Selen och strålbehandling för cancerpatienter

Cancerpatienter tenderar att ha lägre selenkoncentrationer i serum jämfört med friska kontroller. Tilläggsbehandling med selentillskott förbättrar skyddet av frisk vävnad hos tumörpatienter som genomgår strålbehandling (Muecke 2018).

Kölnerdomen i Tyskland
15 års erfarenhet av tilläggsbehandling med selentillskott inom strålonkologi i Tyskland har gett en gedigen kunskapsdatabas. Som ett resultat mäter vissa strålningsonkologer patientens selennivåer under behandlingen och kompenserar i fall av selenbrist. Trots det är det viktigt att komma ihåg att selenstatus är en relativt liten bit i det större pusslet av terapeutisk framgång inom strålningsonkologi.

I en genomgång från 2018 av 15 års erfarenhet av selentillskott inom strålningsonkologi rapporterade Muecke et al (2018) om två randomiserade kontrollerade studier. Forskarna observerade positiva effekter av selentillskott och inga negativa effekter hos patienter som genomgick strålbehandling:

 • 81 patienter med livmodercancer
 • 39 patienter med huvud- och halstumörer
Selenbrist hos cancerpatienter

Hos majoriteten av de tumörpatienter (karcinom i livmodern, huvud och hals, lungor, ändtarm eller prostata) som undersöktes fann tyska forskare ett relativt selenunderskott i helblod eller serum (Muecke 2018).

Korrigering av selenbrist hos cancerpatienter

Muecke et al noterade följande resultat av selentillskott i de två behandlingsgrupperna (Muecke 2018).

 • Tilläggsbehandlingen med selentillskott korrigerade framgångsrikt selenbristen hos de analyserade patienterna.
 • Det kompletterande selentillskottet var associerat med minskad strålbehandlingsinducerad diarré i studien av strålbehandlingspatienter med karcinom i livmodern.
 • Överlevnadsdata i de två studierna antydde att selentillskott inte störde de positiva strålningsresultaten.
 • Det kompletterande selenet var associerat med förebyggande av strålningsinducerad ageusia (förlust av smak) och dysfagi (svårigheter att svälja) i studien av patienter med huvud- och halscancer.
 • Forskarna observerade inte några negativa effekter av selentillskott i studierna.
Vad är en selenbrist?

Muecke et al (2018) anser att selenkoncentrationer i helblod på 110–130 mikrogram per liter är det normala referensintervallet.

 • De flesta patienter med de olika tumörerna (huvud och hals, lungor, rektal, livmoder och prostata) hade lägre selennivåer i blodet.
 • Vanligtvis var selenkoncentrationerna i vävnaden förhöjda i karcinomen jämfört med selenkoncentrationerna i områdena som omger karcinomen.
 • Forskarna mätte lägre selenkoncentrationer i prostatavävnaden hos patienter med godartad prostatahyperplasi än i prostatacancervävnaden hos patienter med prostatacancer. Dessutom var koncentrationerna av selen och selenoprotein P i blodet lägre hos patienter med prostatacancer jämfört med friska kontroller.
Slutsats: Tillräcklig selenbehandling hos cancerpatienter som strålbehandlas

Muecke et al (2018) drog slutsatsen att selentillskott gav lovande resultat som tilläggsbehandling vid strålbehandling för tumörpatienter.

 • Forskarna ansåg att selentillskott var ett lovande alternativ för tillräcklig behandling hos patienter med relativ selenbrist.
 • Med tanke på det marginella selenintaget hos många européer kommer majoriteten av cancerpatienter i Europa sannolikt att dra nytta av ett selentillskott.
 • Om rekommenderade doser används före och under strålbehandling är det mycket liten risk för överdosering.
 • 15 års erfarenhet i Tyskland av selentillskott under strålbehandling har gett en solid kunskapsbas för selentillskott före och under strålbehandling hos patienter med låg selenstatus.
Källor

Muecke R, Micke O, Schomburg L, Buentzel J, Kisters K, Adamietz IA. Selenium in radiation oncology—15 years of experiences in Germany. Nutrients. 2018;10:483.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *