Selen skyddar mot kadmiumförgiftning och åderförkalkning

Kadmium som läcker från vattenledningar av järn till dricksvatten kan vara en primär orsak till ökad risk för åderförkalkning – som innebär en tillväxt av plack på insidan av artärväggarna med inflammation som följd. Denna teori för danske kardiologen Anton Dorph-Petersen fram i en avhandling.

Hjärtattack
Kadmium från dricksvatten ackumuleras i kroppen och orsakar skador på cellskiktet på insidan av artärerna, vilket leder till en tillväxt av plack och till ökad risk för åderförkalkning och hjärtinfarkt. Kadmium är en tungmetall som finns i våra åkermarker. Det ansamlas främst i lever och njurar med toxiska effekter på framför allt njurarna. Människor med otillräckliga nivåer av selen och järn samlar på sig mer kadmium och det tar lång tid för kadmium att elimineras från kroppen. Vattenledningar av järn och cigarettrökning är betydande källor till kadmium i kroppen.

Läkaren Dorph-Petersen hävdar att risken för kadmiumtoxicitet är störst i de områden i världen där selenhalten i jordarna och växterna är låga, och i de regioner i världen där intaget av fisk, som innehåller selen, är lågt (Dorph-Petersen 2017).

Kardiologen Dorph-Petersens hypotes har ännu inte verifierats av kliniska prövningar.

Men vi vet dock, enligt en amerikansk studie, där 15 689 personer deltog, att låga nivåer av selen i blodet och högt kadmium i blodet är oberoende riskfaktorer för hjärtsvikt.

Låga selennivåer i blodet och höga kadmiumnivåer i blodet

I den amerikanska undersökningen sågs följande signifikanta samband (Xing 2022):

 • Selennivåer i blodet var omvänt associerade med dödlighet av alla orsaker och kardiovaskulär dödlighet.
 • Kadmiumnivåer i blodet var positivt associerade med dödlighet av alla orsaker och kardiovaskulär dödlighet.
 • Selennivåer i blodet var associerade med en lägre risk för kardiovaskulär dödlighet hos individer med hjärtsvikt.
Kopplingen mellan kadmium och hjärtsjukdom

Under 40 års kardiologisk praktik gjorde läkaren Dorph-Peterson följande observationer, som här presenteras i förkortad form från hans självbiografi 2017:

 • Dorph-Petersen erkänner att stress, rökning, intag av animaliskt fett i kosten (i motsats till fett från havsfisk), höga kolesterolnivåer, för mycket socker i kosten och brist på motion alla är riskfaktorer för hjärtsjukdomar.
 • I större delen av den industrialiserade och urbaniserade världen får vi dricksvattnet via järnrör. Oundvikligen släpper järnrör ut kadmium i dricksvattnet. Studier visar att kadmiumintag är associerat med ökad risk för åderförkalkning (Xing 2022; Zwolak 2020).
 • Problemet med giftigt kadmium i dricksvattnet är värre i de delar av världen som har låg kalciumhalt i vattnet. Med tiden sätter sig kalcium i vattnet på järnrörens väggar och minskar utsläppet av kadmium från järnrören till dricksvattnet. I regioner med lågt kalciuminnehåll i vattnet finns en större förekomst av hjärtsjukdomar. Detta är annars lite kontraproduktivt; man kan förvänta sig att högt kalciuminnehåll i dricksvattnet skulle vara en riskfaktor för hjärtsjukdomar.
 • Giftiga tungmetaller som kadmium och kvicksilver är svåra att eliminera från kroppen när de väl intagits. Det mycket små mängderna kadmium från dricksvattnet ansamlas med åren i kroppen.
 • Andra källor till kadmiumintag är vilda svampar, solrosfrön, linfrö och cigarett-rökning. Det kan vara så att kadmiumhalten i tobak är orsaken till att rökning är förknippat med avsevärt ökad risk för hjärtsjukdomar.
 • Denna gradvisa ansamling av giftigt kadmium i kroppen är en av de främsta orsakerna till åderförkalkning. Verkningsmekanismen verkar vara att kadmium skadar blodkärlens väggar och resulterar i inflammation i blodkärlen.
Selen skyddar mot kadmiumtoxicitet

Vad var det som fick kardiologen Dorph-Petersen att rikta uppmärksamhet mot selen som ett möjligt sätt att förebygga kadmiumförgiftning?

 • Grisuppfödare i Danmark hade problem med åderförkalkning hos djuren. Genom att tillsätta selen i fodret minskade förekomsten av åderförkalkning avsevärt. Dorph-Petersen visste att det finns många likheter mellan grisar och människor när det gäller anatomi och fysiologi, immunförsvar och genetisk sammansättning (Dorph-Petersen 2017).
 • Under 1900-talet i Japan och på Grönland, särskilt innan folket på Grönland började avvika från sina inhemska matvanor för att anta en mer typisk dansk kost, fanns det mycket lägre frekvenser av åderförkalkning än i resten av den industrialiserade och urbaniserade världen. Vad var skillnaden? Japanerna och invånarna på Grönland åt mycket mer havsfisk, och havsfisk innehåller mycket mer selen än andra livsmedel.
 • När människor på Grönland började äta mindre fisk och mer av den danska kosten, ökade deras frekvens av åderförkalkning dramatiskt, den kom nästan ikapp takten i Danmark (Dorph-Petersen 2017).
Selen skyddar genom att binda kadmium

Djurstudier och cellodlingsstudier visar att olika former av selen, till exempel selenit, selenometionin, selenberikad jäst eller selen från linser, kan minska kadmiumtoxicitet i hjärta, lever, njure, mjälte och hjärna. Selen skyddar mot toxiciteten av kadmium främst genom lagring av kadmium i biologiskt inaktiva komplex och/eller genom verkan av selenberoende antioxidantenzymer (Zwolak 2020).

Slutsats: Selen och kadmium och hjärtsjukdomar

Åderförkalkning är den medicinska termen för avlagring av plack – fetter, kolesterol och andra ämnen – på insidan av artärväggarna. Ansamlingen av plack gör att artärerna blir smala, vilket blockerar blodflödet. Om placket spricker uppstår en blodpropp (Mayo Clinic Staff 2023).

Det behövs kliniska prövningar för att koppla samman nivån av kadmium i dricksvatten och förekomsten av åderförkalkning .

Läkaren Dorph-Petersen tycker att Danmark skulle vara ett bra ställe att genomföra sådana studier. I Danmark finns det fortfarande områden i landet där dricksvattnet levereras via järnrör, det finns områden med låg och hög kalciumhalt i dricksvattnet och det finns bra register över dödsorsaker.

Det återstår att se om det finns en signifikant högre förekomst av åderförkalkning i områden med relativt höga kadmiumhalter i dricksvattnet.

Danmark och stora delar av norra Europa och Storbritannien har relativt lågt intag av selen via kosten, cirka 48 mikrogram per dag, samt låga selenkoncentrationer i serum, i genomsnitt cirka 95 mikrogram per liter [Rasmussen 2011].

Källor

Dorph-Petersen A. Et Liv Som Læge. Dronninglund, DK: Queenswood Media Productions, 2017. ISBN: 978-87-91519-75-8.

Rasmussen LB, Schomburg L, Köhrle J, Pedersen IB, Hollenbach B, Hög A, Ovesen L, Perrild H, Laurberg P. Selenium status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine deficiency. Eur J Endocrinol. 2011 Apr;164(4):585-90.

Xing X, Xu M, Yang L, Shao C, Wang Y, Qi M, Niu X, Gao D. Association of selenium and cadmium with heart failure and mortality based on the National Health and Nutrition Examination Survey. J Hum Nutr Diet. 2022 Nov 2. doi: 10.1111/jhn.13107. Epub ahead of print.

Zwolak I. The Role of Selenium in Arsenic and Cadmium Toxicity: an Updated Review of Scientific Literature. Biol Trace Elem Res. 2020 Jan;193(1):44-63.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *