Selentillskott och Alzheimers sjukdom

Kliniska studier visar ett tydligt samband mellan Alzheimers sjukdom och låg selenstatus. Lägre selenstatus är associerad med större kognitiv försämring (Aaseth 2016).

I många regioner i Europa och Mellanöstern är selenhalten i jorden låg och därmed blir intaget av selen från livsmedel lägre (Stoffaneller & Morse 2015; Winther 2020).

Kvinna med Alzheimers
Tillräckliga nivåer av selen är avgörande för hjärnans funktion; i själva verket är hjärnan ett av de organ som förses med selen på bekostnad av andra organ och vävnader i tider med lågt selenintag. Selenoprotein P spelar en viktig roll för leveransen av selen till hjärnan och neuronerna. Vissa av glutationperoxidas- och tioredoxin-reduktas-selenoenzymerna är viktiga intracellulära antioxidanter i nervceller och gliaceller i det centrala nervsystemet.

Det dagliga intaget av selen från mat, är i många europeiska länder långt under den mängd som behövs för optimal funktion av viktiga selenoproteiner. Det nödvändiga intaget av selen från mat beräknas vara minst 105 mikrogram per dag (Winther 2020, fig. 2).

Med hjälp av bevis från kliniska studier i olika länder har professor Jan Aaseth och hans kollegor dokumenterat sambandet mellan lägre selenstatus, Alzheimers sjukdom och/eller kognitiv funktionsnedsättning (Aaseth 2016).

Kinesisk studie

I en studie av kineser boende på landsbygden i åldern 65 år eller äldre, var låg selenkoncentration i naglar signifikant associerad med låga kognitiva poäng i fyra av fem tester. Det fanns en anmärkningsvärd dos-responseffekt på kognitiv funktion över selenkvintilerna i studien.

Holländsk studie

Patienter som diagnostiserats med mild Alzheimers hade lägre plasma-selennivåer än friska försökspersoner i samma ålder (82,2 jämfört med 93,2 mikrogram per liter).

Fransk studie

Individer i den lägsta kvartilen av plasmaselenkoncentration (mindre än 75,8 mikrogram per liter) hade 58 procent större sannolikhet att diagnostiseras med kognitiv försämring än individer med en plasmaselenkoncentration på 86,9 mikrogram per liter. I studien var dessutom kognitiv försämring signifikant associerad med graden av minskade plasmaselennivåer under en nioårsperiod.

Italiensk studie

Individer med låga selenkoncentrationer i plasma (mindre än 66,7 mikrogram per liter) hade signifikant lägre prestationsbaserade koordinationspoäng och poäng i Mini Mental Test jämfört med individer med högre (större än 82,3 mikrogram per liter) koncentrationer.

Studier i Brasilien och Turkiet

På samma sätt har studier gjorda i Brasilien och Turkiet visat ett samband mellan låg selenstatus och kognitiv försämring (Aaseth 2016).

Selentillskott och kognitiv funktion

I en utvärdering av 11 studier observerade Pereira et al (2022) följande effekter av selentillskott.

Studier på enbart selen
Studier på selen och andra näringsämnen
  • Förbättring av kognitiva testresultat observerades hos patienter med Alzheimers sjukdom och patienter med mild kognitiv funktionsnedsättning.
  • Pereira et al drog slutsatsen att selentillskott är en bra tilläggsbehandling för patienter med Alzheimers sjukdom och patienter med mild kognitiv funktionsnedsättning (Pereira 2022).

Optimal plasma/serum selenstatus

Optimal funktion av Selenoprotein P och glutationperoxidas-selenoproteiner är nödvändig för skydd mot den typ av kognitiv försämring som kännetecknar Alzheimers sjukdom (Aaseth 2016).

För närvarande är den bästa uppskattningen för optimal plasma/serum selenstatus cirka 125 mikrogram per liter (Winther 2020, fig. 3).

Kombinerat tillskott av selen och coenzym Q10

Det finns ett biologiskt samband mellan selen och coenzym Q10, det finns därför en fördel med att kombinera de två substanserna, om det finns brister inom befolkningen (Alehagen & Aaseth 2015).

Svensk studie

Prof Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen var ledande forskare i KiSel-10-studien.

I en studie, där forskare tillhandahöll en daglig

kombination av 200 mikrogram selen och 200 milligram coenzym Q10 under fyra år till äldre personer med en medelålder på 78 år, observerade forskarna förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och ökad vitalitet jämfört med placebobehandling (Johansson 2015).

I samma studie, KiSel-10-studien, visade behandling med selen och coenzym Q10 minskade nivåer av biomarkörer för inflammation (Alehagen september 2015) och biomarkörer för oxidativ stress (Alehagen november-december 2015).

Slutsats: Selentillskott och Alzheimers sjukdom

Kliniska studier visar att selenstatusen vanligtvis är låg hos patienter som diagnostiserats med kognitiv funktionsnedsättning och Alzheimers sjukdom.

För optimal funktion av selenberoende selenoproteiner behövs ett högre selenintag än vad som är möjligt i selenfattiga regioner som stora delar av Europa och Mellanöstern.

Det finns därför en roll för selen i förebyggande syfte och behandling av Alzheimers sjukdom.

Det finns också en roll för selentillskott för att förebygga utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos äldre patienter med diagnosen mild kognitiv funktionsnedsättning.

Källor

Aaseth J, Alexander J, Bjørklund G, Hestad K, Dusek P, Roos PM, Alehagen U. Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals. 2016 Oct;29(5):827-39.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and Coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. J Trace Elem Med Biol. 2015;31:157-62.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015 Nov-Dec;41(6):443-52.

Johansson P, Dahlström Ö, Dahlström U, Alehagen U. Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and Coenzyme Q10 combined: results from a double blind, placebo-controlled prospective study. J Nutr Health Aging. 2015 Nov;19(9):870-7.

Pereira ME, Souza JV, Galiciolli MEA, Sare F, Vieira GS, Kruk IL, Oliveira CS. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Aug 5;14(15):3205.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *