Risk för selen och hjärtsvikt

Kardiologer vid universitetet i Groningen i Nederländerna har publicerat en omfattande genomgång av den samlade kunskapen om selenbrist och selenoproteinets roll hos hjärtsviktspatienter (Al-Mubarak 2021).

Cardiologist
Hjärtsvikt är en form av hjärtsjukdom som leder till svårare sjukdomstillstånd och dödlighet – och som blir allt vanligare. Det finns siffror som visar att det finns mer än 26 miljoner patienter med hjärtsvikt i världen. Suboptimala (otillräckliga) selenintag och selenstatus påverkar hjärtmuskelns funktion negativt.

Nyckelpunkterna i deras granskning är följande:

  • Selen är ett viktigt mikronäringsämne. Det ingår i 25 olika selenoproteiner som har många biologiska funktioner i kroppen.
  • Suboptimalt (otillräckligt) selenintag och selenstatus leder till försämrad cellulär syntes av selenoproteiner och till nedsatt funktion av selenoproteinerna, vilket kan förvärra oxidativ stress och inflammation. Dessa tillstånd är förknippade med svårare hjärtsvikt.
  • 70 procent av patienterna som diagnostiserats med hjärtsvikt har suboptimala selennivåer i serum (under 100 mikrogram per liter).
  • Hjärtsviktspatienter med suboptimala serumkoncentrationer av selen har lägre träningskapacitet, lägre livskvalitet och en sämre prognos än hjärtsviktpatienter med serumkoncentrationer över 100 mikrogram per liter.
  • Effekten av selentillskott, i kliniska prövningar av patienter med hjärtsvikt, har visat förbättrade kliniska symtom: Förbättringar i New York Heart Associations funktionsklass, i vänster ventrikulär ejektionsfraktion (nedsatt pumpförmåga) och i lipidprofilen.
Selenbrist och hjärtsvikt
Observationsstudier av selenkoncentration och hjärtsvikt

Tre metaanalyser har visat att det finns ett samband mellan selenstatus och risken för hjärtsjukdom:

Studier av selentillskott – KiSel-10-studien

Den mest intressanta kliniska studien är KiSel-10-studien där äldre personer, med en medelålder på 78 år, som hade låg selenstatus (genomsnittlig baslinjestatus: 67,1 mikrogram per liter), behandlades dagligen i fyra år med en kombination av 200 mikrogram av en organisk högselenjästberedning och 200 mikrogram coenzym Q10.

Studier av selentillskott och hjärtsvikt

Två randomiserade kontrollerade studier utförda med små prover från hjärtsviktspatienter är av intresse:

Information att ta till sig: Selenstatus och hjärtsjukdom
  • Det finns bevis för att det kan finnas ett U-format samband mellan selenstatus och hälsa med en optimal serum/plasmaselenstatus i intervallet 100–170 mikrogram per liter (Rayman 2012).
  • De flesta patienter med hjärtsvikt har serumselennivåer under 100 mikrogram per liter, så tillskott med selen är mycket lovande vid behandling av hjärtsvikt.
  • Selen i selenoproteiner kan ge positiva hälsoeffekter på hjärtat, både lokalt i hjärtmuskelvävnaden och systematiskt.
  • Selenoproteiner kan hjälpa till att återställa hjärtfunktionen genom flera mekanismer, inklusive 1) att upprätthålla hälsosamma mitokondrier, 2) att minska oxidativ stress, 3) ha en antiinflammatorisk effekt, 4) att förbättra immunsystemets funktion och 5) att minska endoplasmatisk retikulum stress.
  • En studie vid Penn State Universitetet har visat att tillskott med en organisk selenjäst är förknippat med signifikanta minskningar av biomarkörer för oxidativ stress medan ett 100-procentigt selenometionin-tillskott inte visade liknande minskningar, vilket tyder på att andra selentyper än selenometionin står för minskningen i oxidativ stress (Richie 2014).
Sources

Al-Mubarak, A.A., van der Meer, P. & Bomer, N. Selenium, selenoproteins, and heart failure: current knowledge and future perspective. Curr Heart Fail Rep (2021). https://doi.org/10.1007/s11897-021-00511-4.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and Coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status. a secondary analysis of a randomised clinical trial. PLoS One. 2016;11(7):e0157541.

Alehagen U, Johansson P, Bjornstedt M, Rosen A, Dahlstrom U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013;167(5):1860–6.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, et al. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020;22(8):1415–23.

Flores-Mateo G, Navas-Acien A, Pastor-Barriuso R, Guallar E.
Selenium and coronary heart disease: a meta-analysis. Am J Clin
Nutr. 2006;84(4):762–73.

Garakyaraghi M, Bahrami P, Sadeghi M, Rabiei K. Combination
effects of selenium and coenzyme Q10 on left ventricular systolic
function in patients with heart failure. Iran Heart J. 2015;15(4):6–
12.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ,
et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized,
double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr.
2010;91(4):923–31.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, et al. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;1–10.

Loscalzo J. Keshan disease, selenium deficiency, and the selenoproteome. Longo DL, editor. N Engl J Med. 2014;370(18):1756–60.

Raygan F, Behnejad M, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Mansournia MA, Karamali F, et al. Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2018;120(1):33–40.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379(9822):1256–68.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Zhang X, Liu C, Guo J, Song Y. Selenium status and cardiovascular
diseases: meta-analysis of prospective observational studies
and randomized controlled trials. Eur J Clin Nutr. 2016;70(2):
162–9.

Zhou, H., Wang, T., Li, Q. et al. Prevention of Keshan Disease by selenium supplementation: a systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res 186, 98–105 (2018).

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *