Selen och systemisk oxidativ stress

Oxidativ stress. En ny studie visar att selentillskott tillsammans med coenzym Q10-tillskott minskar nivåerna av systemisk oxidativ stress i kroppen. I studien är minskningen av systemisk oxidativ stress signifikant associerad med en minskning av risken för dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar (Dunning & Alehagen 2023).

Prof. Urban Alehagen
Prof. Urban Alehagen, lead researcher on the KiSel-10 Study, the study that has shown that combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and inflam-mation levels, improves heart function, and reduces the risk of cardio-vascular disease mortality.

Oxidativ stress: En obalans av skadliga fria radikaler gentemot skyddande antioxidanter leder till oxidativ skada på DNA, lipider och proteiner i kroppen och till en störning av redoxsignaleringsprocesser i cellerna (Dunning & Alehagen 2023).

I en delanalys av KiSel-10-studien från 2023 undersökte professor Urban Alehagen och hans forskarkollegor nivån av fria tioler i serumet från äldre studiedeltagare som tog 200 mikrogram selen och 200 milligram Q10 dagligen i 48 månader (Dunning & Alehagen 2023).

Att notera: Tioler är svavelhaltiga organiska föreningar med formeln R-SH där R står för valfri kolvätegrupp.

  • Lägre fria tiolnivåer i serum är associerat med avsevärt ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet av alla orsaker.
  • Högre nivåer av fria tiolkoncentrationer i serum är associerat med betydligt lägre risk för hjärtsvikt och betydligt gynnsammare hjärtsjukdomsutfall.

I en tidigare observationsstudie visade Abdulle et al att nivån av fria serumtioler signifikant förutspådde risken för kardiovaskulära sjukdomar och risken för dödlighet av alla orsaker. Dessa resultat är viktiga eftersom fria serumtioler är känsliga för terapeutisk intervention (Abdulle 2020).

Q10 och selen minskar systemisk oxidativ stress

Efter 48 månader med en kombination av ett selen- och Q10-tillskott eller med matchande placebo, var det signifikant ökade nivåer av fria tioler i serum i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Detta var ett tecken på minskad systemisk oxidativ stress (Dunning & Alehagen 2023).

Ett kombinerat Q10- och selentillskott är en effektiv terapi för modulering av systemisk oxidativ stress.

Högre nivåer av fria tioler är associerad med minskad risk för dödsfall i hjärtsjukdom

Särskilt intressant var upptäckten att de ökade nivåerna av fria tioler i blodcirkulationen var associerade med en signifikant minskning av risken för hjärt- och kärlsjukdomsrelaterad dödlighet (Dunning & Alehagen 2023).

Tio år efter starten av den fyra år långa studien av selen- och Q10-tillskottet hade 128 deltagare dött på grund av en negativ kardiovaskulär händelse. Den överlägset högsta frekvensen av hjärt- och kärlsjukdomsassocierad dödlighet – 40 procent – hade inträffat i den lägsta kvartilen av fria tiolkoncentrationer vid baslinjen (Dunning & Alehagen 2023)

Den ökade risken för dödsfall i hjärtsjukdom var associerad med de lägre serumnivåerna av fria tioler även efter att forskarna hade kontrollerat för förväxlingsfaktorer som ålder, förmaksflimmer, diabetes, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och kön (Dunning & Alehagen 2023).

Slutsats: Selen och Q10 och hjärthälsa
  • Systemisk oxidativ stress reduceras hos äldre personer med tillräcklig tillgång på selen och Q10. Denna studie av fria tiolkoncentrationer i serum bekräftar vikten av ett kombinerat tillskott för äldre personer med låg selen- och Q10-status (Dunning & Alehagen 2023).
  • Att kombinera selen och Q10 är en säker, effektiv och prisvärd behandling för att minska systemisk oxidativ stress och för att minska risken för biverkningar av hjärt-kärlsjukdomar (Dunning & Alehagen 2023).
Källor

Abdulle AE, Bourgonje AR, Kieneker LM, Koning AM, la Bastide-van Gemert S, Bulthuis MLC, Dijkstra G, Faber KN, Dullaart RPF, Bakker SJL, Gans ROB, Gansevoort RT, Mulder DJ, Pasch A, van Goor H. Serum free thiols predict cardiovascular events and all-cause mortality in the general population: a prospective cohort study. BMC Med. 2020 May 27;18(1):130.

Dunning BJ, Bourgonje AR, Bulthuis ML, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, van Goor H, Alehagen U. Selenium and coenzyme Q10 improve the systemic redox status while reducing cardiovascular mortality in elderly population-based individuals. Free Radical Biology and Medicine. 2023; volume page.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *