Selentillskott och infertilitet hos män

Kliniska studier visar att ett dagligt tillskott med selen kan förbättra fertiliteten hos män (Moslemi et al.; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.).

Stork bringing baby
Spermiemotilitet är en parameter för spermieanalys som används för att utvärdera spermiernas förmåga att röra sig framåt. Dålig spermierörlighet är förknippad med minskad manlig fertilitet. Tillräcklig serum-selenstatus (högre än 90–100 mikrogram per liter) är associerad med förbättrad spermiekvalitet och förbättrad spermierörlighet.
Selentillskott till män i Iran 2009

I en studie gjord 2009, som varade i 26 veckor, tilldelades forskare i Teheran slumpmässigt infertila män, med en medelålder på 31 år, och i intervallet 25–48 år, till följande grupper (Safarinejad & Safarinejad):

 1. Selentillskottsgruppen (deltagare = 116; dosering = 200 mikrogram per dag)
 2. N-acetyl-cystein-gruppen (deltagare = 118; dos = 600 mikrogram per dag)
 3. Selentillskottsgrupp (deltagare = 116; dos = 200 mikrogram per dag) plus N-acetyl-cysteingruppen (dos = 600 mikrogram per dag)
 4. Placebogruppen (deltagare = 118)
Resultat av den iranska selenstudien 2009:
 • Alla spermieparametrar förbättrades signifikant med selenbehandlingen och med N-acetyl-cysteinbehandlingen.
 • Behandlingen av selen plus N-acetyl-cystein resulterade i gynnsamma effekter.
 • Det fanns ett signifikant positiv orsakssamband mellan plasmakoncentrationerna av selen och N-acetyl-cystein och spermieparametrar.
 • Det fanns ett starkt orsakssamband mellan summan av selen- och N-acetyl-cystein koncentrationen och den genomsnittliga spermiekoncentrationen, spermierörligheten och andelen normal spermiemorfologi.
Selentillskott till män i Iran 2011

En öppen studie samlade 690 infertila män, med en medelålder på 28,5 år, i intervallet 20–45 år. Männen fick ett dagligt selentillskott (200 mikrogram) tillsammans med ett dagligt syntetiskt vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dagar. Forskarna drog slutsatsen att tillskott med selen och vitamin E förbättrar spermiekvaliteten och har positiva effekter på spermierörligheten (Moslemi et al.).

Resultat av den iranska selenstudien 2011
 • Kombinationen av selen och vitamin E var associerad med en signifikant ökning av genomsnittlig spermierörlighet mätt från baslinjen.
 • Kombinationen av selen och vitamin E var associerad med en liten men statistiskt signifikant ökning av den normala spermiemorfologin mätt från baslinjen.
Pregnant couple
Svårigheter att bli gravida inträffar uppskattningsvis för 48 miljoner par över hela världen, vilket är cirka 15 procent av alla par. För 20–30 procent av alla infertilitetsfall hittar man förklaringen hos männen, och manliga fertilitetsproblem beräknas uppgå till totalt 50 procent (Agarwal et al.)
Selentillskott till män i Skottland 1998

I en studie utförd i Glasgow Royal Infirmary delades 64 män, med en medelålder på 33 år, slumpmässigt in i en av dessa tre testgrupper (Scott et al.) och fick:

 1. Dagligt selentillskott på 100 mikrogram
 2. Dagligt selentillskott på 100 mikrogram plus 1 milligram A-vitamin, 10 milligram C-vitamin och 15 milligram E-vitamin
 3. Dagligt placebotillskott
Resultat av selenstudien från Skottland 1998:
U-formad kurva relaterar selenstatus till hälsofördelar

Professor Margaret P. Rayman, vid universitetet i Surrey, har i en betydande artikel från 2012, som publicerades i The Lancet, föreslagit att selenstatus i intervallet mellan cirka 100–170 mikrogram per liter sannolikt ger hälsofördelar (Rayman, 2012, figur 3, sidan 4).

Bästa formen av selenstillskott

En jämförande studie från 2014 har visat att organiskt selenjäst med högt innehåll av selen ger signifikant skydd mot oxidativ stress, men det gör inte ett tillskott med enbart selenometionin. Den selenberikade selenjästprodukten innehåller selentyper utöver bara selenometionin och det verkar ge de gynnsamma effekterna (Richie et al.).

Slutsatser
Källor

Agarwal A, Mulgund A, Hamada A, Chyatte MR. A unique view on male infertility around the globe. Reprod Biol Endocrinol. 2015;13:37.

Mintziori G, Mousiolis A, Duntas LH, Goulis DG. Evidence for a manifold role of selenium in infertility. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):55-59.

Moslemi MK, Tavanbakhsh S. Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate. Int J Gen Med. 2011;4:99-104.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Safarinejad MR, Safarinejad S. Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men: a double-blind, placebo controlled, randomized study. J Urol. 2009;81(2):741-51.

Scott R, MacPherson A, Yates RW, Hussain B, Dixon J. The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility. Br J Urol. 1998 Jul;82(1):76-80.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *