Selen och coenzym Q10 saktar ner förkortningen av telomererna

Åldersmotverkande effekter. Långt liv. Telomerlängd. Ett dagligt tillskott med selen och coenzym Q10 till äldre under 42 månader bromsade förkortningen av telomererna och minskade risken för dödsfall i hjärt-kärlsjukdom (Opstad 2022). De två substanserna i kombination – selen och coenzym Q10 – kan vara nyckeln till att bromsa biologiskt åldrande.

Vad är telomerer? Varför är de viktiga?
Prof. Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen.
Den senaste delstudien av data från KiSel-10-studien visar att ett kombinerat tillskott av selen och Q10 inte bara minskar risken för dödsfall i hjärtsjukdom, det har också åldersmotverkande egenskaper.

Telomerer är segmenten av DNA-sekvenser som skyddar ändarna på kromosomerna från att bli slitna eller trassliga. Varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare. När telomererna med stigande ålder blir för korta kan cellen inte dela sig framgångsrikt och cellen dör (National Human Genome Research Institute 2022).

Så småningom resulterar nötningen och förkortningen av telomererna över tid i kritiskt korta telomerer. Förkortade telomerer är associerade med åldrande och hjärt-kärlsjukdom (Opstad 2022).

Professor Urban Alehagen och ett team av forskare genomförde därför en ny analys av blodproverna från KiSel-10-studien. Specifikt ville de ta reda på vad effekten av en längre tids dagligt tillskott med 200 mikrogram selen och 200 milligram coenzym Q10 skulle bli på leukocyt-telomerlängden. Deras grundläggande antagande var att leukocyttelomerlängden skulle likna telomerernas längd i andra celler (Opstad 2022).

Notera: Leukocyter = vita blodkroppar.

Effekt av selen och Q10-tillskott på telomerlängden?

Vid baslinjen såg forskarna ingen signifikant skillnad mellan den aktiva behandlingsgruppen och placebogruppen när det gällde leukocyternas telomerlängd (Opstad 2022).

Efter 42 månaders kombinerat tillskott med selen och coenzym Q10 såg forskarna dock signifikanta skillnader i leukocyttelomerlängden (Opstad 2022):

  • Leukocyttelomerlängderna var signifikant längre i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen.
  • Den längre leukocyttelomerlängden i den aktiva behandlingsgruppen förblev statistiskt signifikant efter att forskarna hade justerat data för variabler som ålder, diabetes, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom, kön och rökning. De ville försäkra sig om att det var den aktiva behandlingen och inte en av dessa andra möjligen förvirrande variabler som påverkade längden på leukocyttelomererna.
  • Forskarna såg betydligt längre leukocyttelomerlängder i den aktiva behandlingsgruppen hos både de manliga och de kvinnliga studie-deltagarna. Det fanns ingen signifikant skillnad i leukocyttelomernötning mellan könen.
Vilka deltog i delstudien?

Studiedeltagarna i denna KiSel-10-delstudie var svenskar i åldern 70–80 år med låga selennivåer i serum vid studiens start.

Studieperioden som jämförde effekten av kombinerad selen- och Q10-behandling med placebobehandling var 4 år, och med 10 års uppföljningstid.

Forskarna mätte leukocyttelomerlängden vid baslinjen och efter 42 månader.

Slutsats: Behandling med selen och Q10 påverkar telomerlängden.

Forskarna drog slutsatsen att tillskott av selen och Q10 under en 42-månadersperiod är associerat med en bromsning av förkortningen av leukocyttelomerna samt med minskad kardiovaskulär dödlighet (Opstad 2022).

Källor

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

National Human Genome Research Institute. Telomere. 2022. Retrieved from: https://www.genome.gov/genetics-glossary/Telomere.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 intervention prevents telomere attrition, with association to reduced cardiovascular mortality—sub-study of a
randomized clinical trial. Nutrients. 2022;14:3346.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *