Selen – nödvändigt för en god hälsa

Gerhard N. Schrauzer
Dr Gerhard N. Schrauzer (1933-2014) var chef för Biological Space Element Research Institute i San Diego samt grundare och chefredaktör för tidningen Biological Trace Element Research. Han var en pionjär inom studier av selen och dess biologiska funktioner. Han var också en av de första forskarna som insåg att selen har positiva effekter på människor och djurs hälsa.

Citat: ”Plocka nästan vilken cell som helst från din kropp, och den kommer att ha en miljon eller fler selenatomer i sig, fast fram tills alldeles nyligen hade ingen någon som helst aning om vad de var där för. Nu vet vi att selen bildar två vitala enzymer, vars brist på har kopplats till högt blodtryck, artrit, anemi, vissa cancerformer, och till och med eventuellt minskat antal spermier. Så det är tydligt att det är en bra idé att ha selen i kroppen (selen hittas särskilt i nötter, fullkornsbröd och fisk), men samtidigt, om du tar för mycket, kan du omedelbart förgifta din lever. Och som med mycket annat i livet kan det vara svårt att hitta rätt balans. ” Slut citat.

Ovanstående rader är citat hämtade från Bill Brysons bok, The Body: A Guide for Occupants. ISBN-13: 978-0385539302. Jag kan starkt rekommendera boken. Bryson använder engelska språket på ett sätt som gör det till ett rent nöje att läsa. Det är en bok som är full av fakta och samband. Du kanske redan känner till honom och hans tidigare bok om vetenskap och teknik, The Short History of Almost Everything.

Selen, selenenzymer och god hälsa

Om du vill ha en snabb och grundläggande information om mikronäringsämnet selen kan du besöka Linus Paulings Institut – Micronutrient Information Center. Där hittar du följande basfakta om selen:

 • De kemiska formerna och halterna av selen i växtbaserade livsmedel varierar beroende på selenhalten i jorden. Det finns stora variationer i selennivåerna i olika länder och regioner runt om världen. Selenintaget från mat är relativt högt i exempelvis Kanada, Japan, USA och Venezuela medan det är mycket lägre i Europa, särskilt i norra och östra Europa. Kina har regioner som kännetecknas av selenbrist och andra regioner som har ett överskott av selen (Rayman 2012).
 • För ungdomar och vuxna är den acceptabla övre nivån av selenintag från både mat och kosttillskott 400 mikrogram per dag. I USA är vuxnas genomsnittliga selenintag uppskattat till cirka 100 mikrogram per dag. Där finns det dock stora variationer i selenhalten i livsmedel. Att jämföra med det genomsnittliga dagsintaget av selen från livsmedel i Storbritannien och Skandinavien som ligger på cirka 50 mikrogram (Hurst 2010; Larsen 2002).
 • Spårämnet selen och dess biologiska funktioner sker främst genom att selen integrerats med aminosyran selenocystein.
 • Selenocystein är en komponent i 25 identifierade selenoproteiner.
 • Vi människor behöver ett tillräckligt selenintag för att selenoproteinerna ska fungera.

Selenenzymer: De mest studerade och viktigaste selenoproteinerna

 • Glutationperoxidaser: GPx-enzymerna är huvudsakligen viktiga som antioxidanter som neutraliserar väteperoxid och lipidhydroperoxider (Rayman 2012).
 • Jodtyronin deiodinaser: Selenenzymerna är involverade i produktionen av aktivt sköldkörtelhormon T3 (Rayman 2012).
 • Tioredoxinreduktaser: Bland annat reducerar Trx-R-1 den oxiderade Q10-formen – ubiquinon – till den reducerade formen ubiquinol, och återbildar därmed antioxidantformen och skyddar cellerna från oxidativ stress (Nordman 2003).
 • Selenoprotein P: SEPP:s huvudsakliga funktion är att transportera och leverera selen i kroppen; den har också vissa antioxidantfunktioner (Rayman 2012).

Selen och typ 2-diabetes: Beviset

I en intervju med Dr. Richard Passwater 2013 påpekade Dr. Gerhard N. Schrauzer att ett påstående om selen och diabetes, som gjordes 2007, fick dåligt stöd och baserades på forskningsresultat som tycktes indikera att diabetiker har plasmanivåer av selen som tenderar att vara högre än plasmanivåerna av selen hos friska människor (Passwater 2013).

Dr Schrauzer förklarade dock att sambandet mellan selennivåer och risken för diabetes var resultatet av sjukdomsrelaterade förändringar i diabetikernas plasmaproteiner, och inte resultatet av att selen påstås ha orsakat diabetes. Dr Schrauzer uppmärksammade nyare forskningsresultat från 2010 som visade att selen faktiskt kan skydda mot utveckling av diabetes (Passwater 2013).

Dr Passwater påpekade att regioner i världen med högre selenintag också tenderar att ha lägre förekomst av typ 2-diabetes (Passwater 2013).

Information att ta med: Varför vi behöver ett tillräckligt selenintag

I en intervju 2010 med doktor Passwater poängterade doktor Schrauzer följande: (Passwater 2010):

 • Selenjästpreparat fördubblar nästan de naturliga källorna till selen i vår mat. Selenberikad jäst är det bästa tillskottet.
 • För att selenstillskott ska ge en effektiv minskning av cancerrisken bör ett intag av tillskottet starta tidigt i vuxenlivet och det bör fortsätta under hela livet.
 • De cancerskyddande egenskaperna hos selen undermineras genom exponering för arsenik, kadmium, bly och kvicksilver. Vi måste begränsa vår exponering för dessa element i maten, dricksvattnet och miljön.

Källor

Akbaraly TN, Arnaud J, Rayman MP, et al. Plasma selenium and risk of dysglycemia in an elderly French population: results from the prospective Epidemiology of Vascular Ageing Study. Nutr Metab (Lond). 2010;7:21.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010;91(4):923-931.

Jacobs ET, Lance P, Mandarino LJ, et al. Selenium supplementation and insulin resistance in a randomized, clinical trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019;7(1):e000613. Published 2019 Feb 7.

Kim J, Chung HS, Choi MK, et al. Association between Serum Selenium Level and the Presence of Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis of Observational Studies. Diabetes Metab J. 2019;43(4):447-460.

Klein EA, Thompson IM Jr, Tangen CM, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2011;306(14):1549-1556.

Kohler LN, Foote J, Kelley CP, et al. Selenium and Type 2 Diabetes: Systematic Review. Nutrients. 2018;10(12):1924.

Kornhauser C, Garcia-Ramirez JR, Wrobel K, Pérez-Luque EL, Garay-Sevilla ME, Wrobel K. Serum selenium and glutathione peroxidase concentrations in type 2 diabetes mellitus patients. Prim Care Diabetes. 2008;2(2):81-85.

Larsen EH, Andersen NL, Møller A, Petersen A, Mortensen GK, Petersen J. Monitoring the content and intake of trace elements from food in Denmark. Food Addit Contam. 2002;19(1):33-46.

Mao S, Zhang A, Huang S. Selenium supplementation and the risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrine. 2014;47(3):758-763.

Passwater R.A. Selenium and Human Health: An Interview with Gerhard Schrauzer, Ph.D. WholeFoods. 2013. Retrieved from http://www.drpasswater.com/nutrition_library/SeleniumHumanHealth.html.

Passwater RA. New FDA Qualified Health Claims for Selenium: An Interview with Gerhard Schrauzer. WholeFoods. Retrieved from https://wholefoodsmagazine.com/columns/vitamin-connection/new-fda-qualified-health-claims-selenium/.

Puchau B, Zulet MA, González de Echávarri A, Navarro-Blasco I, Martínez JA. Selenium intake reduces serum C3, an early marker of metabolic syndrome manifestations, in healthy young adults. Eur J Clin Nutr. 2009;63(7):858-864.

Rayman MP. Selenium and Human Health. Lancet. 2012;379(9822):1256-1268.

Thompson PA, Ashbeck EL, Roe DJ, et al. Selenium Supplementation for Prevention of Colorectal Adenomas and Risk of Associated Type 2 Diabetes. J Natl Cancer Inst. 2016;108(12):djw152. Published 2016 Aug 16

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *