Selenjäst vid efterbehandling av Graves hypertyreos

Sköldkörtelsjukdom. Hypertyreos. Efterbehandling av sköldkörtelsjukdom med selenjästtillskott. Alla ämnen av intresse. När detta skrivs (Augusti 2022) väntar vi på publiceringen av resultatet av den kliniska studien, GRASS. GRASS är akronymen för tillhandahållandet av selentillskott till patienter med Graves hypertyreos -studien (protokoll av studien beskrivet av Watt 2013).

Vad är Graves hypertyreos?

Sköldkörtel
Sköldkörteln är en fjärilsformad endokrin körtel i halsen under adamsäpplet som tillverkar och lagrar hormoner som hjälper till att reglera blodtryck, kroppstemperatur, hjärtfrekvens och ämnesomsättningen. [This image is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.]
Hypertyreos är en autoimmun sjukdom. Den orsakar överaktivitet i sköldkörteln, vilket resulterar i en för stor produktion av hormonet tyroxin. Hypertyreos kan orsaka en acceleration av kroppens ämnesomsättning, och det kan orsaka viktminskning och snabba eller oregelbundna hjärtslag.

Hypertyreos orsakas av ett antal olika tillstånd, inklusive Graves sjukdom, som är en vanlig orsak. Graves sjukdom är resultatet av störningar i immunsystemet. Det kan drabba vem som helst, men det är vanligare hos kvinnor och hos individer under 40 år.

Varför använda selentillskott för patienter med hypertyreos?

Det är känt att det normalt finns en hög koncentration av selen i sköldkörteln. Dessutom finns flera kända selenoproteiner – enzymer som är beroende av tillförsel av selen – närvarande i sköldkörteln.

Speciellt viktiga är selenoenzymerna jodtyronin-deiodinaser, glutationperoxidaser och tioredoxin-reduktaser. Dessa är involverade i sköldkörtelhormonmetabolismen och skyddar mot oxidativa skador (Schomburg 2011).

Följaktligen är det logiskt att tro att tillskott med selen kan ha gynnsamma effekter på framför allt autoimmun hypotyreos och kanske även på autoimmun hypertyreos (Watt 2013).

I GRASS-studien försöker forskarna ta reda på om tillskott med selenjäst i kombination med standardbehandling med läkemedel för sköldkörtelsjukdom, kommer att ge överlägsna resultat jämfört med enbart medicinsk standardbehandling vid sköldkörtelsjukdom. Det vill säga, man ville undersöka om en efterbehandling med selenjäst skulle associeras med följande resultat hos patienter som diagnostiserats med Graves hypertyreos:

  • En reducering av misslyckade behandlingar med sköldkörtelläkemedel (definierad som ett misslyckande i att upprätthålla normal sköldkörtelfunktion utan ytterligare behandling ett år efter avslutad behandling med sköldkörtelläkemedel).
  • En snabbare och längre varaktig förbättring.
  • En förbättrad livskvalitet.
Selen som efterbehandlande terapi tillsammans med Methimazol

Methimazol är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla hypertyreos (överaktiv sköldkörtel). Methimazol förhindrar att sköldkörteln producerar för mycket av sköldkörtelhormonerna T3 och T4.

I den här artikeln granskar vi resultaten av studier där selenjästtillskott har använts som en efterbehandlande terapi till den huvudsakliga läkemedelsbehandlingen med Methimazol.

Efterbehandling med selen och vitamin D

2022 redovisade Gallo et al. resultaten av en randomiserad kontrollerad studie där tillskott med selen och D-vitamin var en del av en efterbehandling tillsammans med Methimazol. Resultatet visade att en kombinationsbehandling gav en snabbare kontroll av hypertyreos och en stor förbättring av livskvaliteten än med enbart Methimazol.
Forskarna spekulerade i att det var fördelaktigt att använda tillskott för att nå optimala selen- och D-vitaminnivåer eftersom de antioxidativa selenoenzymerna behövs för att minska oxidativ stress och vitamin D behövs för ett tillräckligt antiinflammatoriskt immunsvar (Gallo 2022).

Under 2019 redovisade Xu et al resultaten av en pilotstudie som antydde att den kombinerade användningen av Methimazol och selen kan förbättra sköldkörtelaktiviteten hos patienter och kan vara en effektiv terapi för behandling av Graves sjukdom(Xu 2019).

Under 2018 rapporterade Zheng et al. resultaten av en metaanalys och systematisk översiktsartikel som visade att patienter som fick selentillskott var mer benägna att uppvisa förbättrad sköldkörtelfunktion efter de första sex månaderna av behandlingen, jämfört med patienter som fick placebo. Den signifikant bättre effekten kunde dock inte ses efter nio månaders behandling. Orsaken är inte klar (Zheng 2018).

Slutsats: Selentillskott för överaktiva sköldkörteltillstånd
Efterbehandling med selen vid autoimmun tyreoidit

Så här långt verkar effekten av selentillskott utöver standardmedicinsk behandling vara något bättre påvisad hos patienter med hypotyreos. I det avseendet väntar vi på publiceringen av resultaten från den kliniska CATALYST- studien (studieprotokoll beskrivet i Winther 2014).

Det finns dock goda skäl att tro och en del bevis som stödjer det, att efterbehandling med selentillskott kommer att gynna patienter med hypertyreos, bland annat genom selenoenzymernas antioxidativa effekt (Watt 2013).

Selenberikade jästtillskott att föredra

Anledningen till att välja ett selenberikatjästtillskott är att tillskott med högt innehåll av selenjäst är förknippat med en minskning av oxidativ stress medan tillskott som innehåller 100 procent selenometionin inte är det (Richie 2014).

Källor

Gallo D, Mortara L, Veronesi G, Cattaneo SA, Genoni A, Gallazzi M, Peruzzo C, Lasalvia P, Moretto P, Bruno A, Passi A, Pini A, Nauti A, Lavizzari MA, Marinò M, Lanzolla G, Tanda ML, Bartalena L, Piantanida E. Add-On Effect of Selenium and Vitamin D Combined Supplementation in Early Control of Graves’ Disease Hyperthyroidism During Methimazole Treatment. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Jun 15;13:886451.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Schomburg L. Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: interactions in health and disease. Nat Rev Endocrinol. 2011 Oct 18;8(3):160-71.

Watt T, Cramon P, Bjorner JB, Bonnema SJ, Feldt-Rasmussen U, Gluud C, Gram J, Hansen JL, Hegedüs L, Knudsen N, Bach-Mortensen P, Nolsøe R, Nygaard B, Pociot F, Skoog M, Winkel P, Rasmussen AK. Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Apr 30;14:119.

Winther KH, Watt T, Bjørner JB, Cramon P, Feldt-Rasmussen U, Gluud C, Gram J, Groenvold M, Hegedüs L, Knudsen N, Rasmussen ÅK, Bonnema SJ. The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014 Apr 9;15:115.

Xu B, Wu D, Ying H, Zhang Y. A pilot study on the beneficial effects of additional selenium supplementation to methimazole for treating patients with Graves’ disease. Turk J Med Sci. 2019 Jun 18;49(3):715-722.

Zheng H, Wei J, Wang L, Wang Q, Zhao J, Chen S, Wei F. Effects of Selenium Supplementation on Graves’ Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Sep 26;2018:3763565.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *