Återkommande bröstcancer och selenoprotein P autoimmunitet

Bröstcancerprognoser är framförallt sämre hos patienter med låga serumkoncentrationer av selen och selenoprotein P. Nu har forskare upptäckt naturliga autoantikroppar med antagonistiska egenskaper mot selenoprotein P-upptag hos bröstcancerpatienter och hos patienter med sköldkörtelsjukdom (Demircan 2022; Sun 2022).

Autoimmunitet
Autoimmunitet är produktionen av antikroppar mot vävnader eller substanser i den egna kroppen, vilket resulterar i en autoimmun sjukdom eller över-känslighetsreaktion. Autoantikroppar mot selenoprotein P försämrar transporten av det essentiella spårämnet selen hos bröstcancer-patienter och hos patienter med Hashimotos tyreoidit.

Selen är ett viktigt spårämne som har många biologiska funktioner i kroppen, varav de flesta utförs av seleninne-hållande selenoproteiner. Bland de viktigare selenoproteinerna finns selenoprotein P som är den huvudsakliga trans-portören av selen i blodet samt glutationperoxidas 3 (GPX3), som är en viktig antioxidant.

Människokroppen producerar inte selen. Mänskliga celler är beroende av selenkällor från kosten. Tyvärr varierar selenhalten i jorden och i maten avsevärt från region till region i världen. Till exempel är plasmaselenkoncentrationerna hos människor som bor i stora delar av Europa generellt under, ofta långt under, 80–90 mikrogram per liter medan de som bor i Nordamerika i allmänhet har plasmaselennivåer över 120 mikrogram per liter (Alehagen 2022).

Optimalt selenintag och status

Selenforskning tyder på att ett dagligt selenintag på 100–150 mikrogram är nödvändigt för att uppnå ett optimalt uttryck av selenoprotein P. För att cellerna ska kunna realisera ett optimerat uttryck av selenoproteinerna behöver människan ett dagligt intag av selen som ger en selenkoncentration på cirka 120 mikrogram per liter, mätt i röda blodkroppar (Alehagen 2022).

Autoimmunitet mot selenoprotein P försämrar selentransporten

I två separata artiklar publicerade 2022 har selenforskare rapporterat att de har hittat bevis på autoimmunitet mot selenoprotein P hos 6–7 procent av bröstcancerpatienterna (Demircan 2022) och hos 6–7 procent av patienter med Hashimotos tyreoidit (Sun 2022).

I båda fallen var förhöjda koncentrationer av selenoprotein P-autoantikroppar associerat med en sämre sjukdomsprognos (Demircan 2022; Sun 2022). Forskarna rapporterade en störande effekt av selenoprotein P-autoantikropparna på den normala transporten och homeostasen av selen.

Selenoprotein P-autoantikroppar förutsäger återfall av bröstcancer

Även efter att forskarna justerat för potentiella förväxlingar av bröstcancerprognoser, fann de en signifikant effekt av koncentrationen av selenoprotein P-autoantikroppar på återfall av bröstcancer och dödlighet (Demircan 2022).

Forskarna drog slutsatsen att mätning och utvärdering av selenoprotein P-autoantikroppar kan identifiera patienter med hög risk för återfall i bröstcancer, oberoende av andra vanliga förutsägande faktorer. Bröstcancerpatienter som var selenoprotein P-autoantikroppspositiva hade en sämre prognos (Demircan 2022).

Forskarna påpekade följande om selenoprotein P-autoimmunitet (Demircan 2022):

  1. Deras studie visar att det finns en högre sannolikhet för selenoprotein P-autoimmunitet hos äldre patienter.
  2. Selenoprotein P-autoantikropparna associerades på ett dosberoende sätt med högre cirkulerande selen och selenoprotein P utan en motsvarande ökning av GPX3-aktivitet, vilket indikerar att selenoprotein P-autoantikropparna har en antagonistisk effekt på selenupptaget.
  3. Effekten av selenoprotein P-autoantikropparna var vid diagnosen inte relaterad till några tumöregenskaper, endast bröstcancerpatienternas ålder.
  4. Den bästa förklaringen är att selenoprotein P-autoantikropparna binder till selenoprotein P och hämmar upptaget på ett dosberoende sätt.
Biomarkörer för selen och tekniker för bröstcancerprognos

Forskarna noterade att koncentrationen av selenoprotein P-autoantikroppar är användbar vid bröstcancerprognos på samma sätt som koncentrationen av serumselenkoncentrationer, serumselenoprotein P-koncentrationer och serum-GPX3-koncentrationer (Demircan 2022).

De nuvarande teknikerna som används för prognos vid bröstcancer kräver oftast invasiva metoder och provtagning av tumörvävnad. Följaktligen representerar bedömning av selenoprotein P-autoantikroppskoncentrationer en lovande serumbiomarkör som inte skulle vara kostsam eller arbetskrävande (Demircan 2022).

Slutsats: Bröstcancer och intag av selentillskott

Demircan et al. (2022) föreslår att deras bröstcancerfynd kan vara särskilt relevanta för kvinnor (och män) med otillräckligt intag av selen i kosten. Naturliga autoantikroppar mot selenoprotein P försämrar selentransporten och påverkar GPX3-biosyntesen negativt.

Sun et al. (2022) föreslår att en kombination av konventionella selenstatus-biomarkörer med en bedömning av serumselenoprotein P-autoantikropps-koncentrationer kan vara bättre för att bedöma patienternas behov av selentillskott än bedömningar av enbart serumselen eller serum-selenoprotein P.

Vad som behövs nu är en randomiserad kontrollerad studie för att testa den potentiella nyttan av selentillskott för att korrigera låg selenstatus och selenbrist och för att förbättra en dålig sjukdomsprognos (Demircan 2022).

Källor

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. Epub ahead of print.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, SeemannR , Vallon-Christersson J, Malmberg M, Saal LH, Rydén L, Minich WB , Borg Å, Manjer J, Schomburg L. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence.
Redox Biology. 2022;53:102346.

Sun Q, Mehl S, Renko K, et al. Natural autoimmunity to Selenoprotein P impairs selenium transport in Hashimoto’s Thyroiditis. Int J Mol Sci. 2021;22(23):13088.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *