Selen och sköldkörtelfunktionen

Sköldkörteln reglerar och sköter många viktiga funktioner i kroppen. For satt den ska fungera optimalt krävs tillräckliga mängder selen och jod.

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne. Vi behöver det bara i små mängder men selen är en av komponenterna i aminosyran selencystein. Selencystein i sin tur behövs för att kroppen ska kunna bilda 25 identifierade selenproteiner som har olika biologiska funktioner (Bellinger).

Följande är några av de positiva hälsoeffekter som kopplas till ett tillräckligt selenintag och selenstatus (Ventura):

 • Minskad cancerrisk
 • Förbättrad sköldkörtelfunktion
 • Skydd mot oxidativa skador
 • Förstärkt immunsystem
 • Avgiftning och eliminering av kvicksilver
 • Långsammare försämring av HIV till AIDS och död
 • Bättre motståndskraft mot opportunistiska infektioner

Selen och sköldkörtelfunktion

Sköldkörteln är den lilla fjärilsformade körteln längst ner på halsen, strax ovanför bröstbenet. Den är visserligen liten, men sköldkörteln har en mycket viktig funktion. En frisk sköldkörtel producerar hormoner som reglerar många av kroppens funktioner:

 • ämnesomsättningen
 • hjärtfunktionen
 • matsmältningssystemet
 • muskelkontroll
 • hjärnans utveckling
 • ett friskt skelett

Sjukdomar som försämrar sköldkörtelns funktion

De vanligaste sköldkörtelsjukdomarna är (Iddah):

 • struma och sköldkörtelknutor
 • hypertyreos
 • hypotyreos
 • autoimmun tyreoidit
 • cancer

Selenets roll vid normal och onormal sköldkörtelfunktion

 • Selen är mer koncentrerat i sköldkörteln än i någon annan vävnad i kroppen (Ventura).
 • Selen är så viktigt för sköldkörteln att kroppen låter sköldkörteln i första hand få det den behöver och i första hand tillverka selenproteiner (Schomburg).
 • Därför kan sköldkörteln fortsätta ha ett bra seleninnehåll även om man inte får i sig så mycket selen (Schmutzler).
 • Det finns elva selenproteiner som skyddar sköldkörteln mot skador av fria radikaler som produceras när sköldkörtelhormoner bildas (Schmutzler).
 • Låg selenstatus har samband med ökad risk för struma (dvs. förstorad sköldkörtel) och sköldkörtelknutor (knutor i sköldkörteln som ibland är elakartade) (Schomburg).
 • En del kliniska studier visar att individer med låg selenstatus och autoimmun sköldkörtelsjukdom kan ha nytta av ett selentillskott (Schomburg).
 • Selentillskott kan minska skadorna på cellerna som orsakas av att lymfocyter och/eller autoantikroppar mot sköldkörteln fäster sig på cellmembranen i sköldkörteln (Schomburg).

Selentillskott och autoimmuna  sköldkörtelsjukdomar

En omfattande genomgång av den biomedicinska litteraturen om selen och sköldkörtelsjukdomar utfördes 2017 och visade på att selentillskott till patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom kan sättas i samband med följande positiva hälsoeffekter (Ventura):

 • lägre koncentration av antikroppar mot  tyroperoxidas
 • friskare sköldkörtel på ultraljud
 • förbättrad livskvalitet

Observera: Tyroperoxidasenzymerna är viktiga för produktionen av sköldkörtelhormoner. Vid autoimmuna sjukdomar producerar kroppen felaktigt antikroppar som angriper dessa viktiga enzymer. Vid tillfredsställande selenstatus verkar risken vara lägre för sådana felaktiga autoimmuna angrepp.

Litteraturgranskningen visade även att selentillskott vid Graves oftalmopati (en inflammatorisk autoimmun sköldkörtelsjukdom som drabbar ögat) har samband med bättre livskvalitet, färre ögonproblem och långsammare utveckling av ögonsjukdomar (Ventura).

Den form av selentillskott som verkar vara lämpligast för att förebygga och behandla sköldkörtelsjukdomar är organisk selenberikad jäst (Ventura).

Selentillskott och Hashimotos sjukdom

Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom där immunsystemets T-celler felaktigt angriper sköldkörteln, i synnerhet peroxidasenzymerna. Hashimotos sjukdom ger följande symtom i sköldkörteln:

 • kronisk inflammation
 • skador på sköldkörtelvävnaden
 • minskad aktivitet i sköldkörteln (hypotyreos).

En granskning utförd av Cochrane 2014 av de kliniska studier som rört selentillskott som tillägg till hormonersättningsbehandling med levotyroxin T4 visade att selentillskottet har samband med lägre koncentrationer av cirkulerande auto-antikroppar (van Zuuren).

Just nu väntar vi på resultatet av den randomiserade och kontrollerade CATALYST-studien. I denna studie testar man hypotesen att 12 månader med dagligt tillskott av 200 mikrogram selenberikad jäst är gynnsamt för behandling av kronisk autoimmun tyreoidit. Det primära resultatet som mäts i denna studie är sköldkörtelrelaterad livskvalitet bedömt med hjälp av frågeformuläret Thyroid Patient-Reported Outcome (ThyPRO) (Winther).

Selentillskott och Graves sjukdom

Vid autoimmun hypertyreos orsakad av Graves sjukdom är symtom som snabb puls, viktnedgång och psykiska störningar (bland annat ångest och depression) vanliga. En studie utförd 2015 visade att ett dagligt tillskott av 200 mikrogram selen kan förbättra immunförsvaret, hormonnivåerna och symtomen hos patienterna (Calissendorf).

År 2011 utfördes en randomiserad kontrollerad studie som fann att selentillskott ökar välbefinnandet hos patienter med Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom som leder till onormalt hög aktivitet i sköldkörteln (Marcocci).

GRASS-studien som pågår för närvarande (Watt) avser att testa hypotesen att selentillskott som ges samtidigt med standardbehandling ger positiva effekter på autoimmun hypotyreos på följande sätt:

 • färre misslyckade behandlingar med sköldkörtelläkemedel
 • snabbare och mer långvarig remission
 • högre livskvalitet

Selen och autoimmun sköldkörtelsjukdom – sammanfattning av litteraturen

Vad vet vi om selentillskott och autoimmun sköldkörtelsjukdom (Winther 2017)?

 • Lågt intag av selen via kosten har samband med ökad prevalens av autoimmuna sköldkörtelsjukdomar hos patienterna.
 • Selentillskottet minskar mängden cirkulerande autoantikroppar mot sköldkörteln hos patienter med autoimmun tyreoidit.
 • Selenets effekter på immunförsvaret kan innefatta minskad frisättning av inflammatoriska cytokiner.
 • Det behövs mer forskning om huruvida ett tillskott av selen kan återställa normal sköldkörtelfunktion och förbättra patienternas livskvalitet.

Källor

Bellinger, F. P., Raman, A. V., Reeves, M. A., & Berry, M. J. (2009). Regulation and function of selenoproteins in human disease. The Biochemical Journal, 422(1), 11-22. doi:10.1042/BJ20090219

Calissendorff, J., Mikulski, E., Larsen, E. H., & Möller, M. (2015). A Prospective Investigation of Graves’ Disease and Selenium: Thyroid Hormones, Auto-Antibodies and Self-Rated Symptoms. European Thyroid Journal, 4(2), 93-98. doi:10.1159/000381768

Iddah, M. A. & Macharia, B. N.  (2013). Autoimmune thyroid disorders. ISRN Endocrinol. 2013; 2013: 509764. doi:  10.1155/2013/509764

Marcocci, C., Kahaly, G.J., Krassas, G.E., et al. (2011). Selenium and the course of mild Graves’ orbitopathy. N Engl J Med., 364(20):1920-1931.

Schomburg, L. (2011). Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: interactions in health and disease. Nat Rev Endocrinol., Oct 18;8(3):160-71. doi: 10.1038/nrendo.2011.174.

Schmutzler, C., Mentrup, B., Schomburg, L., Hoang-Vu, C., Herzog, V., & Köhrle, J. (2007).  Biol Chem., 388(10):1053-9.

Van Zuuren, E.J., Albusta, A.Y., Fedorowicz, Z., Carter, B., Pijl, H.  (2014). Selenium supplementation for Hashimoto’s thyroiditis: summary of a Cochrane systematic review. Eur Thyroid J. 2014;3(1):25-31.

Ventura, M., Melo, M., & Carrilho, F.  (2017).  Selenium and thyroid disease: from pathophysiology to treatment.  Int J Endocrinol., 7: Article ID 1297658: 1-9.
doi.org/10.1155/2017/1297658

Watt, T., Cramon, P., Bjorner, J. B., Bonnema, S. J., Feldt-Rasmussen, U., Gluud, C., & … Rasmussen, A. K. (2013). Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 14119. doi:10.1186/1745-6215-14-119

Wichman, J., Winther, K. H., Bonnema, S. J., & Hegedüs, L. (2016). Selenium Supplementation Significantly Reduces Thyroid Autoantibody Levels in Patients with Chronic Autoimmune Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid, 26(12), 1681-1692.

Winther, K. H., Watt, T., Bjørner, J. B., Cramon, P., Feldt-Rasmussen, U., Gluud, C., & … Bonnema, S. J. (2014). The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15115. doi:10.1186/1745-6215-15-115

Winther, K. H., Bonnema, S. J., Cold, F., Debrabant, B., Nybo, M., Cold, S., & Hegedüs, L. (2015). Does selenium supplementation affect thyroid function? Results from a randomized, controlled, double-blinded trial in a Danish population. European Journal of Endocrinology, 172(6), 657-667. doi:10.1530/EJE-15-0069

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *