Selentillskott för vegetarianer och veganer

Får vegetarianer och veganer i sig tillräckligt med selen från kosten? Det är en viktig fråga eftersom antalet vegetarianer runt om i världen ökar av etiska och miljömässiga skäl. Hur mäter vi selenstatus i olika grupper av människor?

Vingård i Tyskland med selenfattig jord
Åkermarken i stora delar av Europa har ett otillräckligt seleninnehåll, vilket innebär att de växter som odlas där också är fattiga på selen.

Selen är ett essentiellt spårämne. Essentiellt betyder att vi måste få i oss det från maten eller från ett kosttillskott då kroppen inte kan framställa ämnet själv. Det som kroppen kan tillverka själv är selenoproteinerna, av vilka selen i aminosyran selenocystein är en viktig aktiv komponent.

Särskilt i stora delar av Europa och Mellanöstern har jorden och växterna relativt låg selenhalt. I många länder får husdjur ett tillskott med selen för att förbättra deras näringsintag och hälsa och för att undvika selenbristsyndrom.

Selenstatus hos tyska vegetarianer

I Tyskland undersökte forskare om det finns en mätbar selenbrist hos vegetarianer (Hoeflich 2010).

Först jämförde de unga vegetarianer (n = 54) och allätare (n = 53). De mätte deras selenstatus genom att göra tre olika utvärderingar:

  • extracellulär glutationperoxidas 3 (GPX3) aktivitet
  • total selenkoncentration i serum
  • cirkulerande selentransportprotein selenoprotein P-nivåer
Tyska vegetarianers selenstatus

Studien gav följande resultat. Forskarna såg att om de förlitade sig på ett enda mått på selenstatus kunde det ge en missvisande bild av en individs selenstatus. (Hoeflich 2010):

  • Nivån på GPX3-aktiviteten skilde sig inte mellan de två grupperna.
  • Koncentrationerna av både totalt serumselen och serumselenoprotein P var signifikant lägre i gruppen med vegetarianer: 79,5 procent och 71,2 procent jämfört med allätare.
Selenstatus för veganer jämfört med vegetarianer

När de tyska forskarna delade upp gruppen vegetarianer i veganer (n = 26) och vegetarianer som konsumerade mjölk och äggprodukter (n = 28), fann de att ingen av de tre selenberoende biomarkörerna visade en signifikant skillnad mellan de två grupperna (Hoeflich 2010).

Slutsats: Selenintag hos vegetarianer och veganer

Studier som jämför selenkoncentrationer hos vegetarianer och allätare från olika länder har inte gett konsekventa resultat. Serumkoncentrationen av selen hos veganer och vegetarianer har dock tenderat att vara lägre, särskilt i regioner med lägre selenintag (Hoeflich 2010).

De tyska forskarna drog slutsatsen att låg selenstatus i serum återspeglas av låga cirkulerande selenoprotein P-koncentrationer men inte av minskad GPX3-aktivitet hos individer med otillräckligt selenintag från kosten (Hoeflich 2010).

Följaktligen, beroende på valet av biomarkör, kan individer klassificeras med selenbrist eller med tillräcklig selenstatus (Hoeflich 2010).

Användningen av en kombination av biomarkörer för selenstatus – total selenstatus, selenoprotein P-status och GPX3-aktivitet – kan ge en tydligare bild av selenstatusen för en individ (Hoeflich 2010).

Observera att selenoprotein P-status är en användbar biomarkör för en individs selenstatus eftersom biosyntesen av selenoprotein P i levern planar ut när en tillräcklig selennivå uppnåtts (Schomburg & Melander 2019).

Plasmaglutationperoxidas verkar nå en platå vid en plasma/serum-selenkoncentration på 70 mikrogram per liter. Däremot, i en amerikansk kohortstudie av selen, med en genomsnittlig plasmaselenkoncentration på 125 mikrogram per liter, upptäcktes ingen ytterligare ökning av selenoprotein P efter selentillskott med 200 eller 600 mikrogram per dag, vilket tyder på att det är då syntesen av selenoprotein P planar ut (Hurst 2010).

Källor

Hoeflich J, Hollenbach B, Behrends T, Hoeg A, Stosnach H, Schomburg L. The choice of biomarkers determines the selenium status in young German vegans and vegetarians. Br J Nutr. 2010 Dec;104(11):1601-4.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Schomburg L & Melander O. Letter by Schomburg and Melander Regarding Article, “Selenoprotein P Promotes the Development of Pulmonary Arterial Hypertension: A Possible Novel Therapeutic Target”. Circulation. 2019;139(5):722-23.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *