Selennivåer i serum förutsäger bröstcancerprognos

Forskning gjord i södra Sverige visar att tre biomarkörer i blodet för tillgängligt selen hade ett omvänt samband med dödlighet i bröstcancer. Ju lägre nivåerna av de tre biomarkörerna för selen var, desto högre dödlighet (Demircan 2021).

Breast cancer awareness
Informationskampanj om bröstcancer
En utvärdering av selenstatus vid tidpunkten för bröstcancerdiagnos identifierar patienter med exceptionellt hög risk för dålig prognos. Det är bröstcancer-patienter med låga nivåer av selen, selenoprotein P och glutationperoxidas i blodet.

Biomarkörerna i blodet är:

  • Totalt selen
  • Selenoprotein P
  • Glutationperoxidas 3

Bröstcancerpatienter med blodkoncentrationer av dessa tre selenbiomarkörer i den högsta kvintilen hade signifikant bättre chans att överleva jämfört med patienter vars blodnivåer av dessa substanser låg i den lägsta kvintilen (Demircan 2021).

Bröstcancerpatienter med låg selenstatus enligt dessa tre biomarkörer hade den högsta risken att dö med en total överlevnadssannolikhet på cirka 50 procent efter 8 år. Skillnaden i överlevnad mellan bröstcancerpatienterna i den lägsta selenkvintilen jämfört med bröstcancerpatienter med minst en biomarkör i den högsta kvintilen var särskilt anmärkningsvärd (Demircan 2021).

Slutats: Prognosen för överlevnad baserat på de tre selenrelaterade biomarkörerna överträffade prognosen av överlevnad baserat på erkända tumöregenskaper – histologisk grad, antal involverade lymfkörtlar och tumörstorlek (Demircan 2021).

Sweden Cancerome Analysis Network – Breast Initiative

Sweden Cancerome Analysis Network – Breast Initiative (SCAN-B studien) är en stor prospektiv kohortstudie av patienter från flera deltagande sjukhus. Den primära analysen som sammanfattas i denna artikel baserades på blodprovsdata från 1996 patienter som just fått en ny diagnos av primär invasiv bröstcancer. Blodprovet togs vid diagnostillfället. Forskare analyserade den totala mängden selen, selenoprotein P och glutationperoxidas 3 i serum från blodet från bröstcancerpatienterna (Demircan 2021).

Selen och selenoproteiner

Fakta: Låga koncentrationer av serumselen, selenoprotein P och glutationperoxidas 3 är associerade med en dålig prognos efter en bröstcancerdiagnos (Demircan 2022).

Fakta: Selen är ett spårämne som är livsnödvändigt, först och främst genom aktiviteterna och effekterna av de selenoproteiner som det är en aktiv komponent i. Tillräckligt selenintag och status är nödvändigt för att upprätthålla god hälsa och för att undvika sjukdom. Selenoprotein P är den primära selentransportören i kroppen. Utan tillräckligt med selenoprotein P får inte kroppens vävnader och organ tillräckligt med selen.

Fakta: Glutationperoxidas 3 är en viktig antioxidant. GPx-3 är en medlem av glutationperoxidasfamiljen av selenoenzymer. Det är ett extracellulärt selenoenzym som skyddar cellerna mot oxidativ skada, det vill säga, skador orsakade av fria radikaler. Generellt sett är ett selenintag som optimerar aktiviteten av selenoprotein P tillräckligt för att optimera aktiviteten hos glutationperoxidaserna (Hurst 2010).

Prof Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen har i KiSel-10-studien visat att selentillskott minskade inflammation och oxidativ stress hos svenskar som hade lågt selenintag och låg serumselenstatus.

Fakta: En bra uppskattning är att en selenstatus på 120 mikrogram per liter, mätt i de röda blodkropparna, är nödvändigt för optimal aktivitet av viktiga selenoenzymer (Alehagen 2022).

Fakta: Ett intag av 100–150 mikrogram selen per dag verkar vara nödvändigt för optimalt uttryck av selenoprotein P (Alehagen 2022).

Selenintag i selenfattiga regioner i världen

Selenets betydelse för förloppet av bröstcancer i SCAN-B-studien får betydelse när vi tänker på att kvinnor i Sverige i allmänhet inte får i sig tillräcklig mängd selen i kosten.

I en studie av 688 äldre svenska medborgare bosatta i sydöstra Sverige kunde professor Urban Alehagen och ett team av forskare konstatera att medelkoncentrationen av selen i serum var 67,1 mikrogram per liter, långt under den optimala nivån (Alehagen 2022).

Slutsats: Selenstatus och bröstcancerprognos

Bedömning av serumselen, serumselenoprotein P och serumglutationperoxidas-3-nivåer vid tidpunkten för diagnos kan identifiera bröstcancerpatienter med risk för sämre överlevandsprognos.

Bröstcancerpatienter med låga selen- och selenoprotein-koncentrationer i serum kan svara positivt på selentillskott.

En studie från 2014 har visat att ett tillskott med en selenberikad jästprodukt avsevärt minskade nivåerna av biomarkörer i blodet för oxidativ stress; ett tillskott med ren selenometionin gjorde det inte. Dessa fynd tyder på att selenberikade jästprodukter innehåller andra selenarter än selenometionin som är ansvariga för minskningen av omfattningen av oxidativ skada (Richie 2014).

Källor

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. doi: 10.1007/s00394-022-02876-1. Epub ahead of print.

Demircan K, Bengtsson Y, Sun Q, Schomburg L et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biol. 2021 Nov;47:102145.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, Schomburg L et al. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence. Redox Biology. 2022;53:102346.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, El-Bayoumy K et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *