Kina och SARS-Cov-2: Selenkopplingen

Map of China
Kina har regioner med selenrika jordar och livsmedel. De har också regioner med selenfattiga jordar och livsmedel. Forskare har jämfört återhämtningen från covid-19 och dödlighet hos individer i selenrika och selenfattiga regioner i Kina. De har funnit att regioner med låg selenstatus har högre dödlighet och sämre tillfrisknande.

Vi kommer för alltid att koppla ihop Kina med covid-19, men det finns en annan viktig koppling vi bör göra: Selennivåernas effekt på SARS-Cov-2 i Kina.

Låt mig förklara. Kinesiska, amerikanska och brittiska forskare har publicerat ett brev i American Journal of Clinical Nutrition där de skriver om en signifikant koppling mellan regional selenstatus och den rapporterade behandlingstiden för patienter med covid-19 i Kina (Zhang 2020).

Forskningsdata visar ett statistiskt säkerställt samband mellan tiden för tillfrisknande från covid-19- och selennivåerna i Kina (Zhang 2020).

Selenstatus, covid-19 och hur snabbt tillfrisknandet skedde

Från mitten av februari 2020 samlade forskare data från Baidus webbplats, som de beskriver som en icke-statlig webbplats, och som tillhandahåller dagliga uppdateringar från Hälsokommissionen i varje kinesisk provins.

Forskarna mätte tillfrisknandet och dödlighet i procent hos covid-19 patienterna.

Professor Margaret P Rayman
Professor Margaret P. Rayman, vid universitet i Surrey, Guildford, Storbritannien, var en av forskarna som medverkade i studien som undersökte kopplingen mellan selen och tillfrisknandet av covid-19. I professor Raymans artikel om selenintag, selennivåer och hälsa från 2019 (figur 2) anser hon att en serumselennivå på cirka 125 mikrogram per liter är optimal.

De använde den kinesiska Nationella Hälsokommissionens definitionen av vad som räknas som ”friska patienter”.

  • Patientens temperatur har varit normal i mer än 3 dagar.
  • Patientens andning har förbättrats avsevärt.
  • En röntgen av lungorna visar en signifikant minskning av inflammationen.
  • När sjukdomsbildande ämnen i lungorna, vid två olika tillfällen och med minst 1 dags mellanrum, visat sig vara negativt.

Forskarna analyserade genomsnittlig selenstatus, som mättes i håret, och kopplingen mellan befolkningen i städer och inom olika regioner.

Data från Hubei provinsen (huvudstad: Wuhan)

Dödligheten var signifikant högre och tillfrisknande signifikant lägre i Hubei provinsen än i alla andra kinesiska provinser. Forskarna beslutade sig därför att göra två separata analyser: en för Hubei provinsen och en utanför själva provinsen.

Data från Hubei provinsen visade att tillfrisknandet i Enshi City, som ligger sju timmars bilresa väster om Wuhan, var mycket högre än tillfrisknandet i andra städer i provinsen Hubei. Enshi City ligger i en region som är känd för att ha ett mycket högt selenintag och höga selennivåer, högre än i andra delar av Hubei provinsen.

Data från områden utanför Hubei-provinsen (huvudstad: Wuhan)

Forskarnas analys av data från Heilongjiang provinsen i nordöstra Kina, en selenfattig region där Keshan området ligger, visade en mycket högre dödlighet jämfört med andra kinesiska provinser utanför Hubei provinsen. Heilongjiang är känt som ett ”låg-selen-område”.

Forskarna hittade också signifikanta samband mellan selenstatus och hur snabbt tillfrisknandet skedde i städer utanför provinsen Hubei.

De gjordes ingen sambandsanalys för städer i provinsen Hubei eftersom data om selennivåer endast fanns tillgängliga i två städer i provinsen.

Förklarar sambandet mellan selenstatus och tillfrisknande

För att förklara varför höga selennivåer är förknippade med högre tillfrisknande och lägre dödlighet, hänvisade forskarna till tidigare analyser från Melinda Beck-laboratoriet:

Forskarna pekade också på bevisen från Keshan-distriktet, platsen för årliga utbrott av Keshans sjukdom. Keshans sjukdom är en selenbristsjukdom som resulterar i en aggressiv form av hjärtsvikt (hjärtmuskelsjukdom). Keshans sjukdom orsakas av både selenbrist och en infektion av en muterad stam av coxsackie-viruset.

2018 publicerade Zhou et al en metaanalys av 41 studier som inkluderade 1 983 238 försökspersoner. 683 075 var i behandlande grupper och 1 300 163 i kontrollgrupper. Data från studierna visade att när selentillskott gavs till personer med Keshans sjukdom, som bodde i områden där sjukdomen är mer förekommande, minskade insjuknandet av Keshans sjukdom signifikant (Zhou 2018).

Möjliga begränsningar av selenstatus och studie om tillfrisknandet i covid-19

Forskarna medger att det kan förekomma förvirrande variabler som de inte hade data om i deras studie av selenbrist och tillfrisknandet och dödligheten i covid-19 i Kina (Zhang 2020):

  • ålder
  • samverkande faktor som hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, kronisk lungsjukdom och cancer
  • regionala variationer i vård och behandlingar
  • regionala variationer i hur protokoll/rapportering utfördes

Slutsats: Selenstatus och tillfrisknandet i covid-19 i Kina

Källor

Beck MA, Handy J, Levander OA. Host nutritional status: the neglected virulence factor. Trends Microbiol. 2004; 12:417–23.

Guillin OM, Vindry C, Ohlmann T, Chavatte L: Selenium, Selenoproteins and Viral Infection.; Nutrients 2019 11 2101

Rayman MP.  Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2019; 19(1): 9-14.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K & Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcomes of COVID-19 cases in China. Amer J Clin Nutr. 2020; 1-3.

Zhou H, Wang T, Li Q & Li D. Prevention of Keshan Disease by selenium supplementation: a systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2018 Nov; 186(1): 98-105

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *