammanfattat vad vi vet om selenstatus och sköldkörtelsjukdomar (Schomburg 2020):

  • Vardagligt lågt selenintag ökar risken för sköldkörtelsjukdom, både hypotyreos och hypertyreos.
  • Sköldkörteln tillförs selen på ett prioriterat sätt, vilket gör det osannolikt att selenstatus och selenoproteinuttryck i sköldkörtelceller påverkas av små skillnader i selenintag från kosten.
  • Trots det har vissa patienter med Hashimotos tyreoidit, Graves sjukdom eller Graves oftalmopati svarat positivt på behandling med selentillskott.
  • En rimlig förklaring är att, i tider av selenbrist, kan immunsystemet, som inte har hög prioritet för distributionen av selen, inte fullt ut uttrycka de selenoproteiner som behövs för ett tillräckligt immunförsvar.
  • Det vill säga; när selenstatusen är otillräcklig eller bristfällig, och då särskilt när organismen utmanas av infektion, jodbrist, graviditet, chock, trauma eller andra toxiner, är interaktionen mellan sköldkörtelceller och immunsystemceller (lymfocyter) otillräcklig.
Selen och autoimmun tyreoidit

Köhrle har granskat flera studier som indikerar att administrering av selen vid både Hashimotos tyreoidit och Graves sjukdom förbättrar den kliniska graderingen och välbefinnandet hos patienter och minskar antalet tyroperoxidasantikroppar. Framgången med selentillskott beror på en mängd olika faktorer: grundläggande selenstatus, dos, varaktighet och vilken form av selen som används för interventionen (Köhrle 2015).

På liknande sätt har Wichman et al genomfört en systematisk översikt och funnit att selentillskott signifikant minskar nivåerna av sköldkörtel-autoantikroppar hos patienter med kronisk autoimmun tyreoidit (Wichman 2016).

Fans genomgång av nio studier med 787 patienter har visat att selentillskott är associerat med en signifikant minskning av tyreoideaperoxidas-autoantikroppstitrar vid 6 och 12 månader och av tyroglobulin-autoantikroppstitrar vid 12 månader (Fan 2014).

Slutsats: Låg selenstatus och risk för sköldkörtelsjukdomar

I en tidskriftsartikel med titeln “Selen i sköldkörtelsjukdomar – väsentlig kunskap för läkare” gör Winther et al följande poäng (Winther 2020):

  • Epidemiologisk data tyder på en ökad förekomst av sköldkörtelsjukdom vid låg selenstatus.
  • Det optimala intervallet för dagligt selenintag är sannolikt snävt. Det finns ett samband mellan både låga och höga selenintag och sjukdomsrisker. Den optimala serumselenstatusen uppskattas till cirka 125 mikrogram per liter (Winther 2020, figur 3).
  • Selentillskott kan vara fördelaktigt för sköldkörtelhälsan genom påfyllnad av antioxidanter eller immunmodulerande selenoproteiner.
  • Vid kronisk autoimmun tyreoidit minskar selentillskott cirkulerande nivåer av sköldkörtelautoantikroppar.
  • Vid Graves sjukdom kan selentillskott underlätta den biokemiska restaureringen av normal sköldkörtelfunktion samt reducera utstående ögon.
Källor

Fan Y, Xu S, Zhang H, Cao W, Wang K, Chen G, Di H, Cao M, Liu C. Selenium supplementation for autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Int J Endocrinol. 2014;2014:904573.

Köhrle J. Selenium and the thyroid. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2015 Oct;22(5):392-401.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Wichman J, Winther KH, Bonnema SJ, Hegedüs L. selenium supplementation significantly reduces thyroid autoantibody levels in patients with chronic autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Thyroid. 2016 Dec;26(12):1681-1692.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *