Selenstatus och infertilitet hos män

Storck bringing baby
Utan optimal selenstatus kan storken inte leverera barnen. Selentillskott kan förbättra fertiliteten hos män genom att skydda omogna spermier och förbättra spermierörligheten.

Cirka 50 procent av problemen hos par som inte kan bli gravida orsakas av manlig infertilitet. Cirka två procent av alla män har en spermiekvalitet under önskvärd nivå (Kumar och Singh 2015):

• låg spermiekoncentration
• dålig spermierörlighet
• spermaceller med onormal morfologi
• eller olika kombinationer av båda

Selenstatus och infertilitet hos män

Selenets roll i manlig infertilitet har inte kunnat förklaras helt och fullt. Vissa data visar dock att selen spelar en roll i att skydda spermaceller mot oxidativ stress (Buhling 2019).

I synnerhet är selenoproteinerna, glutationperoxidas GPx4 och selenoprotein P väsentliga i processen för spermiernas utveckling och den manliga fertiliteten (Rayman 2012).

  • I testiklarna skyddar GPx4-selenoproteinerna omogna spermatozoceller mot oxidativ skada.
  • GPx4-selenoproteiner är också viktiga för god spermierörlighet.
  • Selenoprotein P levererar selen till testiklarna.

Selen är ett spårämne som är viktigt för många processer i människokroppen. Selen är integrerad i enzymer som fungerar som antioxidanter. Balansen mellan skyddande antioxidanter och skadliga fria radikaler i cellerna spelar en avgörande roll i förebyggandet av sjukdomar (Rayman 2002).

Vetenskapliga bevis från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

En panel som utvärderade vetenskapliga bevis av EU:s hälsopåståenden för näringsämnen drog denna slutsats om selen: ”Ett orsakssamband har fastställts mellan kostintag av selen och skydd av DNA, proteiner och lipider från oxidativ skada, normal funktion av immunsystemet, normal sköldkörtelfunktion och normal spermatogenes ” (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 2009).

Metaanalyser – studier av infertilitet hos män och selentillskott

En metaanalys från 2019 visade att när infertila män fick selentillskott med doserna, 100 mikrogram per dag och 200 mikrogram per dag förknippades det med en signifikant förbättring av spermaparametrar (Buhling 2019).

En metaanalys från 2018 visade att selentillskott är förknippat med signifikanta förbättringar av den totala spermiekoncentrationen, spermiernas totala rörlighet och spermiemorfologin (Salas-Huetos 2018).

Utvalda studier på infertilitet hos män och selentillskott

I en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie där infertila män med idiopatisk oligiospermi medverkade, gavs männen i den behandlande gruppen ett selentillskott (200 mikrogram/dag) samt N-acetylcystein (600 milligram/dag). Efter 26 veckor av den aktiva behandlingen sågs en signifikant ökning av antalet spermier och spermierörligheten (Safarinejad 2009).

I en 3 månader lång randomiserad öppen studie deltog 28 män som gavs 225 mikrogram selen och 400 milligram vitamin E per dag. I studien tillkom ytterligare 26 patienter som gavs en vitamin B-behandling som bestod av 750 milligram vitamin B1, 750 milligram vitamin B6 och 3 milligram vitamin B12. Tillskotten togs tre gånger per dag och dagsdosen innehöll totalt 4,5 gram.

I motsats till B-vitamintillskott gav kombinationen med selen- och vitamin E en signifikant minskning av spermiernas koncentration av malondialdehyd (en biomarkör för lipidperoxidering) och en förbättring av spermierörligheten. Resultaten bekräftar de skyddande och fördelaktiga effekterna av vitamin E och selen på spermakvaliteten (Keskes-Ammar 2003).

I en studie från 2011 fick 690 infertila män med idiopatisk asthenteratozoospermie ett dagligt selentillskott (200 μg) i kombination med vitamin E (400 enheter) i minst 100 dagar. Resultaten av studien visade 52,6 procent (362 fall) fick en total förbättring av spermierörlighet och/eller morfologi. 10,8 procent (75 fall) blev spontant gravida jämfört med ingen behandling alls. 253 män (36,6 procent) fick inget svar på den kombinerade behandlingen efter 14 veckor. Forskarna drog slutsatsen att selen och E-vitamin kan förbättra spermakvaliteten och ha fördelaktiga och skyddande effekter, särskilt på spermierörligheten (Moslemi 2011).

I två studier, som genomfördes i Skottland, fastställdes betydelsen av selen för mäns fertilitet. I den första studien ökade rörligheten hos spermierna hos män med nedsatt spermiekvalitet som gavs ett tillskott med selen (Macpherson 1993). I en liknande, dubbelblind studie där 69 infertila män fick selentillskott tillsammans med små mängder vitaminer, bekräftades effekten av selen på spermiernas rörlighet. I selengruppen blev 11 procent av deltagarna pappor jämfört med ingen i placebogruppen (Scott 1998).

Slutsats: Selen och manlig infertilitet

  • Tillräckliga selennivåer är viktigt för mäns fertilitet.
  • Flera studier har undersökt verkningsmekanismen för selen och selenoproteiner i mäns fortplantningsförmåga.
  • Oxidativ stress har identifierats som en nyckelorsak till manlig infertilitet.
  • Selenenzymet glutationperoxidas (GPx-4) spelar en viktig roll vid reglering av spermaproduktionen.

Källor

Buhling K, Schumacher A, Eulenburg CZ, Laakmann E: Influence of oral vitamin and mineral supplementation on male infertility: a meta-analysis and systematic review.; Reprod Biomed Online 2019 39 269-279.

European Food Safety Authority: Scientific Opinion on the Substantiation of Health Claims related to Selenium.; EFSA Journal 2009 1220.

Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, et al.: Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men.; Arch Androl 2003 49 83-94.

Kumar N & Singh AK. 2015. Trends of male factor infertility, an important cause of infertility: A review of literature. J Hum Reprod Sci. 2015 Oct-Dec; 8(4): 191–196.

Macpherson A, Scott R, Yates R: The effect of selenium supplementation in sub-fertile males (abstract); 8th Intl.Conf. on Trace Element Metabolism in Man and Animals. 1993.

Moslemi MK, Tavanbaksh S: Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate; Int J Gen Med 2011 99-104.

Rayman MP: Selenium and human health.; Lancet 2012 379 9822 1256-68.

Rayman MP: The argument for increasing selenium intake.; Proc Nutr Soc 2002 61 203-15.

Safarinejad MR, Safarinejad S: Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men; J Urol 2009 181 741-51.

Salas-Huetos A, Rosique-Esteban N, Becerra-Tomas N, Vizmanos B: TheEffect of nutrients and dietary supplements on sperm quality parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.; Adv Nutr 2018 833-848.

Scott R, MacPherson A, Yates RW, Hussain B, et al.: The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility.; Br J Urol 1998 82 76-80.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *