Selen: Skydd mot virus och bakterier

Mask
Att ändra beteende hjälper till att skydda oss mot virusinfektioner. Till exempel att bära ett munskydd, tvätta händerna med tvål och vatten eller att använda handsprit. Att hålla avståndet till andra med minst en meter, att undvika trånga platser, att inte vidröra ögon, näsa och mun. Att nysa eller hosta med en böjd armbåge eller med en näsduk och att isolera sig vid symtom. Men det är lika viktigt att se till att vi har ett optimalt selenintag och en optimal selennivå. Selen stärker immunförsvaret och skyddar mot virus- och bakterieinfektioner.

I en granskning av forskningslitteratur, som gjordes 2015, ger selenforskarna Holger Steinbrenner och Helmut Sies från Heinrich-Heine universitetet i Düsseldorf, Tyskland, en översikt av selennivå och selentillskott och dess effekt vid infektions-sjukdomar orsakade av virus (till exempel HIV, influensa A-virus, hepatit C-virus, poliovirus, West Nile-virus) och bakterier (till exempel M. tuberculosis, Helicobacter pylori) (Steinbrenner 2015).

 • Bristande intag och nivåer av det essentiella spårämnet selen är associerat med virus- och bakterieinfektioner.
 • Avsaknaden av tillräcklig selennivå kan göra att godartade stammar av coxsackie-virus och influensavirus muteras till mycket kraftfulla stammar.
 • Näringstillskott med selen vars syfte är att öka selennivån verkar ge hälsofördelar för patienter som lider av vissa virussjukdomar, särskilt patienter med HIV- och influensa A-virus.
 • Multivitamintillskott som också innehåller selen, har visat sig förbättra flera kliniska faktorer och faktorer kopplade till livsstil hos patienter som är smittade med HIV och bakterien, Mycobacterium tuberculosis.
 • Selennivån kan påverka funktionen hos celler i både det adaptiva och medfödda immunförsvaret.
 • Intag av selentillskott är associerade med ökad spridning och differentiering av icke aktiverade CD4-positiva T-lymfocyter mot T-hjälparcell 1, vilket stöder det akuta cellulära immunsvaret.
 • På liknande sätt är extra intag av selen associerat med riktningen av makrofager av M2-typen, vilket motverkar en överdriven aktivering av immunsystemet med en resulterande värdvävnadsskada.
 • Data från epidemiologiska studier samt interventionsstudier, där selen tagits som ensamt tillskott eller i kombination med andra mikronäringsämnen, har visat att selennivå och selenintag påverkar immunsystemets funktioner.

Selenstatus och selenintag

I selenforskaren Margaret P. Raymans granskande artikel från 2012, som publicerades i The Lancet, påpekar hon att selenintagetet i Europa ligger i genomsnitt på 40 mikrogram per dag. Att jämföra med 93 mikrogram per dag för kvinnor och 134 mikrogram per dag för män i USA. Ett kosttillskott kan ge ytterligare 50–200 mikrogram selen per dag (Rayman 2012).

Steinbrenner och Sies rapporterar att den tolererbara övre intagsnivån är 300–450 mikrogram selen per dag. De påpekar att personer som tar en daglig multivitamin- och mineraltablett bör vara medvetna om selenhalten i den tabletten.

I en studie från 2010, som gjordes för att fastställa det optimala selenintaget, rapporterade Hurst et al. att friska män och kvinnor i åldrarna 50 till 64 år som bodde i Storbritannien hade en genomsnittlig plasmakoncentration av selen på 95,7 +/- 11,5 mikrogram per liter.

 • Tio veckors tillskott med 50 mikrogram selenberikad selenjäst ökade plasmakoncentrationen av selen till 118,3 +/- 13,1 mikrogram per liter.
 • Tio veckors tillskott med 100 mikrogram selenberikad selenjäst ökade plasmakoncentrationen av selen till 152,0 +/- 24,3 mikrogram per liter.
 • Tio veckors tillskott med 200 mikrogram selenberikad selenjäst ökade plasmakoncentrationen av selen till 177,4 +/- 26,3 mikrogram per liter.

I professor Raymans artikel från 2012 och i figur 3 indikeras det att effekten av selennivån på hälsa och sjukdom kan ses som en U-formad kurva. Hennes graf visar att den optimala serumselennivån –som minskar dödligheten oavsett orsak – ligger mellan cirka 110 mikrogram per liter och 170 mikrogram per liter (Rayman 2012).

Bästa formen av selentillskott

I en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie från 2014 visade forskare från Penn State University att selenberikad selenjäst, men inte selenometionin-tillskott, är signifikant associerade med en minskning av biomarkörer för oxidativ stress hos friska män. Resultat tyder på att det finns andra föreningar innehållande selen än selenometionin som står för minskningen av oxidativ stress (Richie 2014). Resultatet är särskilt spännande eftersom tidigare kliniska studier har antytt att selenberikad selenjäst, men inte selenometionin‚ kan vara effektivt för att minska risken för prostatacancer.

Information att ta till sig: Selen och immunsystemet

 • Tillräcklig selennivå är nödvändigt för att skydda immunsystemet mot virus- och bakterieinfektioner.
 • Det finns regionala skillnader i tillgängligheten av selen i kosten.
 • Ett selenintag som är tillräckligt för att uppnå och bibehålla en serumselenstatus ligger mellan cirka 110 och 170 mikrogram per liter. Det är möjligt att testa sin selenstatus.
 • Selenberikade selenjästtillskott som innehåller så många som 20 olika selenarter verkar vara ett bättre val än selenometionin-tillskott med en selenart.

Källor

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ. Establishing Optimal Selenium Status: Results of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; Am J Clin Nutr 2010; 91: 923-31.

Rayman MP. Selenium and Human Health. Lancet 2012; 379: 1256-68.

Richie JP, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, & Berg A. Comparative Effects of Two Different Forms of Selenium on Oxidative Stress Biomarkers in Healthy Men: A Randomized Clinical Trial. Cancer Prev Res (Phila) 2014; 7: 796-804.

Steinbrenner H, Al-Quraishy S, Dkhil MA, Wunderlich F. & Sies H. Dietary Selenium in Adjuvant Therapy of Viral and Bacterial Infections. Adv Nutr 2015; 6:73–82.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *